DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.2(25).60184

РЕКРЕАЦІЙНІ СКЛАДОВІ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

В. А. Сич, К. В. Коломієць

Анотація


В статті розглянуто питання щодо класифікації та районування рекреаційних територій регіону Українського Причорномор'я. Окреслено проблеми відсутності єдиної таксономії, яка б враховувала існуючі курортно-рекреаційні райони, міста масового відпочинку, землі оздоровчого та рекреаційного призначення в обласних схемах планування. Охарактеризовані сучасні тенденції у формуванні рекреаційних територій регіону Українського Причорномор'я. Визначені критерії за якими проводилося рекреаційне районування регіону дослідження та надана стисла характеристика складових одиниць районування.


Ключові слова


рекреаційне районування; планування території; регіон Українського Причорномор’я; курортно-рекреаційний район

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas vchytelya (2010), / redkol. : V. V. Molochko [ta in.]. – 1:4500000 [ta in.] [Atlas of Teacher], Kyyiv: DNVP – Kartography, 238 p.

Zemel’nyy kodeks Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 25 zhovtnya 2001 r. No 2768-III (2001) [Land Code of Ukraine. The Law of Ukraine, № 2768-III, October 25, 2001]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14 [Accessed 05 April, 2015]

Ivanov, A. M. (2010), Zonuvannya turysts’ko-rekreatsiynykh terytoriy Mykolayivs’koyi oblasti ta shlyakhy udoskonalennya yikh funktsionuvannya [Zoning of recreational areas of Mykolayiv region and ways to improve their functioning]. Ekonomika i upravlenie [Economics and Management] (electronic journal), vol. 6, pp. 81-88. Available at: www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2010/6/p_81_88.pdf [Accessed 12 March, 2015].

Ivanov, A. M. (2011), Problemy zakonodavstva shchodo rekreatsiyno-ozdorovchoho zemlekorystuvannya [Problems of legislation on land use of recreational and wellness lands], Universytets’ki naukovi zapysky[University research notes] (electronic journal), vol. 3, No 39, pp. 455-460. Available at: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ Unzap_2011_3_64.pdf [Accessed 05 March, 2015].

Topchyev, A. G., Myhajlova, N. P., Molodeckyj, A. E., Nefedova, N. E., Polosa, A.Y. et al. (1991), Odesskaya oblast’: Territorial’naya organizatsiya i struktura khozyaystva. Kontseptsiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya [Odessa region: Territorial organization and structure of the economy. The concept of social and economic development], Odessa: Majak, 312 p.

Polozhennya pro rekreatsiynu diyal’nist’ u mezhakh terytoriy ta ob’yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrayiny. Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny vid 22 chervnya 2009 roku No 330 (2009), [Regulations on recreational activities within the territories and objects of natural reserve fund of Ukraine. Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine, № 330, June 22, 2009]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0679-09 [Accessed 28 April, 2015].

Pro heneral’nu skhemu planuvannya terytoriyi Ukrayiny. Zakon Ukrai’ny vid 07 lyutoho 2002 r. No 3059-III (2002) [On the general scheme of planning the territory of Ukraine. The Law of Ukraine № 3059-III, February 7, 2002]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 [Accessed 15 April, 2015].

Pro zatverdzhennya pereliku naselenykh punktiv, vidnesenykh do kurortnykh. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 hrudnya 1996 roku No 1576 (1996) [On the list of settlements referred to resort. Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine № 1576, December 28, 1996]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1576-96- %D0 %BF [Accessed 28 April, 2015].

Pro pryrodno-zapovidnyy fond Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 16 chervnya 1992 r. No 2457-XII (1992) [On Nature Reserve Fund of Ukraine. The Law of Ukraine № 2457-XII, June 16, 1992]. Available at: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2456-12 [Accessed 25 April, 2015].

Stafijchuk, V. I. (2006), Rekrealogija [Recreology], Kiyv: Al’tpres, 264 p.

Topchijev, O. G., Homutov, V. A., Kondratjuk, I. I. Et al. (2012), Odes’kyj region: peredumovy formuvannja, struktura ta terytorial’na organizacija gospodarstva: navchal’nyj posibnyk [Odessa region: prerequisites for the formation, structure and territorial organization of the economy: Textbook], Odesa: Astroprynt, 332 p.

Topchijev, O. G., Mal’chykova, D. S. (2014), Planuvannja terytorij: navchal’nyj posibnyk [Planning of the territories. Textbook], Herson: Grin’ D. S., 268 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Атлас вчителя [Карти] / редкол. : В. В. Молочко [та ін.]. ‑ 1:4500000 [та ін.]. ‑ К.: ДНВП «Картографія», 2010. ‑ 328 с.

2. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

3. Іванов А. М. Зонування туристсько-рекреаційних територій Миколаївської області та шляхи удосконалення їх функціонування [Електронний ресурс] // Экономика и управление – № 6. – 2010 г. – С. 81-88. – Режим доступу до журн. : www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2010/6/p_81_88.pdf.

4. Іванов А. М. Проблеми законодавства щодо рекреаційно-оздоровчого землекористування [Електронний ресурс] / А. М. Іванов // Університетські наукові записки – 2011 – №3 (39). – С. 455-460. – Режим доступу до журналу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2011_3_64.pdf.

5. Одесская область: Территориальная организация и структура хозяйства. Концепция социально-экономического развития [Текст] / Топчиев А. Г., Михайлова Н. П., Молодецкий А. Э., Нефедова Н. Е., Полоса А. И. [и др. ] . – Одесса : Маяк, 1991. – 312 с.

6. Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22 червня 2009 року № 330 – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0679-09.

7. Про генеральну схему планування території України [Електронний ресурс] : Закон України від 07 лютого 2002 р. № 3059-III – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.

8. Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року № 1576 – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1576-96- %D0 %BF.

9. Про природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс] : закон України від 16 червня 1992 р. № 2457-XII – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12.

10. Стафійчук В. І. Рекреалогія [Текст] : Навчальний посібник / В. І. Стафійчук. – К. : Альтпрес, 2006. – 264 с.

11. Топчієв О. Г. Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навчальний посібник [Текст] / О. Г. Топчієв, В. А. Хомутов, І. І. Кондратюк [та ін.] ; за заг. ред.: О. Г. Топчієва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2012 . – 332 с.

12. Топчієв О. Г. Планування територій [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 268 с.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.