Том 17, № 2(15) (2012)

Зміст

Статті

КАФЕДРІ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ — 45! PDF
Я. М. Біланчин 8-12
ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ДО 45-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ) PDF
Є. Н. Красєха 13-30
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ҐЕНЕЗИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ І ВИКОРИСТАННЯ ЧОРНОЗЕМІВ УКРАЇНИ PDF
С. П. Позняк 31-36
ЗЛИТОМОРФНІ ҐРУНТОВІ ЧАСОВІ КАТЕНИ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ҐРУНТІВ ЗАПЛАВ РІЧОК ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ PDF
В. І. Михайлюк 37-43
ОРОЛІТОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ О. ЗМІЇНИЙ, ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ҐРУНТОВО- РОСЛИННОГО ПОКРИВУ PDF
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик 44-53
ПРОБЛЕМА ГУМУСУ У ЗРОШУВАНИХ ГРУНТАХ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ PDF
П. І. Жанталай 54-58
ХАРАКТЕР ЗАСОЛЕНОСТІ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ БАСЕЙНУ НИЖНЬОГО ДНІСТРА PDF
М. Й. Тортик, Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай 59-65
РОЛЬ І МІСЦЕ ТРАПІВСЬКОГО СТАЦІОНАРУ В НАУКОВО- ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ PDF
М. Й. Тортик 66-70
ВМІСТ ФТОРУ В ПИТНИХ ВОДАХ ОДЕЩИНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАХВОРЮВАННІСТЬ НАСЕЛЕННЯ КАРІЄСОМ І ФЛЮОРОЗОМ ЗУБІВ PDF
В. І. Тригуб 71-78
ПРОСТОРОВА НЕОДНОРІДНІСТЬ АГРОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
О. І. Цуркан 79-83
ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ СТЕПОВИМ ЕКОСИСТЕМАМ УКРАЇНИ PDF
В. А. Сич 84-89
СЕРЕДНЬО-СУХОСТЕПОВИЙ ПЕДОЕКОТОН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
Г. Б. Мороз 90-96
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА АЗОТНИЙ РЕЖИМ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ТЕХНОЛОГІЇ NО-TILL PDF
С. Г. Чорний, О. В. Видинівська 97-103
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНДЗИН МАЛОГО ПОЛІССЯ PDF
А. А. Кирильчук 104-108
ДЕПРЕСИВНІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я PDF
В. В. Яворська 109-115
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ PDF
В. В. Яворська, А. Є. Калетинська 116-120
РОТАЦІЙНА ДИНАМІКА І РІВЕНЬ ЧЕТВЕРТИННОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСИ PDF
Є. А. Черкез, В. І. Шмуратко 122-140
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СХИЛІВ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ І ЛИМАНУ М. АДЖАЛИК PDF
О. Е. Чуйко 141-148
Новий підручник з грунтознавства і географіі грунтів для вищої школи PDF
Є. Н . Красєха, Я. М. Біланчин 150-151