DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2013.2(18).184355

РОТАЦІЙНА ДИНАМІКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ ПОНТИЧНОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСИ

О. О. Буняк

Анотація


Традиційно вважається, що основними факторами формування понтичного водоносного горизонту Одеси і його гідродинамічного режиму є структурно-геологічні особливості водомістких та водотривких порід, а головними причинами вікових змін в прихідних елементах балансу – надходження вод техногенного походження. Очевидна роль цих чинників не заперечується. Разом з тим, внутрішньорічна динаміка гідродинамічних параметрів понтичного водоносного горизонту обумовлена тим, наскільки гідравлічно ефективні міжблокові зони підвищеної проникності в геологічній будові водомістких порід. А ця ефективність визначається, в першу чергу, гравітаційним чинником, який в даному випадку опосередкований варіаціями швидкості і прискорення осьового обертання Землі – ротаційною динамікою.

Ключові слова


понт; водоносний горизонт; ротаційна динаміка; напружено-деформований стан; обертання Землі; Одеса.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буняк О.А. Природно-антропогенные факторы формирования понтического водоносного горизонта территории г. Одессы. // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції „Геологія XXI століття. Міжнародний рік планети Земля». Дніпропетровськ-Кривий Ріг, 21 – 24 квітня 2009. – С. 39‑41.

Зелинский И.П., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. Роль тектонической разблоченности в формировании инженерно-геологических и сейсмических процессов на территории Одессы // Зб. наук. праць НГА України. – 1999. – Т. 1. – № 6. – С. 188 – 192.

Кузнецова В.Е., Сивелькин В.А. Статистическое моделирование временных рядов с использованием метода классической сезонной декомпозиции (метод Census 1) ППП Statistica : Методические указания. – Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2002. – 33 с.

Сидоренков Н.С. Нестабильность вращения Земли // Вестник Российской Академии Наук. – 2004. – Т. 74. – № 8. – С. 701 – 715.

Черкез Е.А., Козлова Т.В., Шмуратко В.И. Пространственно-временная изменчивость уровня грунтовых вод и ее влияние на степень локальной сейсмической опасности // Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні. Зб. наук. праць. Києв, 2009. с. 85-91.

Шмуратко В.И. Гравитационно-резонансный экзотектогенез. Одесса, Астропринт, 2001, 332 с.

Шмуратко В.И., Черкез Е.А., Буняк О.А. Гидродинамический режим поздемных вод на территории Одессы и ротационная динамика// «Комплексные проблемы гидрогеологии» - тезисы докладов научной конференции к 75-летию кафедры гидрогеологии СПбГУ (27 – 28 октября 2011г.), С.-Петербург, 2011, с.199 – 201.

Шмуратко В.И. Межгодовые изменения уровня грунтовых вод на территории Одессы (по данным режимных наблюдений за период с 1972 по 2000 гг.) // Доповіді НАН України. 2002. № 10, с. 123-127.

Copyright (c) 2013 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.