DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2020.1(36).205158

РОЗВИТОК ЕВТРОФІКАЦІЇ І НАКОПІЧЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ У РІЧЦІ ДУНАЙ І ПРИБЕРЕЖНІЙ МОРСЬКІЙ ЗОНІ

N. A. Berlinskyi, L. I. Cheroy

Анотація


Починаючи з 1970-х років процес антропогенної евтрофікації води та пов'язана з нею гіпоксія на дні, спричинили широку смертність бентосних організмів. Окрім цього негативного явища, велика кількість забруднень та забруднювачів вимивається з полів та прибережних міських агломерацій річковим потоком. У процесі осадження зважена речовина накопичується в донних відкладах. Це підсилює негативні зміни умов донного середовища. Однією з головних сучас­них проблем є евтрофікація та забруднення (відходи) у річках, озерах та прибережних морських системах. Це ілюструє розвиток евтрофікації та накопичення відходів у великих глибоких озерах разом з впливом на озерні та морські екосистеми. Метою роботи є оцінка сучасних змін якості умов гирлової області Дунаю під впливом антропогенних і природних факторів. Об'єктом дослідження є гирлова область річки Дунай. Предметом дослідження є процеси евтрофікації та збільшення відходів, що потрапляють у водну систему. Річка Дунай простя­гається майже по всій Центральній Європі, а це означає, що будь-які відходи з заводів, розташованих безпосередньо біля Дунаю, неминуче потраплять туди. Тому явище «водного цвітіння» та періодичні екологічні катастрофи на Дунаї є природними наслідками людської діяльності. В статті досліджено рівень за­бруднення донних відкладів у північно-західному шельфі Чорного моря. Сучасні дані порівнюються з даними кінця 20 століття та їх мінливістю протягом 20 років. Помічено значне збільшення (на два порядки) концентрації міді, свинцю та нікелю. Різноманітні джерела забруднення у більших районах водозбору зазвичай утворюють суміш забруднюючих речовин, обробляти яку складніше, ніж промислові відходи. Для поліпшення стану поверхневих вод у зоні управління необхідно враховувати та зменшувати всі існуючі фактори та ризики погіршення якості води.


Ключові слова


річка Дунай; прибережна зона Чорного моря; евтрофікація; забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Rummel-Bulska, I. (1993), The Basel Convention: A global approach for the management of haz­ardous wastes. Proceedings of Hazardous Waste Conference, 3–6 may, Atlanta, pp. 15–28.

Berlinsky N.A., Garkavaya G.P., Bogatova Yu.I. (2000). Rayjonirovanie ukrainskogo sektora severo-zapadnoyj chasti Chernogo moray (po gidrofizicheskim i gidrokhimicheskim kharakteris­tikam) [Zoning of the Ukrainian sector of the northwestern Black Sea (according to hydrophysical and hydrochemical characteristics)], Sb. Ekologicheskaja bezopasnost' pribrezhnoj i shel'fovoj zon i kompleksnoe ispol'zovanie resursov shel'fa, Sevastopol', pp. 9–24. (in Russian)

Garkavaja G.P., Bogatova Ju.I., Berlinskij N.A. (2000), Formirovanie gidrohimicheskih uslovij na ust'evom vzmor'e Dunaja [The formation of hydrochemical conditions on the estuary of the Dan­ube], Sb. Ekologicheskaja bezopasnost' pribrezhnoj i shel'fovoj zon i kompleksnoe ispol'zovanie resursov shel'fa, Sevastopol', pp. 133–141. (in Russian)

Gomoiu M-T. (2004), New Approaches in the Assessment of the Black Sea Ecosystems Geo-Eco-Marina 9–10, 2003–2004. National Institute of Marine Geology and Geoecology Mod­ern and Ancient Fluvial, Deltaic and Marine Environments and Processes. Proceedings of Euro. EcoGeoCentre, Romania, pp. 8–25.

O rukovodyashchih principah sudohodstva i ekologicheskoj zashchity dunajskogo bassejna. GE. 19-13533 (R) 190919 230919 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/sc3wp3/ ECE-TRANS-SC3-WP3-110r.pdf [Accessed 23 March 2019]

Berlinsky N., Bogatova Yu., Garkavaya G. (2006), Estuary of the Danube. The Handbook of En­vironmental Chemistry. Springer-Verlag: Berlin-Heidelberg.) Vol. 5, Part H (Estuaries), pp. 233– 264.

Gordeev V.V. (1983), Rechnoj stok v okean i cherty ego geohimii [River runoff to the ocean and the feature of its geochemistry], M.: Nauka, 230 p. (in Russian)

Vignati D, Secrieru D., Bogatova Yu., Dominik J., Céréghino R., Berlinsky N., Oaie G., Szobot­ka S., Stanica A. (2013), Trace element contamination in the arms of the Danube Delta (Romania/ Ukraine): Current state of knowledge and future needs. Elsevier: Journal of Environment Man­agement. Vol. 23, pp. 169–178.

Berlinskyi N., Safranov T. (2006), Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the northwest part of the Black sea. Environmental Problems Vol. 1, No. 1, pp. 73–76.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Rummel-Bulska, I. The Basel Convention: A global approach for the management of hazardous wastes [Текст] / I. Rummel-Bulska // In Proceedings of Hazardous Waste Conference (3-6 may 1993, Atlanta). – 1993. – P. 15–28.

2. Берлинский, Н.А. Районирование украинского сектора северо-западной части Черного моря (по гидрофизическим и гидрохимическим характеристикам) [Текст] / Н.А. Берлинский, Г.П. Гаркавая, Ю.И. Богатова // Сб. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь, 2000. – С. 9–24.

3. Гаркавая, Г.П. Формирование гидрохимических условий на устьевом взморье Дуная [Текст] / Г.П. Гаркавая, Ю.И. Богатова, Н.А. Берлинский // Сб. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь, 2000. – С. 133–141.

4. Gomoiu, M-T. New Approaches in the Assessment of the Black Sea Ecosystems Geo-Eco-Marina 9–10, 2003–2004. National Institute of Marine Geology and Geoecology Modern and Ancient Fluvial, Deltaic and Marine Environments and Processes [Текст] / M-T. Gomoiu // Proceedings of Euro. EcoGeoCentre, Romania. – 2004. – Р. 8–25.

5. О руководящих принципах судоходства и экологической защиты дунайского бассейна. GE. 19-13533 (R) 190919 230919 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unece.org/ fileadmin/DAM/trans/doc/2019/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-110r.pdf

6. Berlinsky, N. Estuary of the Danube [Текст] / N. Berlinsky, Yu. Bogatov, G. Garkavaya // The Handbook of Environmental Chemistry. – Springer-Verlag: Berlin-Heidelberg.) – Vol. 5, Part H (Estuaries). – 2006. – P. 233–264.

7. Гордеев В.В. Речной сток в океан и черты его геохимии [Текст] / В.В. Гордеев – М.: Наука, 1983. – 230 с.

8. Vignati, D. Trace element contamination in thearms of the Danube Delta (Romania/Ukraine): Current state of knowledge and future needs [Текст] / D. Vignati, D. Secrieru, Yu. Bogatova, J. Dominik, R. Céréghino, N. Berlinsky, G. Oaie, S. Szobotka, A. Stanica // Elsevier: Journal of Environment Management. – 2013. –123. – P. 169–178.

9. Berlinskyi, N. Spatial and temporal variability of pollutants in the bottom sediments in the north­west part of the Black sea [Текст] / N. Berlinskyi, T. Safranov // Environmental Problems. – 2016. –Vol. 1, No. 1. – P. 73–76.

Copyright (c) 2020 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.