DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.4(27).67305

ОЦІНКА ВПЛИВУ СТОКУ РІЧКИ ДУНАЙ НА ОКРЕМІ ГІДРОЛОГИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ У 2004-2013 РР.

Є. І. Газєтов, О. Р. Андріанова, В. І. Мединец, Р. Р. Белевич, В. М. Морозов

Анотація


Проаналізовано ряди середньомісячних значень водного стоку р. Дунай і рівня моря на 3 станціях в північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ) у 2004-2013 рр. Проведено розрахунок середньомісячних швидкостей, напрямків і величин потоків води на розрізах: п. Приморське – о. Зміїний – п. Чорноморське. Обгово-рено результати дослідження впливу стоку р. Дунай на характеристики водообміну між ПЗЧМ і відкритою частиною Чорного моря в 2004-2013 рр. При аналізі даних отримані високі значимі коефіцієнти кореляції середньомісячних значень стоку р. Дунай і зазначених гідрофізичних характеристик ПЗЧМ. Аналізом середньорічних даних оцінено ступінь впливу стоку р. Дунай на перенесення водних мас ПЗЧМ при різному видаленні від гирла річки. Обґрунтовано висновок про наявність у ПЗЧМ в період 2004-2013 рр. майже постійного антіціклоничного меандру між ОЧ Т і берегом.


Ключові слова


ПЗЧМ; стік р. Дунай; рівень моря; циркуляція морських вод

Повний текст:

PDF

Посилання


A ndrianova, O. R., Belevich, R. R., Medinets, V. I. (2012), Otsenka intensivnosti i napravleniy perenosa vodnykh mass na granitse severo-zapadnogo shelfa Chernogo morya. [The estimation of the intensity and direction the transport of the water masses at the boundary of the north-western Black Sea shelf]. Ukrainskiy gidrometeorologicheskiy zhurnal, vol. 11, pp. 210-217.

Berenbeym, D. Ya. (1961), Rechnoy stok i solenost severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [River flow and salinity of the north-western part of the Black Sea]. Trudy AzCherNIRO, vol. 19, pp. 10-18.

Bolshakov, V. S. (1970), Transformatsiya rechnykh vod v Chernom more. [Transformation of river waters in the Black Sea], Kiev: Naukova dumka, 328 p.

Nikiforov, Ya. D., Dyakonu, K. N. (eds.) (1963), Gidrologiya ustevoy oblasti Dunaya. [Hydrology of the Danube mouth area], Moscow: Gidrometeoizdat, 383 p.

Zubov, N.N., Mamaev, O.I. (1956), Dinamicheskiy metod vychisleniya elementov morskikh techeniy. [Dynamic method of calculating the elements of sea currents], Leningrad: Gidrometeoizdat, 116 p.

Ivanov, V. A., Belokopytov, V. N. (2011), Okeanografiya Chernogo moray. [Oceanography of the Black Sea], Sevastopol: Morskoy gidrofizicheskiy institut, 212 p.

Ivanov, V. A., Goshovskiy, S. V. (eds) (1999), Prirodnye usloviya vzmorya reki Dunay i ostrova Zmeinyy: sovremennoe sostoyanie ekosistem. [Natural conditions of the near-shore zone of Danube river and Zmeinyi Island: current state of the ecosystemy], Sevastopol: Morskoy gidrofizicheskiy institut, NPTs «EKOSI-Gidrofizika», 268 p.

Shuleykin, V.V. (1968), Fizika morya [Physics of the sea], Moscow: Nauka, 1083 p.

Korotaev, G., Oguz T., Nikiforov, A., Koblinsky, C. (2003), Seasonal, interannual, and mesoscale variability of the Black Sea upper layer circulation derived from altimeter data, Journal of Geophysical Research, vol. 108, No. C4, 3122, doi:10.1029/2002JC001508.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрианова О. Р., Белевич, Р. Р., Мединец, В. И. Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северо-западного шельфа Черного моря [Текст] / О. Р. Андрианова, Р. Р. Белевич, В. И. Мединец // Укр. гідрометеорол. журн. – 2012. – № 11. – С. 210-217.

2. Беренбейм Д. Я. Речной сток и соленость северо-западной части Черного моря [Текст] / Д. Я. Беренбейм // Труды АзЧерНИРО . – 1961. – Вып. 19. – С. 10-18.

3. Большаков В. С. Трансформация речных вод в Черном море [Текст] / В. С. Большаков ; Ин-т биологии южн. морей, АН УССР, Одес. отд-ние. – Киев : Наук. думка, 1970. – 328 с. : 74 с. ил. ; – Библиогр.: с. 318-325. – 550 экз. – ISBN 5-0924564-А.

4. Гидрология устьевой области Дуная [Текст] ; под ред. Я. Д. Никифорова, К. Н. Дьякону. – М. : Гидрометеоиздат, 1963. – 383 с.

5. Зубов Н. Н., Мамаев О. И. Динамический метод вычисления элементов морских течений [Текст] / Н. Н. Зубов, О. И. Мамаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – 1956. – 116 с.

6. Иванов В. А., Белокопытов В. Н. Океанография Черного моря [Текст] / В. А. Иванов, В. Н. Белокопытов; Мор. гидрофиз. ин-т. – Севастополь : 2011. – 212 с., 114 с. : ил. ; – Библиогр.: с. 176-209. – 200 экз. – ISBN 978-966-022-6165-5.

7. Природные условия взморья реки Дунай и острова Змеиный: современное состояние экосистемы [Текст] ; под ред. В. А. Иванова, С. В. Гошовского ; Мор. гидрофиз. ин-т. – Севастополь : НПЦ «ЭКО СИ-Гидрофизика», 1999. – 268 с. : 148 с. ил. ; – Библиогр.: с. 259-268. – 150 экз. – ISBN 966-021238-0.

8. Шулейкин, В. В. Физика моря [Текст] / В. В. Шулейкин. – Москва: Наука. – 1968. – 1083 с.

9. Seasonal, interannual, and mesoscale variability of the Black Sea upper layer circulation derived from altimeter data [Text] / G. Korotaev, T. Oguz, A. Nikiforov, C. Koblinsky // J. Geophys. Res. – 2003. – Vol. 108, N C4. – 3122, doi:10.1029/2002JC001508.

Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.