DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.1(28).90343

Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у західному регіоні україни

М. І. Сеньків

Анотація


У статті поставлені та розв’язані задачі оптимізації розміщення логістичних розподільчих центрів для низки важливих сільськогосподарських продуктів на основі центрографії та мінімуму сумарних відстаней. З використанням центрографічного аналізу вивчене оптимальне розміщення розподільчих центрів для цукрових буряків у Західному регіоні України. На основі задачі мінімуму сумарних відстаней вивчене оптимальне розміщення розподільчих центрів для картоплі, овочів, м’яса в Західному регіоні України. Задачі проілюстровані відповідними картосхемами і здійснений змістовний аналіз отриманих результатів.


Ключові слова


оптимізація розміщення; розподільчий центр; центрографічний аналіз; задача мінімуму сумарних відстаней; Західний регіон України

Повний текст:

PDF

Посилання


. Vakhovska, M.Yu. (2010), Optymizatsiya materialnykh potokiv regionu na zasadakh stvorennya regionalnogo logistychnogo tsentru [Optimization of material streams in region on the foundation of logistic center’s creation], Extended abstract of candidate’s thesis, Lutsk: Lutsk National Tekhnical University, 20 p.

. Grygorak, M.Yu. (2013), Logistychna infrastruktura [Logistics infrastructure], Kyiv: Logos, 400 p.

. Grytsevych, V.S. (1998), Yevgen Svyatlovskyj i tsentrografichnyj metod [Yevgen Svyatlovskyj and centrographic method], Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, No. 43, pp. 75-76.

. Grytsevych, V.S. (2016), Metody matematyko-geografichnogo prognozuvannya ta optymizatsiyi [Methods of mathematical and geographical forecasting and optimization], Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 32 p.

. Grytsevych, V.S. (2003), Statystychni oznaky ta xarakterystyky yikhnoyi tsentralnoyi tendentsiyi [Statistical features and characteristics of its central tendency], Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 44 p.

. Larina, R.R. (2006), Teoretyko-metodologichni osnovy formuvannya regionalnykh logistychnykh system [Theoretic-methodological basics of regional logistics systems forming], Extended abstract of Doctor’s thesis,Kharkiv, 34 p.

. Smyrnov, I.G. (2004), Logistyka: prostorovo-terytorialnyj vymir [Logistics: spatial and territorial dimension], Kyiv: Obriyi, 334 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ваховська М. Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст]: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / М. Ю. Ваховська; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – 20 с.

2. Григорак М. Ю. Логістична інфраструктура [Текст]: навч. посібник / М. Ю. Григорак, Л. В. Костюченко, О. Є. Соколова. – К.: Логос, 2013. – 400 с.

3. Грицевич В. С. Євген Святловський і центрографічний метод [Текст] / В. С. Грицевич // Вісник Київського університету ім. Т.Шевченка. Серія: Географія, №43. – К.: РВЦ Київський університет, 1998. – С.75-76.

4. Грицевич В. С. Методи математико-географічного прогнозування та оптимізації [Текст]: Тексти лекцій / В. С. Грицевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2016. – 32 с.

5. Грицевич В. С. Статистичні ознаки та характеристики їхньої центральної тенденції [Текст]: Тексти лекцій / В. С. Грицевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – 44 с.

6. Ларіна Р. Р. Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Р.Р. Ларіна. – Х., 2006. – 34 с.

7. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір [Текст]: монографія / І. Г. Смирнов. – К.: ВГЛ «Обрі .», 2004. –334 с.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.