РОЗПОДІЛ НАНОСІВ НА ГОЛОВНИХ ГИРЛАХ КІЛІЙСЬКОЇ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ ТА ЇХ СЕДИМЕНТАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282236

Ключові слова:

Дунай, дельта, річище, наноси, гранулометричний склад, каламутність, графіки

Анотація

Стік наносів є одним із головних факторів, який визначає формування дельти в гирловій області річки. Для подальшого аналізу стоку наносів у провідних річищах Кілійської частини дельти Дунаю були вилучені взірці наносів та донних відкладів у найважливіших дельтових річищах, що досліджені. Всього було вилучено та оброблено до 427 взірців уздовж морської окрайки на виході зі Очаківського, Прорви, Гнеушева, Бистрого та Старо-Стамбульського гирл.

Взірці досліджувалися за допомогою водного та ситового аналізів, визначення їх форми та карбонатності. Розраховувалися пересічні значення характеристик наносів, величини їх статистичних покажчиків. Взірці вибиралися у два етапи: під час дії межені та під час дії весняної повені. Провідними є алевритові фракції (0,1–0,01 мм), найчастіше 80–90%, великою є частка субколлоїдної фракції, значно меншою є концентрація піщаних та більш крупних фракцій (до 5–10%) на різних ділянках. Взагалі, під час повені кількість наносів є більшою. Невелика частина наносів утворює первинні форми еолового рельєфу. Склад дельтових відкладів формується гідрологічними та морськими процесами протягом всього часу утворення Кілійської частини дельти. Для осадових шарів дельтового типу характерними є фракції < 0,1 мм (провідний розмір С0 =0,055–0,45 мм). Другою за масою є фракція 0,25–0,1 мм, пересічний вміст від 1,57% до 25,84% на різних ділянках. Сума фракцій > 1,0 мм становить від 0,06 до 3,69%. Зустрічаються фації з іншим фракційним складом осадових шарів.

Посилання

Bezdolnyi, V. V. (2007). Vidrodzhennia hlybokovodnoho sudnovoho khodu Dunai-Chorne more na ukrainskii chastyni delty r. Dunai. Analitychni materialy [Revival of the abyssal waterway of the Danube-Chorne Sea on the Ukrainian part of the delta of the river Danube. Analytical materials] (70 p.). Kyiv: DP Delta-lotsman. [in Ukrainian].

Vykhovanetz, G. V., & Organ, L. V. (2019). Osnovnye zakonomernosti izmeneniya morskogo kraya Kiliiskoi delti Dunaya [The main regularities of changes in the sea edge of the Kiliya Delta of the Danube]. In Yermolovich M. M. (Ed.), «Modern trends in the development of physical geography: scientific and educational aspects for sustainable development»: Proceedings of the International Conference (pp. 34–41). Minsk: BGU Publ. [in Russian].

Vykhovanetz, H. V., Cheroi, O. I., & Orhan, L. V. (2006). Osnovni zakonomirnosti rozvytku potokiv nanosiv uzdovzh morskoi okraiky Kiliiskoi delty Dunaiu [The main regularities of the development of sediment flows along the sea edge of the Kili Danube Delta]. Black Sea Ecological Buletin, (3–4(22–23)), 49–58. [in Ukrainian].

Mykhailov V. M. (2004). Hidrolohiia delty Dunaiu [Hydrology of the Danube Delta] (448 p.). Moscow: HEOS Publ. [in Ukrainian].

Mykhailov, V. N., Rohov, M. M., & Chystiakov, A. A. (1986). Rechnye delty. Gidrologomorfologicheskie protsessy [River deltas. Hydrologomorphological processes] (280 p.). Leningrad: Gidrometeoizdat. [in Russian].

Cheroi, O. I. (2009). Stik vody, nanosiv i morfolohichni protsesy u hyrlovii oblasti richky Dunai [Flow of water, sediments and morphological processes in the estuary region of the Danube River]. Abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Geographical Sciences: 11.00.07 – land hydrology, water resources, hydrochemistry (17 p.). Odesa: OSENU. [in Ukrainian].

Shuisky, Yu. D. (1968). O dinamike morskogo kraya Kiliiskoi delti reki Dunai [On the dynamics of the sea region of the Kiliya Delta of the Danube River]. Oceanology Intern. Journal, (8), 858–864. [in Russian]

Shuisky, Yu. D. (2022). Praktychni aspekty v berehoznavstvi [Practical aspects in coastal studies] (300 p.). Odesa: Bondarennko M. A. Publ. [in Ukrainian].

Shuisky, Yu. D., Vykhovanetz, G. V., Hyzhko, L. V., & Organ L. V. (2020). Pro formuvannia nanosiv na davnikh i suchasnykh kosakh Kiliis’koi (pizn’oholotsenvoi) del’ty Dunaiu [Sediment composition within relict and modern spits of the Late-Holocene Kiliya delta of the Danube]. Physical Geography and Geomorphology, (3–4(101–102)), 52–60 [in Ukrainian].

Shuisky, Yu. D., Vykhovanetz, H. V., Murkalov, O. B., & Hyzhko L. V. (2015). Praktykum iz berehoznavstva [Practicum from coastal studies] (104 p.). Odesa: Bakhva Publ. [in Ukrainian].

Shuisky Yu. D., Vykhovanetz G. V., & Organ L. V. (2009). K voprosu o rezhime vdolberegovogo peremeshcheniya nanosov v beregovoi zone morei [On the issue of the regime of long-range sediment movement in the coastal zone of the seas]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, 14(16), 201–216. [in Russian].

Shuisky, Yu. D., & Zhmud, M. T. (2015). Do pytannia pro vplyv portovykh sporud Suliny na dynamiku delty Dunaiu [About impact of Sulina sea-port hydrotechnical constructions to dynamic of Danube delta]. Scientific Herald of Chernivtsy University. Geography, (762–763), 67–75 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-10

Як цитувати

Шуйський, Ю. Д., Вихованець, Г. В., & Гижко, Л. В. (2023). РОЗПОДІЛ НАНОСІВ НА ГОЛОВНИХ ГИРЛАХ КІЛІЙСЬКОЇ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ ТА ЇХ СЕДИМЕНТАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 28(1(42), 49–67. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282236

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ