DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2014.3(22).40376

ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. В. Рябоконь

Анотація


У даній статті розглядається процес формування та розвитку освітнього комплексу Чернігівської області під впливом історичних чинників. Проводиться детальна характеристика всіх типів навчальних закладів, що існували на території Чернігівської губернії в ХІХ – ХХ століттях.

Ключові слова


освітній комплекс; Чернігівська область; Чернігівська губернія; навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaychenko, I. V. (2006), Pedahohika. Pedagogy. Textbook for students of higher educational institutions [Navchal’nyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchal’nykh zakladiv], K.: Osvita Ukrayiny, 526 р.

Lysenko, I. V. (2009), The development of schooling and educational thought in Chernihiv (XIX – beginning of XX century) [Rozvytok shkil’noyi osvity ta pedahohichnoyi dumky na Chernihivshchyni (KhIKh – pochatok KhKh stolittya)] [Tekst]: avtoref. dys. … kand. pedah. nauk: 13.00.01, Chernihiv, ChDPU im. T. H. Shevchenka, 28 p.

Rusov, A. A. (1898), Description Chernihiv province [Opysanye Chernyhovskoy hubernyy], Chernihiv, Vol. 1. – 400 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зайченко І. В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Зайченко. – К.: Освіта України, 2006. – 526 с.

Лисенко І. В. Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на Чернігівщині (ХІХ – початок ХХ століття) [Текст]: автореф. дис. … канд. педаг. наук: 13.00.01 / І. В. Лисенко.: Чернігів, ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. – 28 с.

Русов А. А. Описание Черниговской губернии / А. А. Русов. – Чернігів, 1898. – Т.1. – 400 с.

Copyright (c) 2015 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.