ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Л. В. Транченко Уманський національний університет садівництва, Ukraine
  • В. В. Яворська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. А. Сич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. В. Тимчук Уманський національний університет садівництва, Ukraine
  • Н. В. Терещук Уманський національний університет садівництва, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234686

Ключові слова:

туризм, індустрія туризму, міжкультурні комунікації, соціальне середовище туризму, гостинність

Анотація

У статті розглянуто комунікаційні особливості, що виникають у туристичній сфері при відвідуванні туристами відмінних за етнічними, мовними, культурними особливостями країн. Початок ХХІ ст. характеризується домінуванням глобалізаційних тенденцій у процесі розвитку міжнародних відносин. Світовий ринок товарів і послуг перетворюється у єдиний глобальний економічний простір, у якому розвиток окремого сегмента стає закономірним наслідком ефективності процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та міжнародної комунікації. Мета статті – з’ясувати комунікаційні особливості в сфері туризму в умовах глобалізації сучасного суспільства. В дослідженні зазначені шляхи подолання або пом’якшення туристом культурного шоку. Визначено, що безпечною формою занурення у чуже середовище є культура обслуговування, а європейські стандарти виступають простором-посередником між туристом і чужою культурою. Стандартизована культура обслуговування і прийнятий в суспільстві діловий етикет здатні компенсувати культурний шок, для цього в країні має скластися професійна культура співробітника сфери гостинності.

Посилання

Baum, T. Skills and training for the hospitality sector: a review of issues. Journal of Vocational Education and Training. 2002. 54:3, 343–364. DOI:10.1080/13636820200200204

Chhabra D., Healy R., Sills E. Staged authenticity and heritage tourism. Annals of Tourism Research. 2003, 30(3), 702–719. DOI: 10.1016/S0160–7383(03)00044–6

Coen E. The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings. Annual Review of Sociology. 1984, Vol. 10, 373–392.

Globalization and the Third World. A Study of Negative Consequences. London: Palgrave Macmillan. 2006. 269 p.

Gusfield J. Secular Symbolism: Studies of Ritual, Ceremony, and the Symbolic Order in Modern Life. Annual Review of Sociology. 1984. Vol. 10, 17–435.

Hospitality industry and the service culture in Europe. 2019. Available from: https://www.researchgate.net/publication/323191362_Hospitality_industry_and_the_service_culture_in_Europe (дата звернення 02 травня 2021)

Koc E. Cross-Cultural Aspects of Tourism and Hospitality. A Services Marketing and Management Perspective. London: Routledge. 2020. 370 p.

Kuslovan, S. Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry. New York: Nova Science. 2003.

Michaelides R.. Hospitality industry and the service culturein Europe. Tourism and Travelling (open-access). 2020. 1(1), 15–19. DOI: https://doi.org/10.21511/tt.1(1).2017.02

Moufakkir O. Culture shock, what culture shock? Tourist Studies. 2013. Vol. 11. pp. 322–340. DOI: https://doi.org/10.1177/1468797613498166

Oberg, K. Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environment. Practical Anthropology. 1960. Vol. 7. 177–182.

Otto J. E., Ritchie J. B. The service experience in tourism. Tourism Management, 1996, 17(3), 165–174. DOI: https://doi.org/10.1016/0261–5177(96)00003–9

Tourism and Culture Synergies, UNWTO, Madrid, 2018. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284418978. Westcott M., Anderson W. Introduction to Tourism and Hospitality in BC – 2nd Edition. 2020. https://opentextbc.ca/introtourism/

REFERENCES

Baum, T. (2002) Skills and training for the hospitality sector: a review of issues, Journal of Vocational Education and Training, 54:3, 343–364, DOI:10.1080/13636820200200204

Chhabra, D., Healy, R., & Sills, E. (2003). Staged authenticity and heritage tourism. Annals of Tourism Research, 30(3), 702–719.

Coen, E. (1984) The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings. Annual Review of Sociology. Vol. 10, 373–392.

Globalization and the Third World. A Study of Negative Consequences. (2006). London: Palgrave Macmillan. 269.

Gusfield, J. (1984). Secular Symbolism: Studies of Ritual, Ceremony, and the Symbolic Order in Modern Life. Annual Review of Sociology. Vol. 10, 417–435.

Hospitality industry and the service culture in Europe (2019). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/323191362_Hospitality_industry_and_the_service_culture_in_Europe.

Koc, E. (2020). Cross-Cultural Aspects of Tourism and Hospitality. A Services Marketing and Management Perspective. London: Routledge. 370 p.

Kuslovan, S. (2003). Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry. New York: Nova Science.

Michaelides, R. (2017). Hospitality industry and the service culturein Europe. Tourism and Travelling (open-access), 1(1), 15–19.

Moufakkir O. (2013). Culture shock, what culture shock? Tourist Studies. Vol. 11, 322–340. https://doi.org/10.1177/1468797613498166 Oberg, K. (1960). Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environment, Practical Anthropology, 7, 177–182.

Otto, J. E., & Ritchie, J. B. (1996). The service experience in tourism. Tourism Management, 17(3), 165–174. https://doi.org/10.1016/0261–5177(96)00003–9

Tourism and Culture Synergies (2018). UNWTO. Madrid. https://doi.org/10.18111/9789284418978.

Westcott M., Anderson, W. (2020). Introduction to Tourism and Hospitality in BC – 2nd Edition. Retrieved from: https://opentextbc.ca/introtourism/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-08