DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205191

РОЗДУМИ НА ПОЛЯХ МОНОГРАФІЇ Ю. Д. ШУЙСЬКОГО «ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ БЕРЕГОЗНАВСТВА»

I. Г. Черваньов

Анотація


Знаний в Україні фахівець-географ, професор І. Г. Черваньов рецензує фунда­ментальну монографію Почесного члена Українського Географічного товари­ства Ю. Д. Шуйського про історію започаткування, розвиток та формування географічної науки «Берегознавство». Книга містить: Вступ, 4 розділи, завер­шення, розширений абстракт англійською мовою (5 сторінок), цитована літе­ратура 360 назв. Текст ілюструється 81 рис. та 21 фото, 4 табл. Сумарний обсяг становить 448 сторінок. Це перша загальнотеоретична робота після монографій В. П. Зенковича, В. В. Лонгінова, О. К. Леонтьєва, їх послідовників. Вона має міжнародне значення та остаточно стверджує берегознавство як окрему міжга­лузеву географічну науку.


Ключові слова


географія; берегознавство; формування; регіональні результати; теорія; практика

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Shujskij Yu. D. (2018) Istoriya razvitiya i metodologiya beregovedeniya: monografiya [History of development and methodology of coastal science: monograph], Odessa: Astroprint, 448 p.

2. Shujskij Yu. D. (2003) Kilijskaya delta Dunaya i voprosy vodnyh putej [Kiliya Danube Delta and waterway issues]. Problemy ekologicheskoj bezopasnosti transportnyh koridorov v Chernomor­skom regione: Sb. nauchn. trudov, Odessa: OCNTEPI, 148–159 pp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шуйский Ю. Д. История развития и методология береговедения: монография / Ю. Д. Шуй­ский. – Одесса : Астропринт, 2018. – 448 с.

2. Шуйский Ю. Д. Килийская дельта Дуная и вопросы водных путей // Проблемы экологиче­ской безопасности транспортных коридоров в Черноморском регионе: Сб. научн. трудов. – Одесса: ОЦНТЭПИ, 2003. – С. 148–159.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.