DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205189

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА ГОЛОВКІНСЬКОГО МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА (до 185-річчя з дня народження)

С. Г. Половка, С. М. Довбиш, М. М. Світельський, О. А. Половка

Анотація


Матеріал статті вміщує біографічні відомості з військової, науково-дослідної та педагогічної і громадсько-організаційної діяльності видатного геолога та гідро­геолога, доктора геології і мінералогії М. О. Головкінського. Значне місце при­ділено його роботі в Казанському і Новоросійському університетах. Показано геологічні напрацювання Миколи Олексійовича на територіях Камсько-Волг­ського басейну та Криму, також висвітлено його гідрогеологічні здобутки в Хер­сонському повіті і Таврійській губернії.


Ключові слова


геологія; гідрогеологія; М. О. Головкінський; Новоросійський університет; Камсько-Волгський басейн; Крим

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Golovkinskiy, N. (1894), Artezianskie usloviya Hersonskogo uezda.[Artesian conditions of Kherson district], – Herson, 116 p.

2. Golovkinskiy, N. (1883), K geologii Kryima [To the geology of Crimea], – Odessa, 230 p.

3. Golovkinskiy, N. A. (1896), O sovremennom polozhenii artezianskogo dela v Tavricheskoy gu­bernii [On the current situation of artesian affairs in the Tauride province]. – Simferopol, 1896.

4. Prendel, R. A. (1897), Pamyati N. A. Golovkinskogo [In memory of N. A. Golovkinsky], Zap. Kryimskogo gornogo kluba, № 12, pp. 11–12.

5.(2005), Profesori Odeskogo (NovorosIyskogo) unIversitetu: BIografIchniy slovnik. Tom 1. Rek­tori. 2-ge vid., dop. [Professors of Odessa (Novorossiysk) University: Biographical Dictionary. Volume 1. Rectors - 2nd edition, Suppl.] / Vidp. red. V. A. Smintina. – Odesa: «Astroprint», рр. 24–30.

6. Romanovskiy, S. (1977), Nikolay Alekseevich Golovkinskiy [Nikolai Alekseevich Golovkinsky], – Leningrad: Nauka, 168 p.

7. Moroz, S. A., Onoprienko, V.I. (2000), Geologicheskie issledovaniya v Novorossiyskom uni­versitete v XIX – XX v. [Geological research at Novorossiysk University in the nineteenth and twentieth centuries] Geolog vid Boga: naukovo-navchalniy posIbnik [A geologist from God: a study guide], Kiev: Znannya, pp. 123–143.

8. Yatsko, I. Ya. (1953), Geologicheskie nauki v Odesskom (Novorossiyskom) universitete v dorevolyutsionnyiy period [Geological sciences at Odessa (Novorossiysk) University in the pre-revolutionary period], Ocherki po istorii geologicheskih znaniy [ Essays on the history of geological knowledge], Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, vol. 2, pp. 164–165.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Головкинский Н. А. Артезианские условия Херсонского уезда. – Херсон, 1894. – 116 c.

2. Головкинский Н. А. К геологии Крыма. – Одесса, 1883. – 230 с.

3. Головкинский Н. А. О современном положении артезианского дела в Таврической губер­нии. – Симферополь, 1896.

4. Прендель Р. А. Памяти Н. А. Головкинского // Записки Крымского горного клуба. – 1897. – № 12. – С. 11–12.

5. Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. Том 1. Рек­тори – 2-ге вид., доп. / Відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса «Астропринт», 2005. – С. 24–30 (128 с.)

6. Романовский С. И. Николай Алексеевич Головкинский. – Л.: Наука, 1977. – С. 168.

7. Мороз С. А. Геологические исследования в Новороссийском университете в ХІХ – ХХ в. / С. А. Мороз, В.И. Оноприенко // Геолог від Бога: науково-навчальний посібник / Голов. ред. М. С. Огнянник. – К.: Знання, 2000. – С. 123–143.

8. Яцко И. Я. Геологические науки в Одесском (Новороссийском) университете в дореволю­ционный период // Очерки по истории геологических знаний. – Вып. 2 – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 164–165.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.