ЕТНІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ)

П. В. Мручковський

Анотація


Розглянуто етнічну структуру населення української частини українсько-польського прикордоння та проаналізовано її територіальні відмінності у розрізі адміністративних районів і обласних центрів. За вказаними адміністративно-територіальними одиницями визначені індекси етнічної різноманітності населення. Розкриті особливості розселення українців, титульних націй сусідніх держав (поляків, білорусів, словаків) та інших найчисельніших етнічних меншин. Встановлено залежність індексу етнічної різноманітності населення від рівня урбанізованості та віддаленості територій від державного кордону.


Ключові слова


етнос; етнічна група; етнічна структура населення; індекс етнічної різноманітності населення; титульна нація; національні (етнічні) меншини

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzhaman, V., Dzhaman, Y. (2014), Etnichna struktura naselennia tsentralnoho regionu Ukrayiny (terytorialni osoblyvosti na prykladi Cherkaskoyi oblasti) [Ethnic Structure of Population in Central Region of Ukraine (Territorial Specificities, the Case of Cherkasy Oblast)], Chronicles of Social-Economic Geography, vol. 16 (1), pp. 71-81.

Dzhaman, V. O., Kostashchuk, I. I. (2009), Natsionalna struktura naselennia etnokontaktnykh zon [Ethnic Structure of Population in Ethno-Contact Zones], Chernivtsi: Chernivtsi National University, 288 p.

Dzhaman, V. O., Kostashchuk, I. I. (2006), Chernivetska oblast – polietnichna etnokontaktna terytoriya [Chernivtsi Oblast as Poly-Ethnic Ethno-Contact Territory], Scientific Bulletin of Chernivtsi University, vol. 246, pp. 114-126.

Zastavnyy, F. D. (1991), Kordony Ukrayiny [State Borders of Ukraine], Moloda Halychyna.

Lozynskyy, P. M. (2000), Etnichnyy sklad miskoho naselennia Halychyny (istoryko-heohrafichne doslidzhennia) [Ethnic Composition of Urban Population in Halychyna (A Historic-Geographical Research)], Extended abstract of candidate’s thesis, Lviv, 18 p.

Mruchkovskyy, P. V. (2011), Etnichna struktura naselennia Volynskoyi oblasti (terytorialni osoblyvosti) [Ethnic Structure of Population in Volyn Oblast (Territorial Specificities)], Scientific Bulletin of Volyn National University, vol. 9, pp. 77-83.

Todorov, V. I. (2009), Bolgary Ukrayinskogo Prydunavya: etnohrafichna kharakterystyka [Bulgarians of Ukrainian Prydunavya: An Ethnographic Description], Extended abstract of candidate’s thesis, Odesa, 20 p.

Shabashova, L. Y. (2005), Suspilno-heohrafichni aspekty transformatsiyi etnichnoyi struktury naselennia (na prykladi Zakapatskoyi oblasti) [Social-Geographic Aspects of Transformation of Population’s Ethnic Structure (The Case of Zakarpattia Oblast)], Extended abstract of candidate’s thesis, Kyiv, 18 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Джаман В. Етнічна структура населення центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області) [Текст] / В. Джаман, Я. Джаман // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 16 (1). – Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С.71-81.

2. Джаман В. О. Національна структура населення етноконтактних зон [Текст] / В. О. Джаман, І. І. Костащук. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2009. – 288 с.

3. Джаман В. О. Чернівецька область – поліетнічна етноконтактна територія [Текст] / В. О. Джаман, І. І. Костащук // Наук. вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 246: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 114-126.

4. Заставний Ф. Д. Кордони України [Текст] / Ф. Д. Заставний // Молода Галичина. 31.08.1991.

5. Лозинський Р. М. Етнічний склад міського населення Галичини (історико-географічне дослідження) [Текст]: автореф. дис. … канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 / Р. М. Лозинський. – Львів, 2000. – 18 с.

6. Мручковський П. В. Етнічна структура населення Волинської області (територіальні особливості) [Текст] / П. В. Мручковський // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. Серія: Географічні науки. – 2011. – № 9. – С. 77-83.

7. Тодоров В. І. Болгари Українського Придунав’я: етногеографічна характеристика [Текст]: автореф. дис. … канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 / В. І. Тодоров. – Одеса, 2009. – 20 с.

8. Шабашова Л. Ю. Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення ( на прикладі Закарпатської області ) [Текст]: автореф. дис. … канд. географ. наук: спец. 11.00.02. / Л. Ю. Шабашова. – К., 2005. – 18 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.