DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.1(28).90277

ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ КЛАСИЧНОГО ЛИМАННОГО ТИПУ

Г. В. Вихованець, Л. В. Гижко

Анотація


Північно-західна частина Чорного моря є класичним лиманними узбережжям. Тут гирлові області річок представлені лиманами різних типів і розмірів. Лимани є перехідними природними комплексами міжконтинентальними і аквальними ландшафтами. Виходячи з закономірностей розвитку берегової зони, а також з використанням термінології морфологічної структури континентальних ландшафтів були виділені елементарні природні комплекси горизонтального і вертикального залягання. В основу виділення покладено літологічна будова і рельєф. Виділення починалося з елементарних ландшафтних комплексів – фацій та їх поєднань за принципом ускладнення структури; підурочища, урочища, місцевості.


Ключові слова


Чорне море; берегова зона; лимани Тузлівськой групи; ландшафти; пересипи; коси; фації; підурочища; урочища; місцевості

Посилання


A rmand, A. D. (1975), Nauka o landshafte [The Science of landscape], Moscow: Mysl, 287 p.

Petrov, K. M. (1989), Podvodnye landshafty: teoriya, metody issledovaniya [Underwater landscapes: theory, research methods ], Leningrad: Nauka, 126 p.

Solntsev, N. A. (1961), K teorii prirodnykh kompleksov [The theory of natural systems] Bulletin of Moscow state University, vol. 5, No. 3, pp. 14-27.

Shuiskiy, Yu. D. (2013), Fizicheskaya geografiya ustevoy oblasti Dnestra [The Physical geography of the mouth river Dniester], Odessa: Astroprint, 328 p.

Shuiskiy, Yu. D., Vykhovanet’s. G.V. (1989), Ekzogennye protsessy razvitiya akkumulyativnykh beregov v Severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Exogenous development processes of accumulative coasts in the North-Western Black sea], Moskva: Nedra, 198 p.

Shuiskiy, Yu.D., Vykhovanets, G.V.(2011), Priroda Prichernomorskikh limanov [Nature of the black sea limans], Odessa: Astroprint,. – 276 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арманд А. Д. Наука о ландшафте [Текст] / А. Д. Арманд. – М. : Мысль, 1975. – 287 с.

2. Петров К. М. Подводные ландшафты: теория, методы исследования [Текст] / К.М. Петров. – Л.: Наука, 1989. – 126 с.

3. Солнцев Н. А. К теории природных комплексов [Текст] / Н. А. Солнцев // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 5, География. – 1961. – № 3. – С. 14-27.

4. Шуйский Ю. Д. Физическая география устьевой области Днестра [Текст] / Ю. Д. Шуйский. – Одесса: Астропринт, 2013. – 328 с.

5. Шуйский Ю. Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в Северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец – Москва: Недра, 1989. – 198 с.

6. Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец – Одесса: Астропринт, 2011. – 276 с.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.