DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.4(27).67467

З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я (1957-1961 рр .)

Н. О. Попельницька

Анотація


Стаття присвячена розвитку ґрунтознавчих досліджень на території північно-західного Причорномор’я (Одеської та Миколаївської областей) впродовж 1957-1961 рр. Висвітлено їх методичне, наукове та організаційне забезпечення. Розглянуто наукові досягнення великомасштабних досліджень  ґрунтового покриву України. З’ясовано їх значення для подальшого розвитку обстежень ґрунтознавчого спрямування на території північно-західного Причорномор’я. Встановлена роль зазначених досліджень для здійснення науково-обгрунтованого землевпорядкування, проведення земельно-кадастрових робіт, бонітування ґрунтів, економічної, екологічної, грошової оцінки земель тощо. Попри високий рівень сучасних досліджень ґрунтів, основаних на застосуванні нових методів і технологій, обґрунтована необхідність проведення великомасштабного обстеження з метою забезпечення раціонального використання та охорони ґрунтів.


Ключові слова


історія; ґрунти; великомасштабне обстеження; північно-західне Причорномор’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Babych, P. D., Ulyankina, V. M. (1969), Grunty Mykolaivs’koi oblasti (Skladeno na pidstavi obsliduvan’ gruntiv u kolgospah i radgospah, provedenyh u 1957-1961 rokah. Narys) [Soils of Nikolaev region], Mayak, Odessa, 60 p.

Valda, O. K., Krakovskiy, N. O. (1969), Grunty Odes’koi oblasti (Skladeno na pidstavi obsliduvan’ gruntiv 1957-1961 rokiv. Narys)[ Soils of Odessa region], Mayak, Odessa, 51 p.

Instrukciya i metodychni materialy do obsliduvannya gruntiv kolgospiv i radgospiv Ukrains’koi RSR [Instruction and training materials to soil surveys collective and state farms of the Ukrainian SSR] (1957), Kharkiv, 371 p.

Krupskyj, N. K. (1962), Krupnomasshtabnye pochvennye obsledovaniya na Ukraine i ih ispolzovaniye v selskom hozyaystve [Large-scale soil survey in Ukraine and their using in agriculture], Mockow, 7 p.

Metodyka krupnomasshtabnogo doslidzhennya gruntiv kolgospiv i radgospiv Ukrains’koi RSR [Methods largescale study of soils collective and state farms of the Ukrainian SSR] (1958), Kharkiv, 485 p.

P etrychenko, V. F., Zaryshnyak, A. S., Baljuk, S. A., Polupan, M. I., Velychko, V. A., Solovej, V. B. (2013), “Large-scale studies of soil cover of Ukraine – an effective policy measure sustainable use” Visnyk agrarnoi nauky [Velykomasshtabne doslidzhennya gruntovogo pokryvu Ukrainy — strategichnyj zahid efektyvnogo zbalansovanogo yogo vykorystannya], V. 5, pp. 5-13.

Tyhonenko, D. G., Gorin, M. O. (2008) “To the 50-th anniversary of the landmark survey of soil Ukraine (history, methodology, guidelines)” Ukrainskyi selyanyn [Do 50-richchya epohalnogo obstezhennya gruntiv Ukrainy (istoriya, metodologiya, oriyentyry], V. 11, pp. 92-96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабич П. Д. Грунти Миколаївської області (Складено на підставі обслідувань грунтів у колгоспах і радгоспах, проведених у 1957-1961 рр. Нарис) [Текст] / П. Д. Бабич, В. М. Ульянкіна. – Одеса: Маяк. – 1969. – 60 с.

2. Вальда О. К. Грунти Одеської області (Складено на підставі обслідувань грунтів 1957-1961 рр. Нарис) [Текст] / О. К. Вальда, Н. О. Краковський. – Одеса: Маяк. – 1969. – 51 с.

3. І нструкція і методичні матеріали до обслідування грунтів колгоспів і радгоспів Української РСР [Текст]. – Харків. – 1957. – 371 с.

4. Крупский Н. К. Крупномасштабные почвенные обследования на Украине и их использование в сельском хозяйстве. [Текст] / Н. К. Крупский. – Москва. – 1962. – 7 с.

5. Методика крупномасштабного дослідження грунтів колгоспів і радгоспів Української РСР [Текст]. – Харків: Держсільгоспвидав УР СР. – 1958. – 485 с.

6. Петриченко В. Ф. Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України — стратегічний захід ефективного збалансованого його використання [Текст] / В. Ф. Петриченко, А. С. Заришняк, С. А. Балюк, М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей // Вісник аграрної науки. – 2013. Вип. 5. – С. 5-13.

7. Тихоненко Д. Г. До 50-річчя епохального обстеження грунтів України (історія, методологія, орієнтири) [Текст] / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С. 92-96.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.