DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.2(15).186151

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА АЗОТНИЙ РЕЖИМ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ТЕХНОЛОГІЇ NО-TILL

С. Г. Чорний, О. В. Видинівська

Анотація


Розглянутий вплив технології Nо-till на показники біологічної активності ґрунту. Визначено, що менш шпаруватий ґрунт при нульовій обробці зменшує чисельність різних груп мікроорганізмів та емісію СО2. В той же час, нульовий обробіток практично не вплинув на азотний режим ґрунту.


Ключові слова


ґрунт; нульовий обробіток; шпаруватість; біологічна активність; азотний режим

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Байдюк М. І. Особливості акумулятивного ґрунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу / І. М. Байдюк // Автореф. дис. канд. с.-г. наук. — Харків, 2004. — 19 с.

Головченко А.В. Сезонная динамика численности и биомассы микроорганизмов по профилю почвы / А. В. Головченко, Л. М. Полянская // Почвоведение. — 1996. — № 10. — С. 1227–1233.

Егоров Н.С. Практикум по микробиологии / С. Н. Егоров. М. : МГУ, 1976. — 306 с.

Иутинская Г.А. Биорегуляция микробно-растительных сообществ / Г.А. Иутинская, С.П. Пономаренко, Е.И. Андреюк и др. — К. : Ничлава, 2010. — 464 с.

Кирюшин В.И. Т.С. Мальцев и развитие теории обработки почвы / В.И. Кирюшин // Земледелие. — 2005. — №6. — С. 6–9.

Кирясова Н. А. Влияние основной обработки почвы на ее биологитческую активность в зернопаромом севообороте / Н.А.Кирясова // Автореф. дис. канд. с.-г. наук. — Кинель. — 2007. — 19 с.

Коржов С.И. Изменение микробиологической активности при различных способах ее обработки / С. И. Коржов, В. А. Маслов, Е. С. Орехова // АгроХХІ, 2009, №1–3 http://www.agroxxi.ru/index.php?page=44&journal=135

Минеев В.Г. Практикум по агрохимии: Учеб. Пособие / В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, O.A. Амельянчик и др. — M. : МГУ, 2001. — 689 с.

Практикум по агрохимии: Учеб. пособие/ Под ред. академика РАСХН В.Г. Минеева. — М. : МГУ, 2001. — 689 с.

Практимум по микробиологии / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. — 4-е изд. перераб. и доп. — М. : Колос, 1993. — 175 с.

Танчик С. П. Вплив агротехнічних заходів на біологічну активність ґрунту та продуктивність пшениці озимої в Лісостепу України / С. П. Танчик, В. Ю. Ямковий // Науковий вісник НУБіП. — 2010. — Вип. 145. — С. 45–49.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.