РОЛЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ У ФОРМУВАННІ ҐРУНТОВИХ КОМБІНАЦІЙ ПАСМОВОГО ПОБУЖЖЯ

В. Г. Гаськевич, О. В. Гаськевич

Анотація


Викладено результати дослідження структури ґрунтового покриву Пасмового Побужжя на рівні ґрунтових комбінацій. Розраховано показники геометричної будови комбінацій, встановлено розподіл ареалів сірих лісових ґрунтів відповідно до градацій площ та коефіцієнту розчленування меж. Проаналізовано властивості ґрунтів, які мають найбільший вплив на формування контрастності ґрунтового покриву. Особливу увагу приділено неоднорідності сірих лісових ґрунтів у межах типу та суміжності їхніх ареалів з іншими типами ґрунтів.


Ключові слова


сірі лісові ґрунти; ґрунтові комбінації; елементарні ґрунтові ареали; контрастність; структура ґрунтового покриву; водна ерозія

Повний текст:

PDF

Посилання


By`ndy`ch T. Yu. (2013), Vy`kory`stannya GIS-texnologij dlya analizu neodnoridnosti lokal`ny`x struktur g`runtovogo pokry`vu u stepovij zoni [Using of GIS-technologies for analysis of heterogeneity of soil cover local structures in Steppe zone], Agricultural Chemistry and Soil Science, vol. 80, рр. 17-26.

Нaskevych O. V., Pozniak S. P. (2007), Struktura gruntovogo pokryvu Gologoro-Kremeneczkogo gorbogirya [Soil Cover Structure of Holohory-Kremenets Highlands], L’viv, 208 p.

Godelman Ya. M. (1981), Neodnorodnost pochvennogo pokrova i ispolzovanie zemel [Heterogeneity of Soil Cover and Land use], Moscow, 200 р.

Goryachkin S. V. (2005) Issledovaniya struktur pochvennogo pokrova v sovremennom pochvovedenii: podkhody i tendentsii razvitiya [Studies of the Soil Cover in Modern Soil Science: Approaches and Tendencies], Eurasian Soil Science, No 12, pp. 1461-1468.

Dmitriev V. A. (1993), Elementy organizatsii pochvy i struktura pochvennogo pokrova [Elements of the Soil organization and the Soil Cover structure], Eurasian Soil Science, No 2, pp. 23-30.

Pidval`na G. S., Poznyak S. P. (2004), Gumusovyj stan avtomorfnyx gruntiv Pasmovogo Pobuzhzhya [Humus Condition of Pasmove Pobuzhzhya Avtomorphic Soils], L’viv, 192 р.

Radzij V. F., Poznyak S. P. (2009), Struktura gruntovogo pokryvu Volynskoyi vysochyny` [Soil Cover Structure of the Volyn Height], L’viv, 204 р.

Sorokina N. P. (2009), Opyt tsifrovogo kartografirovaniya struktury pochvennogo pokrova [Experience in Digital Mapping of the Structure of Soil Cover], Eurasian Soil Science, No 2, pp. 198-210.

Sorokina N. P. (2005), Printsipy tipizatsii pochvennykh kombinatsiy pri izuchenii agrogennykh izmeneniy pochvennogo pokrova [Principles of Typification of Soil Combinations upon Studuing Agrogenic Changes in the Soil Cover], Eurasian Soil Science, No 12, pp. 1477-1488.

Strukturno-funktsionalnaya rol pochvy v biosfere (1999) Pod red. V. V. Dobrovolskogo [Structural and functional role of Soil in the biosphere], Moscow, 278 р. 11. Fridland V. M. (1972), Struktura pochvennogo pokrova [Soil Cover Structure], Moscow, 424 р.

Khitrov N., Nazarenko O. (2000), Formirovanie struktury pochvennogo pokrova pri pereuvlazhnenii na sklone v stepnom agrolandshafte [Formation of the soil cover structure in the wet conditions on the slope in the Steppe agrolandscape], Eurasian Soil Science, No 9, pp. 1054-1063.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Биндич Т. Ю. Використання ГІС-технологій для аналізу неоднорідності локальних структур ґрунтового покриву у степовій зоні [Текст] / Т. Ю. Биндич // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2013. – Вип. 80. – С. 17-26.

2. Гаськевич О. В. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я [Текст] / О. В. Гаськевич, С. П. Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 208 с.

3. Годельман Я. М. Неоднородность почвенного покрова и использование земель: монография [Текст] / Я. М. Годельман. – Москва: Наука, 1981. – 200 с.

4. Горячкин С. В. Исследования структур почвенного покрова в современном почвоведении: подходы и тенденции развития [Текст] / С. В. Горячкин // Почвоведение. – 2005. – № 12. – С. 1461-1468.

5. Дмитриев В. А. Элементы организации почвы и структура почвенного покрова [Текст] / В. А. Дмитриев // Почвоведение. – 1993. – № 2. – С. 23-30.

6. Підвальна Г. С. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя [Текст] / Г. С. Підвальна, С. П. Позняк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 192 с.

7. Радзій В. Ф. Структура ґрунтового покриву Волинської височини [Текст] / В. Ф. Радзій, С. П. Позняк. – Луцьк: Вежа, 2009. – 204 с.

8. Сорокина Н. П. Опыт цифрового картографирования структуры почвенного покрова [Текст] / Н. П. Сорокина, Д. Н. Козлов // Почвоведение. – 2009. – № 2. – С. 198-210.

9. Сорокина Н. П. Принципы типизации почвенных комбинаций при изучении агрогенных изменений почвенного покрова [Текст] / Н. П. Сорокина // Почвоведение. – 2005. – № 12. – С. 1477-1468.

10. Структурно-функциональная роль почвы в биосфере [Текст] / Под ред. В. В. Добровольского. – М.: ГЕО С, 1999. – 278с.

11. Фридланд В. М. Структура почвенного покрова [Текст] / В. М. Фридланд. – М.: Мысль, 1972. – 424 с.

12. Хитров Н. Формирование структуры почвенного покрова при переувлажнении на склоне в степном агроландшафте [Текст] / Н. Хитров, О. Назаренко // Почвоведение. – 2000. – № 9. – С. 1054-1063Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.