<< Previous | Next >>

Archive of Published Issues: 2024


Front Matter

Front Matter associated with this Archival Unit includes:


Metadata

Metadata associated with this Archival Unit includes:

Journal URL http://visgeo.onu.edu.ua/
Title Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки
Publisher Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Description Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки
ISSN 2415-315X
Language(s) Українська (uk_UA)
English (en_US)
Publisher Email visgeo@onu.edu.ua
Copyright

Авторські права охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права”.

Автор зобов’язаний подавати свої матеріали у вигляді, що відповідає вимогам відповідних стандартів з підготовки авторських оригіналів та правил, установлених редакцією.

У разі відмови автору в публікації його матеріалів він має право на одержання висновку щодо цього.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований примірник не видається.

Правовласниками опублікованого матеріалу являються авторський колектив та засновник журналу на умовах, що визначаються видавничою угодою, що укладається між редакційною колегією та авторами публікацій. Ніяка частина опублікованого матеріалу не може бути відтворена без попереднього повідомлення та дозволу автора.

Публікація праць в Віснику  здійснюється на некомерційній основі.

Усі права на матеріали, опубліковані в Журналі, захищені. Будь-яке використання матеріалів, опублікованих в Журналі повністю або частково, без дозволу Видавництва забороняється. Запити відносно усіх видів використання вказаних матеріалів повинні спрямовуватися у Видавництво.

Автор (співавтори) несуть усю відповідальність за науковий зміст, достовірність відомостей, використовуваних в статті, а також за збереження державної і комерційної таємниці.

Відхилені редколегією статті авторам не повертаються. Рецензент і члени редколегії журналу не мають права використовувати матеріали статті без письмового дозволу автора.

LOCKSS

LOCKSS system has permission to collect, preserve, and serve this Archival Unit.

The Public Knowledge Project

Open Journal Systems was developed by the Public Knowledge Project.