БІОЦЕНОЗ ХАРОВИХ ВОДОРОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ТЕНДРІВСЬКОЇ І ЯГОРЛИЦЬКОЇ ЗАТОК ЧОРНОГО МОРЯ)

Автор(и)

  • Д. Д. Королєсова Чорноморського біосферного заповідника НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.1(24).60061

Ключові слова:

біоценоз харових водоростей, затоки та лимани, зооперіфітон, водні екосистеми, структура угрупування

Анотація

У даній роботі узагальнено опубліковані дані щодо поширення та динаміки кількісних показників фітоценозу харових в мілководних затоках ПЗЧМ. Мілководні затоки та лимани Чорного моря є вкрай специфічними водоймами, а акваторії, що досліджуються у даній роботі ще й мають високий  природохранний статус. На підставі власних даних охарактеризовано якісний і кількісний склад фітоценозу харових водоростей в Ягорлицькій та Тендрівській затоках Чорного моря. Наведено дані щодо видового складу і таксономічної структури зооперіфітону та макрозообентосу в складі біоценозу харових. Проаналізовано рівень біорізноманіття та трофологічна структура угруповання безхребетних тварин, приуроченого до заростей харових водоростей. Обговорюються питання значення харових як харчового ресурсу і субстрату для різних груп тварин.

Біографія автора

Д. Д. Королєсова, Чорноморського біосферного заповідника НАН України

D. D. Korolesova

Посилання

Borisova, Ye. V., Tkachenko, F. P. (2008), Materialy k flore Charales yugo-zapada Ukrainy [Materials to flora Charales of the southwest of Ukraine], Algologiya, vol. 18, No 3, pp. 287-298.

Yeremenko, T. I. (2001), Genezis i sovremennye cherty sostoyaniya makrofitobentosa v severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Genesis and modern lines of a condition macrofitobentos in a northwest part of Black sea], Naukovі zapiski Ternopіlskogo pedunіversitetu, No 3 (14), pp. 129-131.

Yeremenko, T. I., Minicheva, G. G. (1992), “Strukturno-funktsionalnaya kharakteristika donnoy rastitelnosti Yagorlytskogo zaliva” [“The Structurally functional characteristic of ground vegetation of the Jagorlytsky gulf”], Natural complexes of the Black Sea state biospheric reserve, V. – K. : Nauk. dumka, 161 p.

Zernov, S. A. (1908), Otchet o komandirovke v severo-zapadnuyu chast Chernogo morya dlya izucheniya fauny i sobiraniya kollektsii zoologicheskogo muzeya AN [The report on business trip in a northwest part of Black sea for studying of fauna and collecting of a collection of zoological museum АН], The Year-book of a zoological museum, vol. 13, 256 p.

Kalugina-Gutnik. A. A. (1975), Makrofitobentos Chernogo morya [Macrofitobentos of the Black sea], K. : Nauk.dumka, 248 p.

Kireeva, M. S., Shchapova, T. F. (1939), Donnaya rastitelnost vostochnogo berega Kaspiyskogo morya [Ground vegetation of east coast of Caspian sea], Bjuleten of the Moscow society of verifiers of the nature, No 48, pp. 32-49.

Korolesova, D. D. (2011), Bespozvonochnye, priurochennye k zaroslyam kharovykh (Charales) vodorosley v Tendrovskom zalive [The invertebrates dated for thickets харовых (Charales) of seaweed in the Tendrovsky gulf], Naukovі chitannya, prisvyachenі dnyu nauki. Khersonska gіdrobіologіchna stantsіya NAN Ukraїni,

Kherson: PP Vishemirskiy V.S., 118 p.

Makkaveeva, Ye. B. (1979), Bespozvonochnye zarosley makrofitov Chernogo morya [Invertebrates of thickets of the macrofit Black sea], Kiev: Naukova dumka, 227 p.

Maslov, I. I. (2001), Makrofitobentos Tamanskogo zaliva (Kerchenskiy proliv) [Macrofitobentos the Tamansky gulf (Kerch strait)], Visnik Luganskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu im. Tarasa Shevchenko, № 11(43), pp. 50-55.

Milchakova, N. A., Aleksandrov, V. V. (1999), Donnaya rastitelnost nekotorykh rayonov limana Donuzlav (Chernoe more) [Bottom-dwelling vegetation of some areas of estuary Donuzlav (Black sea)], Sea ecology. No 49, pp. 68-71.

Morozova-Vodyanitskaya, N. V. (1936), Opyt kolichestvennogo ucheta donnoy rastitelnosti V Chernom more [Experience of the quantitative account of bottom-dwelling vegetation In Black sea], Works of the Sevastopol biological station, vol V, pp. 45-53.

Morozova-Vodyanitskaya, N. V. (1959), Rastitelnye assotsiatsii v Chernom more [Plant associations in Black sea], Works of the Sevastopol biological station, vol. XI, pp. 3-28.

Panteleev, P. A. (1999), O roli iskhodnoy aksiomy v zoologicheskikh issledovaniyakh [About a role of an initial axiom in zoological researches], The zoology Bulletin, vol.33. No 3, pp.103-109.

Pauli, V. L. (1927), Materialy k poznaniyu biotsenozov Yegorlytskogo zaliva [Stuffs to knowledge of biocenoses of the Egorlytsky gulf], Works of Vseukrainsky State Chernomoro-Azov Scientifically-trade Experimental station, vol. II, v. 2, pp. 63-75.

Pogrebnyak, I. I. (1953), Donnaya rastitelnost Dnestrovskogo limana i nizovya Dnestra [Bottom-dwelling vegetation of Dnestrovsky estuary and lower reaches of Dnestr], Stuffs on hydrobiology and fishery of Northwest Black Sea Coast, K., No 2, pp. 64 – 74.

Pogrebnyak. I. I. (1965), Donnaya rastitelnost limanov severo-zapadnogo Prichernomorya i sopredelnykh im akvatoriy Chernogo morya [Bottom-dwelling vegetation of estuaries of northwest Black Sea Coast and adjacent it of water areas of Black sea], The Extended abstract of Doctor’s thesis, Odesa, 31p.

Pogrebnyak, I. I., Ostrovchuk, P. P. (1973), Fitotsenozy myagkikh gruntov severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Phytocenosis of soft soils of a northwest part of Black sea], Stuffs of the All-Union symposium on a level of scrutiny of Black and Mediterranean seas, to use and preservation of their resources, pp.145-147.

Pupkov, V. A. (1980), Zoobentos Yagorlytskogo i Tendrovskogo zalivov i ego rol v pitanii vodoplavayushchikh ptits Chernomorskogo gosudarstvennogo zapovednika [Zoobenthos of Jagorlytsky and Tendrovsky gulfs and its role in a food of waterfowls of the Black Sea national park], Scientific funds CHBZ. The manuscript, 92 p.

Rubinshteyn, I. G. (1991), “Otchet o NIR Rybokhozyaystvennyy razdel TEO okhrany zalivov Chernogo morya ot zagryazneniya DVS i stochnymi vodami v zone Krasnoznamyanskoy orositelnoy sistemy Khersonskoy oblasti (Nauchnye fondy ChBZ, Inv. №178)” [“The report on NIR Rybohozjajstvennyj partition of the FEA SIBILITY REPORT of preservation of gulfs of Black sea from contamination ДВС and sewage in a region of Krasnoznamjansky sprinkling system of the Kherson area”], Kerch: Manuscript YuGNIRO, pp. 8-36.

Sadogurskiy, S. Ye. (2002), Novi mistseznakhodzhennya kharovykh vodorostey na Kryms’komu pivostrovi [New locations of Charales algae water-plants are on the Crimean peninsula], The Ukrainian botanic magazine, No 59 (2), pp. 179-184.

Sadogurskiy, S. Ye. (2006), Makrofitobentos vodoemov ostrova Tuzla i prilegayushchikh morskikh akvatoriy (Kerchenskiy proliv) [Macrofitobentos reservoirs of island Tuzla and adjoining sea water areas (Kerch strait)], Algologija. No 16 (3), pp. 337-354.

Sadogurskiy, S. Ye. (2009), Flora i rastitelnost akvatoriy filiala Krymskogo prirodnogo zapovednika Lebyazhi ostrova (Chernoe more): sovremennoe sostoyanie i puti sokhraneniya [Flora and vegetation of water areas of branch of the Crimean connatural reserve Swan islands (Black sea): a current state and conservation paths], Zapovіdna sprava v Ukraїnі, No 15 (2). pp. 41-50.

Tkachenko, P. V. (1997), Ryby: Letopis prirody Chernomorskogo biosfernogo zapovednika. – Nauchnye fondy Chernomorskogo biosfernogo zapovednika [Fish: annals of the nature of the Black Sea biosphere reserve. – scientific funds of the Black Sea biosphere reserve], 159 p.

Tkachenko, F. P., Kovtun, O. O. (2004), Novi znakhidky makrofitiv u Ty`ligul`s`komu ly`mani Chornogo morya [New finds macrofit in Tiligulsky estuary of Black sea], Vіsnik Kharkіvskogo agrarnogo unіversitetu. No 1(4), pp. 108-115.

Tkachenko, F. P., Maslov, I. I. (2002), Morskoy makrofitobento Chernomorskogo biosfernogo zapovednikayu [Sea macrofitobentos the Black Sea biosphere reserve], Sea ecology, vol. 62, pp. 34-40.

Chernyakov, D. O., Tkachenko, P. V. (2003), Suchasni problemy` zberezhennya pry`rodno-akval`ny`kh kompleksiv Tendrivs`koyi ta Yagorly`cz`koyi zatok [Modern problems of conservation nature-akval complexes of Tendrovsky and Jagorlytsky gulfs], Mat. nauk. konf., prisvyachennoї 50-rіchchyu Khersonskoї gіdrobіologіchnoї stantsії, Kherson: Ailant, pp. 221-229

Albertoni, E. F.; Palma-Silva, C., de Assis Esteves, F. (2001), Macroinvertebrates associated with Chara in a tropical coastal lagoon (Imboassica lagoon, Rio de Janeiro, Brazil), Hydrobiologia, Kluwer Academic Publishers, 457, pp. 215-224.

Blindow, I., Dietrich, J., Mollmann, N., Schubert, H. (2003), Growth, photosynthesis and fertility of Chara aspera under different light and salinity conditions, Aquat. Bot., No 76(3). pp. 213-234

Chernyakov, D. A. (1998), The influence of different winter meteorological conditions on succession processes in the Tendrovsky and Egorlitsky bays: Management and conservation of the northen-western Black sea coast: Proceedings of the EUCC international symposium (Odesa, 1998), Odesa: Astroprint, pp. 43-47.

Espinar, J. L., García, L. G. (2002), Submerged macrophyte zonation in a Mediterranean salt marsh: a facilitation effect from established helophytes? Journal of Vegetation Science, vol. No 13, pp. 831-840.

Kufel, L., Kufel, I. (2002), Chara beds acting as nutrient sinks in shallow lakes―a review, Aquatic Botany, vol.72, pp.249-260.

Palma-Silva, F., Edelti, A., Francisco, E. (2002), The role of Charophytes primary production in a coastal lagoon subjected to human impacts (RJ, Brazil), Acta Limnologica Brasile, No 14, pp. 59-62.

Schmieder, K., Werner, S., Bauer, H. (2006), Submersed macrophytes as a food source for wintering waterbirds at Lake Constance, Aquatic Botany, No 84, pp. 245-250.

.Stanevicus, V., Svazas, S., Raudonikis, L., Grazulevicius, G. (2010), Staging and moulting concentrations of the common Pochard (Aythya ferina) in lithuania, Acta Zoologica Lituanica. vol. 18, No 4, pp. 273-282

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-12

Номер

Розділ

БЕРЕГОЗНАВСТВО ТА ОКЕАНОЛОГІЯ