ДОСЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ЕРОЗІЙНИХ ВТРАТ ҐРУНТУ

Автор(и)

  • О. О. Світличний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • А. В. П'яткова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.1(24).59955

Ключові слова:

водна ерозія ґрунтів, математичне моделювання, розрахунки, раціональне землекористування

Анотація

Дана характеристика основних напрямків ерозієзнавчих досліджень на кафедрі фізичної географії і природокористування ОНУ імені І. І. Мечникова, починаючи з 70-х років минулого сторіччя. Проаналізовані основні результати, отримані в рамках цих напрямків під керівництвом доктора географічних наук, професора Г. І. Швебса і у сучасний період. Виділений провідний напрямок сучасних досліджень водної ерозії грунтів на кафедрі.

Посилання

Dolgilevich, M. I., Zykov, M. I., & Shvebs, H. I. (1992). Nauchnye osnovy prognozirovaniya i preduprezhdeniya erosionnyh protsessov [The scientific bases of prognostication and the system of warning of erosion processes] (147 p.). Moscow-Volgograd: Kolos.

Dolgilevich, M. I., Zykov, M. I., & Shvebs, H. I. (1993). Erosia i metody bor’by s ney [Erosion and measures of its control] (250 p.). Volgograd: Urozhay.

DSTU 7081:2009. Erosiya gruntu. Dopustymi normy [DSTU 7081:2009. Soil erosion. Acceptable standards]. (2010). (12 p.) Kyiv: Derzhpozhivstandart Ukrainy.

Eliseeva, E. V. (1993). Analis i modelirovaniye obshchih printsipov eksohennyh form rel’efa [The analysis and modeling of the general principles of exogenous relief forms]. Extended abstract of Doctoral Thesis (34 p.). Kyiv: Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Zonal’ni metodychni rekomendatsiyi iz zakhystu hruntiv vid eroziyi [Zonal guidelines on protection from soil erosion]. (2010). (148 p.). Kharkiv: Natsional’nyy naukovyy tsentr «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimiyi imeni O. N. Sokolovs’koho.

Igoshin, N. I. (1982). Otsenka faktorov livnevogo smyiva pochv yugo-zapada Ukrainyi i Moldavii dlya obosobosnovaniya protivoerozionnogo proektirovaniya [The estimation of storm soil erosion factors of southwest Ukraine and Moldova for substantiation anti-erosion designing]. Extended abstract of Candidate’s Thesis (22 p.). Odessa: OHMI.

Igoshin, N. I., Sizov, V. A., Khan, K. Yu., & Kirichenko, V. I. (1985). Opredelenie protivoerozionnoy ustoychivosti pochv metodom iskusstvennogo dozhdevaniya [Determination of anti-erosion stability of soils by the method of artificial raining]. In Erodirovannyie pochvyi i povyishenie ih plodorodiya (pp. 105-108). Novosibirsk: Nauka.

Issledovaniya irrigatsionnoy erozii pri polive dozhdevaniem v zone III ocheredi stroitelstva Severo-Kryimskogo kanala i rekomendatsii po protivoerozionnyim meropriyatiyam [Studies irrigation erosion under irrigation sprinkler in the zone of the third stage of construction of the North-Crimean Chanal and recommendations on the anti-erosion measures]. (1982). The report of the research wor (A. A. Svetlitchnyi, N. I. Igoshin (Sc. Adv.), Dep. VNTITsentr, №81102806 (131 p.).

Kashtanov, A. N., Lisetskiy, F. N., & Shvebs, H. I. (1994). Osnovyi landshaftno-ekologicheskogo zemledeliya [Fundamentals of landscape ecological agriculture] (128 p.). Moscow: Kolos.

Sytnyk, V. P., Bezuhlyy, M. D., Zaryshnyak, A. S. et al. (2008). Kontseptsiya okhorony hruntiv vid eroziyi v Ukrayini [The concept of soil erosion in Ukraine] (60 p.). Kharkiv: Natsional’nyy naukovyy tsentr «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimiyi imeni O. N. Sokolovs’koho.

Lisetskiy, F. M. (1994). Prostranstvenno-vremennaya organizatsiya i pochvozaschitnoe obustroystvo agrolandshaftov [Spatio-temporal organization of agricultural landscapes and soil improvement]. Extended abstract of Doctoral Thesis (34 p.). Odessa: Odesa I. I. Mechnikov State University.

Lisetskiy, F. M., Svetlitchnyi, A. A., & Chorny, S. G. (2012). Sovremennyie problemyi eroziovedeniya [The modern problems of soil erosion science] (456 p.). Belgorod: Konstanta.

Methodological guidelines for modeling stormwater erosion processes using artificial sprinkling [Metodicheskie ukazaniya po modelirovaniyu protsessov livnevoy erozii s ispolzovaniem iskusstvennogo dozhdevaniya] (1980). (71 p.). Moscow: VASKHNIL.

Bolyuk, S. A., Tovazhnyanskyy, L. L. (Eds.). (2010). Naukovi ta prykladni osnovy zakhystu hruntiv vid eroziyi v Ukrayini [Scientific and practical bases to protect the soil from erosion in Ukraine] (460 p.). Kharkiv: NTU «KhPI».

Prokopenko, S. S. (1986). Otsenka srednego godovogo vesennego smyiva pochvyi dlya territorii Dobryanskoy orositelnoy sistemyi [Estimate of the average annual spring soil loss for the Dobrianka irrigation system area]. Proceedings of the conference “The complex of priority and promising scientific and practical tasks for reclamation measures in the southern Ukraine" (pp. 70-71). Kherson.

Pyatkova, A. V. (2008). Osobennosty modelirovaniya vodnoy erosiyi s uchetom prostranstvennoy izmenchivosty eye factorov [Features of soil water erosion modeling taking into account spatial changeability of its factors]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, 13(6), 156-163.

P’yatkova, A. V. (2010). Prostorova GIS-realyzovana model zlyvovogo zmyvu-akumulyatsiyi gruntu [Spatial GIS-realized model of water erosion loses and accumulation of soil]. Meteorologiya, klimatologia ta gidrologiya, (50(2)), 437-442.

P’yatkova, A. V. (2011). Prostorove modelyuvannya vodnoyi eroziyi gruntu yak osnova naukovoho obgruntuvannya ratsional’noho vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel [The Spatial Modelling of Water Soil Erosion as the Basis of Scientific Justification of the Rational Use of Erosion Dangerous Lands]. Extended abstract of Candidate’s Thesis (20 p.). Odessa: Odessa State Ecological University.

Svetlitchnyi, A. A., & Shvebs, H. I. (1984). Otsenka protivoerozionnoy effektivnosti pochvozaschitnyih meropriyatiy [Estimation of the effectiveness of ravine soil protection measures]. Pochvovedenie, (7), 114-121.

Svitlychnyy, O. O. (1995). Kil’kisna otsinka kharakterystyk skhylovoho eroziynoho protsesu i pytannya optymizatsiyi vykorystannya eroziyno-nebezpechnykh zemel [The quantitative evaluation of the characteristics of the slope erosion process and the problem of optimization of use of erosion lands]. Extended abstract of Doctoral Thesis (47 p.). Odessa: Odesa I. I. Mechnikov State University.

Svetlitchnyi, A. A. (1999). Printsipyi sovershenstvovaniya empiricheskih modeley smyiva pochvyi [Principles of improving empirical soil loss models]. Pochvovedenie, (8), 1015-1023.

Svetlitchnyi, A. A., Shvebs, H. I., Plotnitskiy, S. V., Kugut, V. F., & Stepovaya, O. Yu. (2002). Problemyi otsenki i prostranstvennogo modelirovaniya harakteristik protivoerozionnyih svoystv pochv Lesostepi [Problems ofestimation and spatial design of descriptions of anti-erosion properties of Forest-Steppe soils]. Proceedings UkrNIHMI, (205), 162-178.

Svetlitchnyi, A. A., Shvebs, H. I., & Cherny, S. G. (2004). Eroziovedenie: teoreticheskie i prikladnyie aspektyi [Soil erosion science: theoretical and applied aspects] (410 p.). Sumy: VTD “University Book”.

Svetlitchnyi, A. A., & Cherny, S. G. (2007). Osnovy eroziyeznavstva [The basics of soil erosion science] (266 p.). Sumy: VTD “University Book”.

Svetlitchnyi, A. A., Pyatkova, A. V., Plotnitskiy, S. V., Golosov, V. N., & Zhidkin, A. P. (2013). Problema veryfykatsiyi prostranstvenno-raspredelennyh matematicheskih modeley vodnoy erosiyi pochv [The problem of verification of the spatially distributed mathematical models of water soil erosion]. Odesa national University Herald. Geography and Geology, 18(3), 38-49.

Struktura, dynamika ta rozpodil zemel’noho fondu Ukrayiny (za stanom na 1 sichnya 2000 roku) [Structure, dynamics and distribution of land resources of Ukraine (As of January 1, 2000)]. (2000). (125 p.) Kyiv.

Chorny, S. G. (1997). Teoretychni ta prykladni osnovy ratsional’noho vykorystannya hruntiv sylovykh zroshuvanykh ahro landshaftiv pivdennoho ta sukhoho stepu Ukrayiny [Theoretical and practical basis for the rational use of soil irrigated agricultural landscapes of southern and dry steppes of Ukraine]. Extended abstract of Doctoral Thesis (48 p.). Kyiv: NAU.

Shvebs, H. I. (1974). Formirovanie vodnoy erozii, stoka nanosov i ih otsenka [Formation of water erosion, sediment yield and their evaluation] (184 p.). Leningrad: Hydrometeoizdat.

Shvebs, H. I. (1981). Teoreticheskie osnovyi eroziovedeniya [The theoretical foundations of soil erosion science] (223 p.). Kiev-Odessa: Vyshcha shkola.

Shvebs, H. I. (1985). Konturnoe zemledelie [Contour farming] (56 p.). Odesa: Mayak.

Shvebs, H. I., Svetlitchnyi, A. A., & Cherny, S. G. (1988). Protivoerozionnaya stoykost pochv yuga USSR i ee izmenenie pod vliyaniem orosheniya [Anti-erosion resistance of soils of the south of the USSR and its change under the influence of irrigation]. Pochvovedenie, (1), 94-100.

Shvebs, H. I., Svetlitchnyiy, A. A., & Cherny, S. G. (1993). Gidrometeorologicheskie usloviya formirovaniya livnevoy erozii pochv [The hydrometeorological conditions of formation of storm erosion]. In GNTB Ukrainyi, Dep. 24.02.93, No. 261-Uk93 (11 p.). Kyiv.

Global Assessment of Human-induced Soil Degradation (GLASOD). Retrieved on January 10, 2015, from http://www.isric.org/projects/global-assessment-human-induced-soil-degradation-glasod

Svetlitchnyi, A. A. (1993). Mathematical modelling of erosion-accumulative process on a slope. In V. V. Medvedev (Ed.), Collection of articles by Ukrainian members of European Society for Soil Conservation (pp. 46-52). Kharkov.

Svetlitchnyi, A. A., Svetlichnaya, I. A., & Ivanko, N. B. (1994). Spatial process based soil erosion model and GIS. In J. J. Harts, H. F. L. Ottens, H. J. Scholten (Eds.), Proceedings EGIS/MARI’94 Conference (pp. 1996-1998). Utrecht-Amsterdam: EGIS Foundation.

Van der Perk, M., Svetlitchnyi, A. A., Den Besten, J. W. & Wielinga, A. (Eds.). (2000). SPARTACUS: Spatial redistribution of radionuclides within catchments: development of GIS-based models for decision support systems. EC Contract No. IC15-CT98-0215. Final Report (165 p.). Netherlands, Utrecht: Utrecht Centre for Environmental and Landscape Dynamics Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-11

Як цитувати

Світличний, О. О., & П’яткова, А. В. (2016). ДОСЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ЕРОЗІЙНИХ ВТРАТ ҐРУНТУ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 20(1(24), 15–27. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2015.1(24).59955

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО