Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Рік заснування: 1996
Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії,  країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.
ISSN 2303-9914 (Print)
DOI 10.18524/2303-9914
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006 р. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: Категорія "Б" МОН України від 17.03.2020 № 409
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Голова редакційної ради: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Головний редактор: В. В. Яворська, д-р геогр. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058,Шампанський пров., 2
E-mail: visgeo@onu.edu.ua

 

Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...