DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2011.1.186779

МОРФОДИНАМІКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ КУРШСЬКОЇ КОСИ ТА ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ САМБІЙСЬКОГО ПІВОСТРОВА (південно-східна частина Балтійського моря)

О. І. Рябкова

Анотація


На підставі багаторічних досліджень були виявлені провідні риси морфології та динаміки берегової зони Балтійського моря уздовж Самбійського півострова та південної частини Куршської коси в межах Калінінградської області Росії. Інформація, що отримана, необхідна для використання під час природоохоронних заходів, будівництва берегозахисних споруд включно, та організації приморських берегових територій.


Ключові слова


Балтика; Куршська коса; узбережжя; абразія; літодинаміка; пляж; берегозахист.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блажчишин А. И., Болдырев В. Л. Ресурсы инертных материалов на Калининградском побережье // Экологические проблемы Калининградской области юго-восточной Балтики. Калининград: Янтарный Сказ, 1999. — С. 76–79.

Болдырев В. Л., Гречищев Е. К., Рыбак О. Л. и др. Основы берегозащиты Калининградского побережья Балтики // Baltica (Vilnius). — 1982. — Т. 7. — Р. 187–194.

Болдырев В. Л., Рябкова О. И. Динамика береговых процессов на Калининградском побережье Балтийского моря // Известия Рос. Геогр. Общества. — 2001. — Т. 133. — Вып. 5. — С. 41–48.

Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу. — Одесса: Астропринт, 2003. — 380 с.

Долотов Ю. С., Жаромскис Р. Б., Кирлис В. И. Дифференциация осадочного материала и слоистость прибрежных отложений. — Москва: Наука, 1982. — 183 с.

Copyright (c) 2011 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.