ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУСПІЛЬНО‑ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИМУШЕНОГО ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • В. А. Остра Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. В. Яворська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7449-7908
  • С. Б. Куделіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292732

Ключові слова:

міграція , вимушена міграція , внутрішньо переміщена особа, міграційні процеси, суспільно-економічні проблеми

Анотація

Вимушена внутрішня міграція населення України з кожним роком стає все більш актуальною проблемою, адже має значний вплив на всебічну трансформацію регіонів. Станом на 2023 рік, на півдні країни, лідером за кількістю зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є Одеська область. Швидке зростання кількості населення в межах регіону має як позитивні, так і негативні аспекти для розвитку місцевих громад. У статті проаналізовано сучасний стан вимушених міграційних потоків в Одеській області. Виявлено, регіональна нерівномірність розподілу мігрантів, адже 67% від всіх зареєстрованих ВПО припадає на один лише Одеський район. Цьому сприяє ряд суспільно-економічних передумов, головними з яких є високий рівень життя місцевого населення та розвинута інфраструктура. Проаналізовано можливості та ризики наслідків присутності в приймаючих громадах ВПО. Проблема антропогенного навантаження, дефіциту питної води та відповідного рівня медичних послуг у менш розвинутих районах області є наразі найбільшою в регіоні. Надано рекомендації щодо зменшення суспільно-економічної напруги в приймаючих громадах.

Посилання

Andreiko, V. (2019). Rozvytok mihratsiinykh protsesiv v Yevropi ta Ukraini. [Development of migration processes in Europe and Ukraine]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, (2(41)), 134–142. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(41).2019.185419 [in Ukrainian].

Balakirieva, O. M. (2016). Vymusheni pereselentsi ta pryimaiuchi hromady: uroky dlia efektyvnoi suspilnoi adaptatsii y intehratsii [Internally displaced persons and host communities: lessons for effective social adaptation and integration] (Scientific report (140 p.)). Kyiv. [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (2014). Vymushene pereselennia z Donbasu: masshtaby ta vyklyky dlia Ukrainy [Forced Displacement from Donbas: Scale and Challenges for Ukraine]. Visnyk of the National Academy of Ukraine, (12), 15–24. https://doi.org/10.15407/visn2014.12.015 [in Ukrainian].

Malykha, M. I. (2015). Do problemy sutnosti poniattia «vnutrishno peremishcheni osoby»: derzhavna polityka ta rehionalna praktyka [To the issue of the root of the matter of "internally displaced persons": public policy and regional practice]. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 18(8), 6–11. https://doi.org/10.15421/1715147 [in Ukrainian].

Niemets, L. M., Husieva, N. V., Lohvynova, M. O., Kandyba, Yu. I., & Kliuchko, L. V. (2018). Vymusheni vnutrishni mihratsii v Kharkivskii oblasti: strukturno-dynamichni ta rehionalni osoblyvosti [Forced internal migration in the Kharkiv region: structural, dynamic and regional features]. Journal of Socio-Economic Geography, 25, 81–97. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2018-25-08 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoi orhanizatsii z mihratsii v Ukraini (MOM) [Official website of the International Organization for Migration in Ukraine]. https://ukraine.iom.int/uk [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy [Official website of the Ministry of Social Policy of Ukraine]. https://www.msp.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Odeskoho oblasnoho tsentru zainiatosti [Official website of the Odesa Regional Employment Center]. https://ode.dcz.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Odeskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Official website of the Odesa Regional State Administration]. https://oda.od.gov.ua [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib [On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons]. Law of Ukraine. No 921-VIII dated December 28, 2014. Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Sadova, U., & Bil, M. (2013). Mihratsiini protsesy v Ukraini: suchasni vyklyky ta rehionalna spetsyfika (za resultatamy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii) [Migration Processes in Ukraine: Challenges and Regional Specificity (Based on Results of II International Scientific and Practical Conference]. Regional Economy, (3(69)), 211–221. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=regek_2013_3_24 [in Ukrainian].

Smal, V., & Pozniak, O. (2016). Vnutrishno peremishcheni osoby: sotsialna ta ekonomichna intehratsiia v pryimaiuchykh hromadakh [Internally Displaced Persons: Social and Economic Integration in Host Communities] (93 p.). Kyiv. Retrieved from http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/IDP_REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Як цитувати

Остра, В. А., Яворська, В. В., & Куделіна, С. Б. (2023). ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУСПІЛЬНО‑ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИМУШЕНОГО ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 28(2(43), 66–78. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292732

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ