МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Н. С. Кічук

Анотація


У статті обґрунтовується науково-методична база для розрахунку максимальних модулів стоку дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення невивчених річок і тимчасових водотоків на Півдні України та по всьому басейну Південного Бугу.


Ключові слова


зливові паводки; максимальні модулі стоку; розрахункові схеми; схиловий приплив; трансформація паводків

Повний текст:

PDF

Посилання


Befani, A. N. (1949), Osnovy teorii livnevogo stoka Fundamentals of the theory of storm runoff], Proceedings OHMI, p.I, vol. IV, pp. 39-175.

Befani, A. N. (1958), Osnovy teorii livnevogo stoka [Fundamentals of the theory of storm runoff], Proceedings OHMI, p.II, vol. XIV, 306 p.

Befani, A. N., Befani, N. F., Gopchenko, Ye. D. (1981), Regionalnye modeli formirovaniya pavodochnogo stoka na territorii SSSR [Regional models of formation of flood runoff in the USSR territory], Obninsk: Gidrometeoizdat, 60 p.

Gopchenko, Ye. D., Ovcharuk, V. A. (2007), Metodika rascheta skorosti ruslovogo dobeganiya na rekakh Ukrainy [Methods of calculating velocity of the channel lag in rivers of Ukraine], Black sea regional ecological bulletin, №2(24) (June), pp.53-55.

Gopchenko, Ye. D., Romanchuk, M. Ye. (2001), Do pobudovi novoї normativnoї bazi v galuzі maksimalnogo stoku na rіchkakh Ukraїni [About the construction of a new normative base in the branch of the maximum runoff on the rivers of Ukraine], Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, pp.219-226.

Gopchenko, Ye. D., Romanchuk, M. Ye., Romanchuk, O. K. (2007), Naukovo-metodychna baza ta rozrakhunkovi xarakterystyky maksymalnogo stoku v basejni Tuzlovskykh lymaniv [Scientific-methodical basis and calculated characteristics of maximum runoff in the basin of Tuzlovsky estuaries], Black sea regional ecological bulletin, №2(24) (June), pp.56-62.

Kіchuk, N. S. (2013), Maksimalniy stіk doshchovikh pavodkіv na Pіvdnі Ukraїni ta yogo rozrakhunkovі kharakteristiki [Maximal runoff of rain floods in southern Ukraine and its calculated characteristics], Extended abstract of candidate’s thesis, Odessa: Odessa Ecological State University, 20 p.

Posobie po opredeleniyu raschetnykh gidrologicheskikh kharakteristik: SNiP 2.01.14 – 83 (1984) [Manual for the determination of the calculated hydrological characteristics: SNiP 2.01.14 – 83], Leningrad: Gidrometeoizdat, 448 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бефани А. Н. Основы теории ливневого стока [Текст] / А. Н. Бефани // Труды ОГМИ. — 1949. — Ч.I. — вып. IV. — С 39-175.

2. Бефани А. Н. Основы теории ливневого стока [Текст] / А. Н. Бефани // Труды ОГМИ. — 1958. — Ч.II. — вып. XIV. — 306 с.

3. Бефани А. Н. Региональные модели формирования паводочного стока на территории СССР [Текст] / Бефани А. Н., Бефани Н. Ф., Гопченко Е. Д. — Обнинск : ВНИИГМИ МЦД, 1981. — 60 с.

4. Гопченко Е. Д. Методика расчета скорости руслового добегания на реках Украины [Текст] / Е. Д. Гопченко, В. А. Овчарук // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2007. — №2(24) (червень). — С 53—55.

5. Гопченко Є. Д. До побудови нової нормативної бази в галузі максимального стоку на річках України [Текст] / Є. Д. Гопченко, М. Є. Романчук // Гідрологія,гідрохімія і гідроекологія. — 2001. — Т 2. — С 219—226.

6. Гопченко Є. Д. Науково-методична база та розрахункові характеристики максимального стоку в басейні Тузловських лиманів [Текст] / Гопченко Є. Д., Романчук М. Є., Романчук О. К. // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2007. — №2(24) (червень). — С 56—62.

7. Кічук Н. С. Максимальний стік дощових паводків на Півдні України та його розрахункові характеристики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.07 „Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія” / Н. С. Кічук. — Одеса, 2013.—20 с.

8. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик [Текст] : СНиП 2.01.14 – 83 / ред., д.т.н А.В. Рождественнский. — Л. : Гидрометеоиздат, 1984. — 448 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.