DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.4(27).67481

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць

Анотація


У статті проаналізовано стан складових структурних елементів регіональної екомережі Українського Причорномор’я та встановлено, що основним резервом для збільшення площі екомережі є пасовища та сіножаті, землі водного фонду, а також ліси та лісовкриті площі. Виявлено нерівномірність розподілу об’єктів природно-заповідного фонду по території регіону Українського Причорномор’я. Встановлено, що найбільший відсоток заповідності припадає на адміністративні райони, які мають вихід до Чорного або Азовського морів. Показано, що в регіональній екомережі не в повній мірі репрезентовані всі наявні на території регіону ландшафти.


Ключові слова


Українське Причорномор’я; природоохоронні території; регіональна екологічна мережа; складові структурних елементів екомережі; ландшафти

Повний текст:

PDF

Посилання


Vodno-bolotni uhiddya Ukrayiny. Dovidnyk (2006), / Za red. H. B. Marushevs’koho, I. S. Zharuka [Wetlands of Ukraine. Reference book], Kyiv: Chornomors’ka prohrama Vetlands Ynterneshnl, 312 p.

Ekomerezha stepovoyi zony Ukrayiny: pryntsypy stvorennya, struktura, elementy (2013) / Za red. D. V. Dubyny, Ya. I. Movchana [Econet of steppe zone of Ukraine: principles of creation, structure, elements], Kyiv: LA T&K, 409 p.

Mozheyko, G. A. (2000), Leso-agrarnye landshafty Yuzhnoy i Sukhoy Stepi Ukrainy (priroda i konstruirovanie) [Forest and agricultural landscapes of the South and the Dry Steppe of Ukraine (nature and construction)], Kharkov: OOO «Eney», 312 p.

Natsional'nyy atlas Ukrayiny (2007), / redkol. L. H. Rudenko [ta in.] [National Atlas of Ukraine], Kyiv: DNVP «Kartohrafiya», 435 p.

Oblasna tsil’ova prohrama rozvytku ekolohichnoyi merezhi na period do 2015 r. Mykolayivs’ka oblast’ (2011), [The regional purpose-oriented program of ecological network until 2015. Mykolaiv region]. Available at: http://duecomk.gov.ua/data/files/progeco.doc [Accessed 19 December, 2015].

Ostanni stepy Ukrayiny: buty chy ne buty (2013), / Za red. O. P. Burkovs’koho [ta in.] [Last steppes of Ukraine: to be or not to be], Kyiv: NETsU HK, 34 p.

Prohrama formuvannya natsional'noyi ekolohichnoyi merezhi v Odes'kiy oblasti na 2005 – 2015 roky (2005), [The program of national ecological network in the Odessa region for 2005 – 2015 yy]. Available at: http://ecology.odessa.gov.ua/files/ecology_portal/doc/4-1-programa_ecomeregi.pdf [Accessed 19 December, 2015].

Proekt prohramy formuvannya ekolohichnoyi merezhi Khersons'koyi oblasti do 2018 roku (2013), [The draft program of the formation of ecological network of Kherson region in 2018]. Available at: http://www.ecology.ks.ua/files/pzf/EKOMEREJA.doc [Accessed 19 December, 2015].

Rehional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha v Mykolayivs'koyi oblasti u 2013 rotsi (2014), [The regional report of environmental conditions in the Mykolaiv region in 2013]. Available at: http://www.duecomk.gov.ua/data/nac_dop/20.doc [Accessed 19 December, 2015].

Rehional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha v Odes'kiy oblasti u 2013 rotsi (2014), [The regional report of environmental conditions in the Odesa region in 2013]. Available at: http://ecology.odessa.gov.ua/files/ecology_portal /reg_onal_na_dopov_d_odes_ka_oblast_2013_doc.pdf [Accessed 19 December, 2015].

Rehional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha v Khersons'kiy oblasti u 2013 rotsi (2014), [The regional report of environmental conditions in the Kherson region in 2013]. Available at: http://www.ecology.ks.ua/files/Regionalna-Dopovid_2014.pdf [Accessed 19 December, 2015].

Tkach, V. P. (2012), Lisy ta lisystist’ v Ukrayini: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku [Forests and woodiness in Ukraine: Current State and Prospects for Development]. Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal [Ukrainian Geographical Journal], vol. 2, pp. 49-55.

Topchijev, O. H., Shashero, A. M., Platonova, L. P. Et al. (2011), Peredumovy ta osoblyvosti formuvannya ekolohichnoyi merezhi Odes’koyi oblasti [Prerequisites and features of formation of ecological networks of Odessa region]. Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Heohrafichni ta heolohichni nauky [Odesa National University Herald. Geography and Geology], vol.16, issue #1, pp. 145-159.

Topchijev, O. G., Mal'chykova, D. S. (2014), Planuvannja terytorij: navchal’nyj posibnyk [Planning of the territories. Textbook], Herson: Grin’ D. S., 268 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Водно-болотні угіддя України. Довідник [Текст] / За ред. Г. Б. Марушевського, І. С. Жарука. – К.: Чорноморська програма Ветландс Интернешнл, 2006. – 312 с.

2. Е комережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи [Текст] / За ред. Д. В. Дубини, Я. І. Мовчана. – К.: LA T&K, 2013. – 409 с.

3. Можейко Г. А. Лесо-аграрные ландшафты Южной и Сухой Степи Украины (природа и конструирование) [Текст] / Г. А. Можейко – Харьков: ООО «Эней», 2000. – 312 с.

4. Н аціональний атлас України [Карти] / редкол. Л. Г. Руденко [та ін.] ; НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру. – 1:2500000 [та ін.]. – К. : ДН ВП «Картографія», 2007. – 435 с.

5. О бласна цільова програма розвитку екологічної мережі на період до 2015 р. Миколаївська область [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duecomk.gov.ua/data/files/progeco.doc.

6. О станні степи України: бути чи не бути [Текст] / За ред. О. П. Бурковського [та ін.]. – К. : НЕЦУ ГК, 2013. – 34 с.

7. Програма формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005 – 2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecology.odessa.gov.ua/files/ecology_portal/doc/4-1-programa_ecomeregi.pdf

8. Проект програми формування екологічної мережі Херсонської області до 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecology.ks.ua/files/pzf/EKOMEREJA.doc

9. Р егіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївської області у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.duecomk.gov.ua /data/nac_dop/20.doc

10. Р егіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecology.odessa.gov.ua/files/ecology_portal/reg_onal_na_dopov_d_odes_ka_oblast_2013_doc.pdf

11. Р егіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Херсонській області у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecology.ks.ua/files/Regionalna-Dopovid_2014.pdf

12. Ткач В. П. Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / В. П. Ткач // Український географічний журнал. – 2012 р., №2 – С. 49-55.

13. Топчієв О. Г. Передумови та особливості формування екологічної мережі Одеської області [Текст] / О. Г. Топчієв, А. М. Шашеро, Л. П. Платонова, Л. А. Харіна // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2011 р. – Т.16, Вип.1. – С.145-159.

14. Топчієв О. Г. Планування територій [Текст] : навч. посібник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова. – Херсон: Грінь Д. С., 2014. – 268 с.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.