DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205165

СУЧАСНИЙ СТАН І ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СИЛИ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

В. В. Безуглий, В. І. Івашина

Анотація


У статті розглянуті геопросторові особливості структури і функціонування збройних сил європейських держав, як важливої складової військової та геопо­літичної безпеки. Виявлено, що з кожним роком кількість регулярних військ у країнах Європи поступово збільшується, що свідчить про напружене безпекове становище в регіоні. З`ясовано, що серед окремих європейських країн, лiдерами за витратами на оборонний та безпековий сектори є: Німеччина, Францiя та Ве­лика Британія. Україна ж невпинно нарощує свої військові сили та чисельність війська через військову агресію із боку Росії та загрозу власному суверенітету та територіальній цілісності. Зміцнення військової сили є важливим аспектом для зростання України як суверенної держави у найближчому майбутньому.


Ключові слова


військова сила; військові витрати; військово-морські сили; сухопутні війська; протиповітряна оборона; ядерна безпека; Європа;, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


“The world factbook: United Kingdom”, Available at: https://www.cia.gov/library/ publications/ resources/the-world-factbook/geos/uk.html. [Accessed 9 April 2020].

“Military History”, Available at: https://www.mil.gov.ua/ministry/istoriya.html. [Accessed April 2, 2020].

“Hierarchy of military formations”, Available at: https://www.ukrmilitary.com/p/armed-forces. html. [Accessed April 2, 2020].

“Rating of the strongest armies in the world: who is more dangerous and in what”, Available at: http://news.bigmir.net/world/830030-Reiting-armii-svitu. [Accessed April 4, 2020].

Bil, І., (2017), “The EU's defense union: what will change in Europe's security system”, Avail­able at: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/opinions_148840.htm?selectedLocale=uk. [ Accessed 2 April 2020].

Davis, I., Smith, D., Mash, A., Batho, J. (2019), SIPRI 2019 “Ozbroyennya, rozzbroyennya ta mignarodna bezpeka”. Per. s angl. 19-e vid. [SIPRI Yearbook 2019 Armaments, Disarmament and International security. Trans. from Eng. 19th ed.], Kyiv: Zapovit, 571 p.

Nye, J. S. Jr., (2010), «Is military power becoming obsolete?», Available at: https://www.belfercenter.org/publication/military-power-becoming-obsolete. [Accessed 2 April 2020].

Puchek, D., (2019), “Global powers ranked by potential military strength”, Available at: https:// www.globalfirepower.com/countries-listing.asp. [Accessed 3 April 2020].

Brann S. D., Dronova O. L., Rudenko L. G. (2019), Zminy zhyttia i diialnosti ukrainskoi hehra­fichnoi spilnoty v rezultati vtorhnennia viiskovykh formuvan Rosii v Ukrainu [Changes in the life and activities of the Ukrainian geographical community as a result of the invasion of Ukraine by Russian military formations]. Proceedings of the Regional Problems of Ukraine: Geographical Analysis and Search for Solutions (Ukraine, Kherson, October 3-4, 2019), Kherson: Helvetica, p. 46–49.

Vasyunets, N. A, (2019), “Whose army is the coolest? The world's leading nations are build­ing up military power”, [“Chyia armiia naikrutisha? Providni derzhavy svitu naroshchuiut viis­kovu mits”], Available at: https://expres.online/archive/main/2018/05/15/294737-chyya-armiya-naykrutisha-providni-krayiny-svitu-naroshchuyut-viyskovu-mic. [Accessed April 7, 2020].

Vovk, M. P, Chuprina, O. V, Moldavchuk, V. S. (2016), Slovnyk profesiinoi terminolohii dlia maibutnikh fakhivtsiv Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Dictionary of professional terminology for future professionals National Guard of Ukraine], Київ: НАВС Of Ukraine, p. 24.

Kaspruk, V. P, (2019), “Russia's war with Ukraine. Ukrainians are defending not only their land from Kremlin aggression” [“Viina Rosii z Ukrainoiu. Ukraintsi zakhyshchaiut vid ahresii Kremlia ne lyshe svoiu zemliu”], Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/29813432.html. [Accessed April 3, 2020].

Rzhevskaya, V. S. (2004), Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia [Ukrainian diplomatic ency­clopedia], Kyiv: Knowledge of Ukraine, 760 p.

Schur, Yu. V., (2019), “International security news”, [“Mizhnarodni novyny u sferi bezpeky”], Available at: https://mil.in.ua/uk/240319. [Accessed April 9, 2020].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.«The world factbook: United Kingdom». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// www.cia.gov/library/ publications/resources/the-world-factbook/geos/uk.html [дата звернення 9 April 2020].

2.«Воєнна історія». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/ministry/ istoriya.html [дата звернення 2 Квітня 2020].

3.«Ієрархія військових формувань». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.  ukrmilitary.com/p/armed-forces.html [дата звернення 2 Квітня 2020].

4. «Рейтинг найсильніших армій світу: хто небезпечніше і в чому». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// news.bigmir.net/world/830030-Reiting-armii-svitu [дата звернення 4 Квітня 2020].

5. Bil, І. «The EU’s defense union: what will change in Europe’s security system», 2017 [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу:: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/opinions_148840. htm?selectedLocale=uk [дата звернення 2 April 2020].

6. Davis, I., Smith, D., Mash, A., Batho, J. SIPRI Yearbook 2019 Armaments, Disarmament and International security. Trans. from Eng. 19th ed., Kyiv: Zapovit, 571 p.

7. Nye, J. S. Jr. «Is military power becoming obsolete?», 2010. [Електронний ресурс]. – Режим до­ступу: https://www.belfercenter.org/publication/military-power-becoming-obsolete. [дата звер­нення 2 April 2020].

8. Puchek, D. «Global powers ranked by potential military strength», 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp [дата звернення 3 April 2020].

9. Бранн С. Д., Дронова О. Л., Руденко Л. Г. Зміни життя і діяльності української географічної спільноти у результаті вторгнення військових формувань Росії в Україну. Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції "Регіональні проблеми України: геогра­фічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Україна, Херсон, 3–4 жовтня, 2019), Херсон: Гельветика, с. 46–49.

10. Васюнець Н. А. «Чия армія найкрутіша? Провідні держави світу нарощують військо­ву міць», 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://expres.online/archive/ main/2018/05/15/294737-chyya-armiya-naykrutisha-providni-krayiny-svitu-naroshchuyut-viyskovu-mic [дата звернення 7 Квітня 2020].

11. Вовк М. П., Чуприна О. В., Молдавчук В. С. Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України. – Київ: НАВС України, 2016 – 156 с.

12. Каспрук, В. П. «Війна Росії з Україною. Українці захищають від агресії Кремля не лише свою землю», 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda. org/a/29813432 [дата звернення 3 Квітня 2020].

13. Ржевська В. С. Українська дипломатична енциклопедія. – Київ: Знання України, 2004 – 760 с.

14. Щур Ю. В. «Міжнародні новини у сфері безпеки», 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mil.in. Ua/uk/240319 [дата звернення 9 Квітня 2020].

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.