DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205166

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ГОТЕЛЬНОЇ БАЗИ КРАЇНИ ЗА ЗІРКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)

З. В. Бойко, Н. А. Горожанкіна, К. М. Горб

Анотація


У статті удосконалено поняття готельних послуг, які відносяться до величезного сегменту індустрії туризму та розваг. Проаналізовано функціонування готелів на території Франції. Систематизовано стан готельної інфраструктури Франції за зірковими категоріями. Виявлено, що на території країни основна кількість готельних закладів розміщення відноситься до категорії «без зірок», що зумов­лено насамперед високими вимогами щодо отримання закладом розміщення певної категорії. Проаналізовано регіональний розподіл готелів Франції у роз­різі «зіркових» категорій з урахуванням власної специфіки критеріїв надання закладу розміщення певного категоріального рівня та відповідного статусу. В цілому кількість готелів, готельних номерів та ресторанів при готелях розподі­ляється по території відповідно до ситуації, що історично склалася у Франції, їхня концентрація загалом відповідає місцям зосередження будь-якого різнови­ду туристсько-рекреаційних ресурсів (оздоровчих, пізнавальних, лікувальних тощо) та відповідної інфраструктури і туристського сервісу.


Ключові слова


готельне господарство; готельна послуга; категорія готелю;, зірка; Франція

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Aleksandrova, A.Yu. (2002), Mezhdunarodnyiy turizm: uchebnik [International tourism: text­book], Moscow: Aspekt Press, 470 р.

2. Vely`chko, V. V. (2013), Organizaciya rekreacijny`x poslug. Navchal`ny`j posibny`k [Organiza­tion of recreational services. Tutorial], Kharkiv: Kharkiv National University of Urban Econom­ics. OHM. Beketova, 202 p.

3. Mal`s`ka, M. P. (2012), Gotel`ny`j biznes: teoriya ta prakty`ka [Hotelbusiness: the oryand prac­tice], Kyiv: Center for Educational Literature, 472 p.

4. Mal`s`ka, M. P., Pandyak, I. G. (2011), Organizaciya hotel`nogo obslugovuvannya: Pidruchny`k [Organization of hotel services: Textbook], Kyiv: Knowledge, 366 p.

5. Oteli Frantsii [France Hotels], Available at: http://www.travel.ru/hotel/france. [Accessed 20 April 2019].

6. Oficijny`j sajt Tury`zmu Franciyi [Official website of tourism in France], Available at http://www. francetourism.com. [Accessed 15 April 2019].

7. Papiryan, G. A. (2000), Menedzhment v industrii gostepriimstva (oteli i restorany): uchebnik [Management in the hospitality industry (hotels and restaurants): a textbook], Moscow: Econom­ics, 207 p.

8. Pucentejlo, P. R. (2007), Ekonomika i organizaciya tury`sty`chno-gotel`nogo pidpry`yemny`cztva: navchal`ny`j posibny`k [Economics and organization of tourism and hotel business: a textbook], Kyiv: Center for Educational Literature, 344 p.

9. Roglyev, X. J. (2005), Osnovy` gotel`nogo menedzhmentu: navchal`ny`j posibny`k [Basics of ho­tel management: a textbook], Kyiv: Condor, 408 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Александрова А. Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.

2. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг. Навчальний посібник / В. В. Величко. – Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с.

3. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика: Підручник / М. Мальська, І. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

4. Мальська М. П. Організація готельного обслуговування: Підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк.– К.: Знання, 2011. – 366 с.

5. Отели Франции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.travel.ru/hotel/france

6. Офіційний сайт Туризму Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. francetourism.com

7. Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны): учебник / Г. А. Папирян. – М.: Экономика, 2000. – 207 с.

8. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчаль­ний посібник / П. Р. Пуцентейло. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

9. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: навчальний посібник / Х. Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.