ПРОБЛЕМНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЧОРНОЗЕМНОЇ ЗОНИ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПНДЛ-4 ОНУ) – 50!

Автор(и)

  • О. І. Цуркан Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • А. О. Буяновський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Є. Н. Красєха Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Н. О. Попельницька Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234718

Ключові слова:

проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ‑4) Одеського університету, 50-річчя, історія становлення, науково-дослідницька і виробнича діяльність

Анотація

В структурі Одеського університету в 1971 році була відкрита науково-дослідна лабораторія, основними завданнями якої було визначено вивчення сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах степової зони, головно в умовах зро-
шення та дренажу, та картографування ґрунтів і земель з метою раціоналізації їх використання. В статті висвітлено історію становлення лабораторії, основні напрямки та здобутки науково-дослідницької та виробничої діяльності.

Посилання

Біланчин Я. М. Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету – 50! Вісник ОНУ. Географ. та геол. науки. 2017. Т. 22. Вип. 1. С. 75–85.

Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення: мат-ли Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 100-річчю від народження д. с.‑ г. н., проф. І. М. Гоголєва (м. Одеса, 12–13 вересня 2019 року) / відп. Ред. проф. Є. Красєха і доц. Я. Біланчин. Одеса, 2019. 253 с.

Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість / за ред. С. А. Балюка. Харків: ПФ «Антіква», 2001. 260 с.

Корсунов В. М., Красеха Е. Н. Пространственная организация почвенного покрова Новосибирск: Наука, 1990. 200 с.

Корсунов В. М., Красеха Е. Н., Ральдин Б. Б. Методология почвенных эколого-географических исследований и картография почв. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2002. 200 с.

Красєха Е. Н., Корсунов В. М., Ведрова Е. Ф. Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири. Новосибирск: Наука, 1988. 188 с.

Красєха Є. Н. Ґрунтово-географічні дослідження в Одеському університеті (до 45-річчя кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів). Вісник ОНУ. Географ. та геол. науки. 2012. Т. 17. Вип. 2 (15). С. 13–30.

Леонідова І. В., Біланчин Я. М. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний: монографія. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. 198 с.

Методика почвенного мониторинга орошаемых земель степной зоны. Влияние орошения минерализованными водами на плодородие черноземов / Гоголев И. Н., Биланчин Я. М., Баер Р. А., Гоголев М. И и др.: Москва: Почв. Ин-т им. В. В. Докучаева, 1989.

Методические рекомендации по контролю состояния орошаемых черноземов / И. Н. Гоголев, Р. А. Баер,

М. И. Гоголев, Я. М. Биланчин, Е. Н. Красеха и др.; под ред. И. Н. Гоголева. М., 1989. 47 с.

Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті / Є. А. Черкез, Я. М. Біланчин, Є. Н. Красєха та ін. Одеса: Астропринт, 2010. 104 с.

Орошение на Одещине. Почвенно – экологические и агротехнические аспекты / Гоголев И. Н., Баер Р. А., Кулибабин А. Г. и др. Одесса, Ред. – изд. отдел, 1992. 436 с.

Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / за ред. В. І. Медінця Одеса: Астропринт, 2008. 172 с.

Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. Львів: ВЦ ЛНУ, 2003. 500 с.

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони (ПНДЛ‑4) / Одеський національний університет імені. І. І. Мечникова. Одеса, 2013. С. 181–182.

Професор Іван Гоголєв / упоряд. С. Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка. Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 586 с.

Тригуб В. І., Позняк С. П. Фтор у чорноземах південного-заходу України: монографія. Львів: ЛНУ, 2008. 148 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08