DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.1(34).169717

КАРКАС АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЮ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР'Я

В. А. Сич, А. М. Шашеро, К. В. Коломієць

Анотація


В статті розглянуті питання дослідження каркасу антропогенно-техногенного навантаження, як напрямку забезпечення раціонального використання території в умовах зростання конфліктності та конкурентності видів господарської діяльності регіону. Окреслено проблеми відсутності поєднаного і співставного аналізу природного каркасу екологічної безпеки регіону та каркасу антропогенно-техногенних навантажень. Охарактеризовано структурні компоненти каркасу антропогенно-техногенних навантажень для регіону Українського Причорномор’я. Визначено рівень антропогенно-техногенного навантаження на субрегіональному рівні для регіону Українського Причорномор’я.


Ключові слова


планування території; регіон Українського Причорномор’я; каркас екологічної безпеки; рівень антропогенно-техногенного навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Vojchun, N. I., Andrejchuk, Ju. M., Zhdanjuk, B. S. (2016), Analiz antropogennogo navantazhennja na pryrodne seredovyshhe Rivnens’koi’ oblasti [Analysis of anthropogenic load on the natural environment of the Rivne region], Ljudyna ta dovkillja. Problemy neoekologii, № 1-2(25), pp. 77-82.

Grodzyns’kyj, M. D. (1995), Stijkist’ geosystem do antropogennyh navantazhen’ [Resilience of geosystems to anthropogenic loads], K.: Likej, 233 p.

Krasjeha, Je. N., Sych, V. A. (2008), Osnovni priorytety vykorystannja i zberezhennja stepovyh ecosystem Ukrai’ns’kogo Prychornomor’ja [The main priorities of the use and conservation of steppe ecosystems in the Ukrainian Black Sea region], Prychornomors’kyj ekologichnyj bjuleten, №1(27), pp. 74-83.

Mil’kov, F. N. (1983), The Man and the Landscape: Essays on Anthropogenic Landscape Science [The Man and the Landscape: Essays on Anthropogenic Landscape Science] / M.: Thought, 1983. – 224 p.

. Nacional’nyj atlas Ukrai’ny (2007), [National atlas of Ukraine], K.: DNVP “Kartografija”. 435 p.

. Pro general’nu shemu planuvannja terytorii’ Ukrai’ny. Zakon Ukrai’ny vid 07 ljutogo 2002 r. № 3059-III (2002) [About the general scheme of planning the territory of Ukraine. The Law of Ukraine. No. 3059-III, February 7, 2002]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3059-14. [Accessed 02 April 2019].

Rudenko, L. G., Marunjak, Je. O., Golubcov, O. G. (2014), Landshaftne planuvannja v Ukrai’ni [Landscape planning in Ukraine], Kyi’v. 144 p.

Sych, V. A. (2004), Ocinka antropogennogo zabrudnennja g’runtiv Pivdennogo Zahodu Ukrai’ny [Assessment of anthropogenic pollution of soils in the Southwest of Ukraine], Scientific notes of the Ternopil State Pedagogical University. Series: Geography, № 1, pp. 131-135.

Sych, V. A., Kolomijec, K. V. (2015), Rekreacijni skladovi u planuvanni terytorii’ regionu Ukrai’ns’kogo Prychornomor’ja [Recreational components in the planning of the territory of the region of the Ukrainian Black Sea region]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, vol. 20(2), pp. 121-132.

Sych, V. A., Javors’ka, V. V., Kolomijec, K. V. (2017), Vplyv mizhnarodnyh transportnyh korydoriv na rozvytok turyzmu regionu Ukrai’ns’kogo Prychornomor’ja [Influence of international transport corridors on the development of tourism in the region of the Ukrainian Black Sea region]. Scientific Herald of Kherson State University. Geographic Sciences, vol. 7, pp. 248-253.

Stojko, S. M., Kojnova, I. B. (2012), Suchasni vydy antropogennogo vplyvu na zhyttjeve seredovyshhe [Modern types of anthropogenic influence on the living environment]. Ukrainian Geographic, Journal № 1, pp. 50-57.

Topchijev, O. G. (1993), Ekologichna bezpeka i racional’na terytorial’na organizacija suspil’stva [Ecological safety and rational territorial organization of society]. Ukrainian Geographic, Journal №2, pp. 3-8.

Topchijev, O. G., Mal’chykova, D. S., Shashero, A. M. (2011), Metodologichni pryncypy ta metodychna shema geoplanuvannja regioniv [Methodological principles and methodical scheme of geo-planning of regions]. Regional’ni problemy Ukrai’ny: geografichnyj analiz ta poshuk shljahiv vyrishennja. Herson : PP Vyshemyrskyj, pp. 23-31.

Shashero, A. M. (2014), Planuvannja terytorij [Territory planning]. Odesa: Aprel’, 123 p.

Shishhenko, P. G. (1999), Principy i metody landshaftnogo analiza v regional’nom proektirovanii [Principles and methods of landscape analysis in regional design]. Kiev: Fitosocio-centr, 284 p.

Javors’ka, V. V., Sych, V. A., Kolomijec’, K. V. (2015), Osoblyvosti formuvannja ekomerezhi regionu Ukrai’ns’kogo Prychornomor’ja [Features of the formation of the eco-network of the region of the Ukrainian Black Sea region]. Odesa National University Herald. Geography and Geology, vol. 20(4), pp. 129-143.

Gilla, J., Malamud, B. (2017), Anthropogenic processes, natural hazards, and interactions in a multi-hazard framework. Earth-Science Reviews, vol. 166, pp. 246-269. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.01.002

Goudie, A. (1994), The human impact on the natural environment. 4th ed. Cambridge, 454 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Войчун Н. І. Аналіз антропогенного навантаження на природне середовище Рівненської області [Текст] / Н. І. Войчун, Ю. М. Андрейчук, Б. С. Жданюк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2016 – № 1-2(25). – С. 77-82.

2. Гродзинський Д.М. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень [Текст] / Дмитро Михайлович Гродзинський. – К. : Лікей, 1995. – 233 с.

3. Красєха Є. Н. Основні пріоритети використання і збереження степових екосистем Українського Причорномор’я [Текст] / Є. Н. Красєха, В. А. Сич // Причорноморський екологічний бюлетень, 2008. – №1(27). – С. 74-83.

4. Мильков Ф. Н. Человек и ландшафт: очерки антропогенного ландшафтоведения [Текст] / Ф.Н. Мильков – М. : Мысль, 1983. – 224 с.

5. Національний атлас України / під редакцією Л. Г. Руденка. НАН України, Інститут географії, державна служба геодезії, картографії та кадастру. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 435 с.

6. Про генеральну схему планування території України // Закон України від 07 лютого 2002 р. № 3059-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.

7. Руденко Л. Г. Ландшафтне планування в Україні [Текст] / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов – К.: Київ, 2014. – 144 с.

8. Сич В. А. Оцінка антропогенного забруднення ґрунтів Південного Заходу України [Текст] / В. А. Сич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія, 2004. – № 1. – С. 131-135.

9. Сич В. А. Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор’я [Текст] / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки, 2015. – Т. 20. Вип. 2. – C. 121-132.

10. Сич В. А. Вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток туризму регіону Українського Причорномор’я [Текст] / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2017. – Вип. 7. – С. 248-253.

11. Стойко С. М. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище [Текст] / С. М. Стойко, І. Б. Койнова // Український географічний журнал, 2012. – № 1. – С. 50-57.

12. Топчієв О. Г. Екологічна безпека і раціональна територіальна організація суспільства [Текст] / О. Г. Топчієв // Український географічний журнал, 1993. – №2. – С. 3-8.

13. Топчієв, О. Г. Методологічні принципи та методична схема геопланування регіонів [Текст] / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, А. М. Шашеро // Збірник наукових праць «Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення». –2011. –Херсон : ПП Вишемирский –408 с.

14. Шашеро А. М. Планування територій [Текст]: навчально-методичний посібник / А.Н. Шашеро. – Одеса: «Апрель», 2014. – 123 с.

15. Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании [Текст]: монографія / Петро Григорович. Шищенко. – К. : Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.

16. Яворська В. В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор’я / В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки, 2015. – Том 20. Вип. 4. – С. 129-143.

17. Gilla J. Anthropogenic processes, natural hazards, and interactions in a multi-hazard framework [Теxt] / J. Gilla, B. Malamud // Earth-Science Reviews, 2017.- Р. 246-269.

18. Goudie A. The human impact on the natural environment [Теxt] / A. Goudie. – Cambridge, 1994. – 4th ed. – 454 p.

Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.