DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.2(35).183727

НЕБЕЗПЕЧНІ МОРСЬКІ ГІДРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ

Р. В. Гаврилюк, М. А. Берлінський

Анотація


Північно-західна частина Чорного моря періодично знаходиться під видивом небезпечних погодних умов, шо негативно впливає на море господарську ді­яльність і завдає матеріальних збитків. Метою дослідження е аналіз найбільш значущих для регіону небезпечних морських гідрологічних явиш і виявлення тенденцій їх змін під впливом кліматичних та антропогенних факторів. Для ви­конання роботи використовувались доступні данні спостережень за вітро-хвильовими параметрами, рівнем моря, явищем тягуна. морськими течіями, льодо­вими процесами, осолоненням гирлових областей та процесами євтрофікування прибережній зони моря. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел, а також використання методів математичної статистики при обробки матеріалів спостережень.

У зв’язку з загальним підвищенням рівня Чорного моря слід очікувати в подаль­шому підсилення негативного впливу небезпечних нагонів на інфраструктуру і діяльність портів північно-західної частини моря.

Встановлено, шо виникнення тягуна в порту Чорноморськ відбувається після дії над морем східного шторму з швидкостями вітру 10-15 м с-1 і тривалістю 20 го­дин. В більшості випадків цьому явищу передує вихід циклонів з Середземного моря і локальний циклогенез в південно-західній частіші Чорного моря.

За останні ЗО років в Чорному морі повторюваність м’яких зим збільшилась приблизно на 15 %, а повторюваність помірних і суворих зим зменшилась на 4 % і 19 % відповідно. Відбулись зміни і в строках появи льоду і очищення від льоду. В північно-західній частині Чорного моря льодоутворення спостерігаєть­ся пізніше на 2-3 тижня, а очищення від льоду - на 1-2 тижня раніше в порів­нянні з попередніми роками. Також приблизно на місяць зменшилась тривалість льодового періоду.

Рівень Чорного моря вже більше як 100 років повільно зростає, і в подальшому, якщо така тенденція збережеться або підсилиться, величина зростання рівня на узбережжі і дальність розповсюдження нагонів в глиб гирла Дунаю підвищить­ся. Встановлено, що регулярні появи клину осолоненні води в гирлі Дунаю від­бувалось в період межені при стійких вітрах з боку моря.

За даними сучасних супутникових і прямих спостережень встановлено факт ан­тропогенного євтрофікування і дефіциту кисню - придонній гіпоксії на різних ділянках шельфу, шо за масштабами можна порівняти з аналогічними процеса­ми, які відбувались в 80-90 роках минулого століття. Імовірним джерелом надходження біогенних речовин можуть бути як локальні, так і багаторічні запаси, депоновані в донні відкладення.


Ключові слова


північно-західна частина Чорного моря; рівень моря; льодові умови; осолонення в гирлах річок; євтрофікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Kazakov, A. L., Sobchenko, Ye. A. (1999), Morskie opasnye i osobo opasnye gidrometeorologicheskie yavleniya v Azovo-Chemomorskom basseyne. 1. Katalog [Marine and especially dangerous hydrometeorological phenomena in the Azov-Black Sea basin. 1. Catalog], Meteorologiya. klimatologiya i gidrologiya. issue 39. pp. 116-131.

Dotsenko. C. F.. Ivanov, V. A. (2010), Prirodnye katastrofy azovo- chemomorskogo regiona [Natural disasters of the Azov-Black Sea region], NAN Ukiayiny', Mors'ky'j gidrofizy'cliny'j insty'tut, Sevastopol. 174 p.

Gavrilyuk, R. V. (2002). Prognozy' nebezpeclmy'x mors'ky'x gidrologiclmy'x yavy'shli. Navh. posibnyk [Predictions of hazardous marine hydrological phenomena. Educ. manual]. Odessa: Odes'ky'j Derzliavny'j Ekologiclmy'j Universy'tet. 43 p.

Gavrilyuk R.V.. Kornilov S.V. (2016). Izmencliivost urovnya v severo-zapadnoy cliasti Cliemogo morya [Level variability’ in the northwest Black Sea], Visny'k ODEKU, vyp. 20. pp. 69-76.

Gavrilyuk. R. V.. Kornilov. S. V. (2015). Sgoimo-nagonnye kolebaniya urovnya v akvatoriyakli portov severo-zapadnoy cliasti Chemogo morya i ikli izmeneniya v sovremennyy klimaticheskiy period [Leveling-up fluctuations of the level in the water areas of the ports of the northwestern Black Sea and their changes in the modern climate period], Sudovozhdenie. Sb. nauch. tnidov. Odessa: Odesskaya natsionalnaya morskaya akademiya. No. 25. pp. 7-46.

Polonskiy, A. B., Gamiashov, A. V. (2010), Novye dannye ob izmenchivosti vetra v severo- zapadnoy cliasti Cliemogo moiya [New data on wind variability in the northwestern Black Sea], Doklady Natsionalnoy Akademii nauk Ukrainy, No 2. pp. 119-124.

Polonskiy, A. B.. Fomin. A. V. (2011), Kliarakteristiki vetrovogo volneniya Chemogo moiya f Characteristics of wind waves of the Black Senl, Doklady Natsionalnoy Akademii nauk Ukrainy, No 8. pp. 108-112.

Balinez. N. A. 2005. Regionalno-geneticlieskie printsipy tyaguna [Regional genetic principles of the draft], Ekologicheskaya bezopasnost pribrezlmoy i shelfovoy zon i kompleksnoe ispolzovanie resursov slielfa. Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika. vyp. 13. pp. 179-187.

Dumanskaya. L O. (2014). Tipovye ledovye usloviya na sudokliodnykli trassakli morey evropeyskoy cliasti Rossii dlya zim razliclmoy surovosti [Typical ice conditions on the shipping lanes of the seas of the European part ofRussia for winters of varying severity], Trudy Gidromettsentra Rossii, vyp. 350. pp. 120-138.

Gavrilyuk, R. V. (2018). Ledovye yavleniya v Chemom i Azovskom moiyakli ikli prognoz [Ice phenomena in the Black and Azov Seas their forecast], Tezy' dopovidej. UII Vseukrayins'ka naukova konferenciya «Problemy' gidrologiyi, gidroximiyi, gidroekologiyi», pry'svyacliena 100-riclichyu vid dnya zasnuvamiya NacionalTioyi akademiyi nauk Ukrayiny'. m. Ky'yiv. 13-14 ly'stopada 2018 r. - pp. 170-171.

Mikhaylov. V. N.. Mikhaylova. M. V.. Magritskiy, D. V. (2018). Osnovy gidrologii ustev rek [Basics of river mouth hydrology], OOO "Izdatelstvo Triiunf' Moskva, 316 p.

Gidrologiya deity Dunaya (Pod. red. V. N. Mikhaylova), (2004). [Hydrology of the Danube Delta (Under ed. V.N. Mikhailova)], M.: GYeOS. 448 p.

Berlinskiy. N. A.. Popov. Yu. I. (2018). Fonnirovanie pridomioy gipoksii i serovodoroda na shelfe Chemogo moiya [The formation of bottom hypoxia and hydrogen sulfide on the shelf of the Black .S'<?<7]. Visnyk kliarkivskogo natsionalnogo universitetu imeni V. N. Karazina. seriya «ekologiya», vyp. 18. pp. 6 - 13.

Berlinskiy. N. A. (2012). Dinamika tehnogennogo vozdeystviya na prirodnye kompleksy ustevoy oblasti Dunaya [Dynamics of anthropogenic impact on natural systems mouth area of the Danube: monograph], Odessa: Astroprint, 252 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Казаков А. Л. Морские опасные и особо опасные гидрометеорологические явления в Азово- Черноморском бассейне. 1. Каталог [Текст] / А. Л. Казаков. Е. А. Собченко//Метеорология, климатология и гидрология. - 1999. - Вып. 39. - С. 116-131.

2. Доценко С. Ф. Природные катастрофы азово-черноморского региона [Текст] / С. Ф. Доценко. B.    А. Иванов // НАН України. Морський гідрофізичний інститут. - Севастополь. 2010. - C. 174.

3. Гаврнлюк Р. В. Прогнози небезпечних морських гідрологічних явищ [Текст]: Навч. посібник / Р. В. Гаврнлюк. - Одесса: Одеський державний екологічний університет. 2002. - 43 с.

4. Гаврнлюк Р. В. Изменчивость уровня в северо-западной части Черного моря [Текст] / Р. В. Гаврнлюк. С. В. Корнилов // Вісник ОДЕКУ. - 2016. - Вип.20. - С. 69-76.

5. Гаврнлюк Р. В. Сгонно-нагонные колебания уровня в акваториях портов северо-западной части Черного моря и их изменения в современный климатический период [Текст] / Р. В. Гаврилюк. С. В. Корнилов // Судовождение. Сб. науч. Трудов. - Одесса: Одесская национальная морская академия. 2015. - №25. - С. 7-46.

6. Полонский А. Б. Новые данные об изменчивости ветра в северо-западной части Черного моря [Текст] / А. Б. Полонский. А. В. Гармашов // Доклады Национальной Академии наук Украины. 2010. - №2. - С. 119-124.

7. Полонский А. Б. Характеристики ветрового волнения Черного моря [Текст] / А. Б. Полонский. В. В. Фомин. А. В. Гармашов // Доклады Национальной Академии наук Украины. 2011. - №8.-С. 108-112.

8. Балннец Н. А. Ретионально-генетішескне принципы тягуна [Текст] / Н. А. Балинец // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь : ЭКОСИ. - Гидрофизика. 2005. - Вып. 13. - С. 179-187.

9. Думанская И. О. Типовые ледовые условия на судоходных трассах морей европейской части России д.ля зим различной суровости [Текст] / И. О. Думанская // Труды Гидрометцентра России. 2014. - Вып. 350. - С. 120-138.

10.  Гаврнлюк Р. В. Ледовые явления в Черном и Азовском морях их прогноз. [Текст] / Р. В. Гаврилюк // Тези доповідей. УИ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології». присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, м. Київ. 13-14 листопада 2018 р. - С. 170-171.

11.  Михаилов В. Н. Основы гидрологии устьев рек [Текст] / В. Н. Михайлов. М. В. Михайлова. Д. В. Магрицкий // Москва: ООО "Издательство Триумф". 2018. - 316 с.

12.  Гидрология дельты Дуная [Текст] / [Под. ред. В. Н. Михайлова]. - М.: ГЕОС. 2004. - 448 с.

13.  Берлинский Н. А. Формирование придонной гипоксии и сероводорода на шельфе Черного моря [Текст] / Н. А. Берлинский. Ю. И. Попов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразина. Серія «ЕКОЛОГІЯ». 2018. - Внп. 18. - С. 6-13.

14. Берлинский Н. А. Динамика техногенного воздействия на природные комплексы устьевой области Дуная : [Текст] / Н. А. Берлинский. – Одесса : Астропринт, 2012. – 252 с.

Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.