Про журнал

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки", заснований у 1996 році, публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії,  країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.

ISSN 2303-9914 (друкована версія) eISSN 2415-315X (онлайн версія)
DOI 10.18524/2303-9914

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006 р.

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 36 від 11.01.2024 р. журнал зареєстрований як друковане медіа із ідентифікатором R30-02547.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України в галузі «Геологічні науки» за спеціальністю 103 – Науки про Землю та в галузі «Географічні науки» за спеціальністю 106 – Географія.

Періодичність виходу: два рази на рік
Мови видання: українська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. В. Яворська, д-р геогр. наук, проф.
Адреса редакції: Шампанський пров., 2, м. Одеса, 65058, Україна
Електронна адреса: visgeo@onu.edu.ua