DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.1(34).169720

ПРОФЕСОР ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ ГОГОЛЄВ (до 100-річчя від народження)

Я. М. Біланчин

Анотація


У зв’язку із 100-річчям від народження професора І. М. Гоголєва – видатного вченого в області ґрунтознавства, географії і меліорації ґрунтів, засновника і незмінного впродовж 1967-1995 рр. завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету імені І. І, Мечникова, прекрасного педагога і наставника подано загальну інформацію про його життєвий і творчий шлях та вклад в теорію і практику вітчизняної ґрунтознавчо-географічної науки.


Ключові слова


професор І. М. Гоголєв; 100-річчя від народження; ґрунтознавство і географія ґрунтів

Повний текст:

PDF

Посилання


Anastasyeva, O. M. (2000), “Gogolyev Ivan Mykolajovych. Gruntoznavecz, fizyko-geograf [“Gogolev Ivan Mykolajovych. Soil scientist, physicist and geographer”] Profesory Odeskogo (Novorosijskogo) universytetu. Biografichnyj slovnyk. Odesa: Astroprynt, Vol.2. pp. 278-284.

Bilanchyn, Ya. M. (2005), Gruntoznavstvo v Odeskomu universyteti (istoryko-analitychnyj narys) [Soil science in Odessa national university (historical and analytical essay] Odesa National University Herald, Series Geographic and Geological, vol. 10, No. 6, pp. 5-9.

Bilanchyn, Ya. M. (2009), Profesor I. M. Gogolyev – vydatna postat vitchyznyanoyi gruntoznavchoyi nauky i praktyky, zasnovnyk kafedry gruntoznavstva i geografiyi gruntiv Odeskogo universytetu [Professor I. M. Gogolev – outstanding person of Ukrainian soil science and practice, founder of soil-science and soil geography department of Odessa University] Odesa National University Herald, Series Geographic and Geological, vol. 14, No. 7, pp. 11-15.

Bilanchyn, Yaroslav (2009), “Odeskyj period zhyttya i diyalnosti profesora I. M. Gogolyeva (1967-1996 roky): osnovni vixy zhyttyediyalnosti, spogady, rozdumy Profesor Ivan Gogolyev [Profesor Ivan Gogolyev], Lviv: Ivan Franko National University, pp. 505-512.

Odesa National University Herald, Series Geographic and Geological, dedicated to the 90th anniversary of the birth of Professor I. Gogolev, vol. 14, No. 7, 388 p.

Pozniak. S., Trigub, V. (2009), Professor Ivan Gogolev [Professor Ivan Gogolev], Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University. 586 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анастасьєва О. М. Гоголєв Іван Миколайович. Ґрунтознавець, фізико-географ [Текст] / О. М. Анастасьєва // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник: Наукове видання. – Одеса: Астропринт, 2000. – Т.2. – С. 278-284.

2. Біланчин Я. М. Ґрунтознавство в Одеському університеті (історико-аналітичний нарис) [Текст] / Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2005. – Т. 10. – Вип. 6. – С. 5-9.

3. Біланчин Я. М. Професор І. М. Гоголєв – видатна постать вітчизняної ґрунтознавчої науки і практики, засновник кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету [Текст] / Я. М. Біланчин // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 7. – С. 11-15.

4. Біланчин Ярослав. Одеський період життя і діяльності професора І. М. Гоголєва (1967-1996 роки): основні віхи життєдіяльності, спогади, роздуми [Текст] / Ярослав Біланчин // Професор Іван Гоголєв. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 505-512.

5. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. До 90-річчя з дня народження І. М. Гоголєва [Текст]. – 2009. – Т. 14. – Вип. 7. – 388 с.

6. Професор Іван Гоголєв / упоряд. С. Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка [Текст]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 586 с.

Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.