Про журнал

Рік заснування: 1996
Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії,  країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.
ISSN 2303-9914 (Print)
DOI 10.18524/2303-9914
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006 р. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: Категорія "Б" МОН України від 17.03.2020 № 409
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Голова редакційної ради: В. І. Труба, д-р юр. наук, проф.
Головний редактор: В. В. Яворська, д-р геогр. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058,Шампанський пров., 2
E-mail: visgeo@onu.edu.ua

 

Анонси

Прийом статей для публікації в першому випуску за 2021 р.

2021-03-15

Шановні колеги!

Запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  публікації фахового журналу "Вісник
Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" в 2021 році.

Статті до №1 поточного року приймаються до 15 квітня 2021 р.; публікація журналу - червень
2021 р.

Читати більше про Прийом статей для публікації в першому випуску за 2021 р.

Поточний номер

Том 26 № 1(38) (2021): Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки.
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-11-08

Весь випуск

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ

ЗАГАЛЬНА, МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски