DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.2(15).185841

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ҐЕНЕЗИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ І ВИКОРИСТАННЯ ЧОРНОЗЕМІВ УКРАЇНИ

С. П. Позняк

Анотація


Проаналізовано погляди низки дослідників на генетичну природу та властивості чорноземів України, на їхнє географічне поширення й особливості використання


Ключові слова


чорноземи; ерозія; морфологія; гумус; карбонати

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вергунов В. А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В. А. Вергунов. — К. : Аграрна наука, 2006. — 492 с.

Докучаєв В. В. Русский чернозем. СПб-1883 / В. В. Докучаев // Сочинения. — Т. ІІІ. — М.–Л., 1949. — 376 с.

Канівець В. І. Актуальні питання історії українського ґрунтознавства / В. І. Канівець // Агрохімія і ґрунтознавство. — Кн. 1. — К., 2006. — С. 58–64.

Крупеников И. А. В. В. Докучаев в Бессарабии / И. А. Крупеников. — Кишинев, 1996. — 116 с.

Крупеников И. А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения / И. А. Крупеников. — Кишинев : Pontos, 2008. — С. 24–25.

Крупеников И. А. История почвоведения (от времени его зарождения до наших дней) / И. А. Крупеников. — Москва : Наука, 1981. — 328 с.

Позняк С. П. Ґенеза, властивості, використання чорноземів Галичини і Поділля (до 100-річчя праці Леопольда Бубера „Галицько-Подільські чорноземи”) / Степан Позняк, Лілія Мазник // Історія української географії. — Тернопіль, 2011. — Вип. 22. — С. 96–100.

Buber L. Die galizisch-podolische Schwarzerde, ihre Entstehung und naturliche Beschaff enheit / Leopold Buber. — Berlin, 1910. — 201 p.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.