DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2012.2(15).184820

КАФЕДРІ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ — 45!

Я. М. Біланчин

Анотація


У травні 1967 року в Одеському університеті була відкрита кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. З нагоди 45-річчя кафедри у пропонованій статті висвітлено короткий часопис її становлення та діяльності за ці роки, подальші плани і перспективи науково-дослідницької та освітньої діяльності.


Ключові слова


Одеський університет; кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів; науково-дослідницька та освітня діяльність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біланчин Я. М. Ґрунтознавство в Одеському університеті (історико-аналітичний нарис) / Я. М. Біланчин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. геогр. та геол. науки. — 2005. — Т.10. — Вип.6. — С. 5–9.

Біланчин Я. М. Професор І. М. Гоголєв — видатна постать вітчизняної ґрунтознавчої науки і практики, засновник кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету / Я. М. Біланчин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. геогр. та геол. науки. — 2009. — Т.14. — Вип.7. — С. 11–15.

Біланчин Я. М. Одеський період життя і діяльності професора І. М. Гоголєва (1967–1996 роки): основні віхи життєдіяльності, спогади, роздуми / Я. М. Біланчин // Професор Іван Гоголєв. — Львів : ВЦ ЛНУ, 2009. — С. 505–512.

Біланчин Я. М. Ґрунтознавство в Одеському університеті: короткий часопис, науково–практична про блематика, перспективи / Я. М. Біланчин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. геогр. та геол. науки. — 2010. — Т.15. — Вип.5. — С. 40–46.

Біланчин Я. М. Кафедра ґрунтознавства та географії ґрунтів / Я. М. Біланчин // Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія]. — Одеса : Астропринт, 2010. — С. 65–69.

Тригуб В. І. Професор І. М. Гоголєв — видатний вчений і педагог, засновник кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного університету (до 90-річчя від дня народження) / В. І. Тригуб, Я. М. Біланчин // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. геогр. та геол. науки. — 2010. — Т.15. — Вип.5. — С. 47–55.

Copyright (c) 2012 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.