ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • О. В. Терлецька Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Ukraine
  • Л. П. Кушнір Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Ukraine
  • У. А. Мартинюк Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Ukraine
  • Т. В. Періг Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Ukraine
  • М. В. Багрій Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292741

Ключові слова:

сільський туризм, організованість сільського туризму, оптимізація розвитку сільського туризму

Анотація

У статті наведені теоретичні обґрунтування оптимізаційних засад організації розвитку сільського туризму. Зазначена актуальність розвитку сільського туризму в Україні. Наголошується на тому, що на сьогодні розвиток сільського туризму відбувається головно стихійно, що потребує науково обґрунтованої оптимізації такої діяльності. Показана його організаційна структурованість, функціональні особливості й проблеми та перспективи розвитку. Запропоноване авторське тлумачення поняття «оптимізація сільського туризму» як процес організованості відповідної туристичної діяльності, який сприяє наданню цій діяльності найбільшої ефективності, за доцільної єдності її структурних складових, за мінімізаційними показниками ресурсних витрат й максимального забезпечення емоційного й оздоровчого ефекту для туристів. Розглянуто питання організаційних функцій. Щодо конкретно сільського туризму, то його організаційна функція представлена таким співвідношенням внутрішніх і зовнішніх організаційних чинників, які забезпечують існування відповідного індивідуального сільського об’єкту, орієнтованого на надання туристичних послуг. Проаналізована структура організованості сільського туризму. Зазначено, що її доцільно розуміти як сукупність організаційно поєднаних форм діяльності, які реалізуються як стійкі процеси і спрямовані на зв’язок між всіма організаційними складовими. Єдність організаційних структурних складових сільського туризму стає підґрунтям для його загальної оптимізації. Необхідно зауважити, що всі організаційні структурні складові сільського туризму не лише взаємопов’язані, а й є взаємопроникними, взаємопідтримувальними й загалом формують єдине організаційне ціле, яке є властивістю туристично орієнтованих сільських систем, спрямоване на узгоджений розвиток їхньої структурованої основи у вигляді системної єдності взаємозалежностей та механізмів організаційного характеру. Наведені конкретні заходи щодо подальшого покращення розвитку сільського туризму на теренах України.

Посилання

Ganushhak, M., & Tarasjuk, N. (2019). Vodnyj chynnyk v rozvytku i funkcionuvanni pryrodno-antropogennyh kompleksiv basejnu richky Styr: monografija [Water factor in the development and functioning of the natural-anthropogenic complex basin of the Styr River: a monograph] (236 p.). Lutsk: Vezha-Druk. [In Ukrainian]

Gnativ, P. S., & Hirivs'kyj, P. R. (2010). Teorija system i systemnyj analiz v ekologii: navchal'nyj posibnyk [Theory of systems and system analysis in ecology: a textbook]. (204 p.). Lviv: Kamula. [In Ukrainian]

Golubec, M. A. (1994). Sut ponjattja optymizacii. Antropogenni zminy biogeocenotychnogo pokryvu v Karpats'komu regioni [Legal concept optimization. Anthropogenic changes in biogeocenotic cover in the Carpathian region] (pp. 113–119). Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]

Katrenko, A. V. (2013). Systemnyj analiz [Systematic analysis] (396 p.). L'viv: «Novyj Svit – 2000». [In Ukrainian]

Nekos, V. Ju., Nekos, A. N., & Safranov T. A. (2010). Zagal'na ekologija ta neoekologija [General ecology is also neoecology] (596 p.). Kharkiv: KhNU named after V. N. Karazin. [In Ukrainian]

Melnyk, L. G. (Ed.). (2015). Osnovy stiikoho rozvytku: navchalnyi posibnyk [Basics of sustainable development: a study guide] (654 p.). Sumy: VTD "University Book". [In Ukrainian]

Palamarchuk, M. M., Palamarchuk, O. M. (1998). Ekonomichna i sotsialna heohrafiia Ukrainy z osnovamy teorii [Economic and social geography of Ukraine with the basics of theory: a guide for teachers of economics and geography faculties of universities, researchers, graduate students]. (416 p.). Kyiv. Knowledge. [In Ukrainian]

Petlin, V. M. (2010). Konstruktyvna geografija [Constructive Geography] (544 p.). Lviv: Vydavnychyj centr LNU im. Ivana Franka. [In Ukrainian]

Petlin, V. M. (2016). Teorija pryrodnyh terytorial'nyh system: u 4-h t. (T.2. Pryrodni terytorial'ni systemy: koncepcii', paradygmy, organizacija) [Theory of natural territorial systems: in 4 Vols. (Vol. 2. Natural Territorial Systems: Concepts, Paradigms, Organizations)] (624 p.). Lviv: Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka. [In Ukrainian]

Pozachenjuk, E. A. (Ed.). (2009). Sovremennie landshafti Krima y sopredel'nih akvatorij: monografyja [Modern landscapes of Crimea and neighbouring waters: a monograph] (672 p.). Symferopol: Biznes-Inform. [In Russian]

Tabens'ka, O. (2021). Osoblyvosti rozvytku sil's'kogo zelenogo turyzmu na Vinnychchyni [Features of the development of rural and green tourism in Vinnytsia. Ekonomika ta Suspilstvo [Economy and Society], (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-2 [In Ukrainian]

Shyshhenko, P. G. (1999). Pryncypi y metodi landshaftnogo analyza v regyonal'nom proektyrovanyy [Principles and methods of landscape analysis and regional design] (284 p.). Kyіv: Fytosocyocentr. [In Russian]

Bilgihan, A., & Nejad, M. (2015). Innovation in hospitality and tourism industries. Journal of Innovation, 6(3), 33–41. https://doi.org/10.1108/jhtt-08-2015-0033

Sardak, S., Dzhyndzhoian, V., & Samoilenko, A. (2016). Global innovations in tourism. Innovative Marketing, 12(3), 1–8. https://doi.org/10.21511/im.12(3).2016.04

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Як цитувати

Терлецька, О. В., Кушнір, Л. П., Мартинюк, У. А., Періг, Т. В., & Багрій, М. В. (2023). ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 28(2(43), 102–112. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292741

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ