DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2019.1(34).169713

ЧОРНОЗЕМНІ ҐРУНТИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ – ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ

Я. М. Біланчин, І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик

Анотація


В статті узагальнено й аналізуються результати багаторічного, починаючи з 2003-2005 рр., вивчення умов і процесів утворення та географо-генетичних особливостей чорноземних ґрунтів о. Зміїний. Встановлено тенденції сучасних процесів чорноземоутворення та вірогідні сценарії еволюційної зміни чорноземів острова. Обґрунтовано стратегію заходів щодо збереження унікального степового ландшафту острова з генетично-своєрідними чорноземними ґрунтами


Ключові слова


острів Зміїний; чорноземні ґрунти та їхні географо-генетичні особливості; вірогідні сценарії еволюції острівних чорноземів

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilanchyn, Ya. M., Zhantalay, P. I., Tortyk, M. Y., Buyanovskiy, A. O. (2008), «Doslidzhennia gruntovoho pokryvu o. Zmiinyy» [«Studies of the Zmiinyi island soil cover»] Ostriv Zmiinyy. Abiotychni kharakterystyky: monohrafiia [Zmiinyi island. Аbiotic characteristics: monograph], Odessa: Аstroprint, pp. 54-79.

Bilanchin Ya. M., Goshurenko L. M., Sviderska I. V. (2009), Pro henetychnu pryrodu chornozemiv o. Zmiyinyy, yikh rechovynno-khimichnoho skladu i vlastyvostey [Genetic nature of Zmiiny island chornozems, nature of Geographical and Geological sciences, Vol. 14, No. 7, pp. 240-245.

Bilanchyn, Ya. M., Buyanovskiy, A. O., Sviderska, I. V., Tortyk, M. Y. (2009), Biomasa stepovykh fitotsenoziv ta grunty riznykh heomorfohenno-hipsometrychnykh rivniv (zon) poverkhni ostrova Zmiyinyy [Steppe phitocoenosis biomass and different morphogenic and gipsumetrical levels (zones) of Zmiiny island surface soils], Herald of Odesa National University. Series: Geographical and Geological sciences, Vol. 14, No. 16, pp. 31-41.

Bilanchyn, Ya. M., Medinets, V. I., Goshurenko, L. M., Pitsy, V. Z. (2013), Atmosferni opady i vidkladennia ta vody pidgruntovoho stoku ostrova Zmiinyy [Atmospheric precipitation, atmospheric sediments, and subsoil runoff on Zmiiny island], Herald of Odesa National University. Series: Geographical and Geological sciences, Vol. 18, No. 1 (17), pp. 116-132.

Bilanchyn, Ya. M., Leonidova, I. V. (2013), Gruntotvornyi potentsial pryrodnykh chynnykiv gruntoutvorennia ostrova Zmiinyy [Soil formation potential of natural soil formation factors of Zmiiny island], Herald of Lviv National University. Series: Geographical sciences, Vol. 44, No. 1 (17), pp. 17-23.

Bilanchyn, Ya. M., Zhantalay, P. I., Tortyk, M. Y., Buyanovskiy, A. O. (2010), Kartohrafuvannya gruntovoho pokryvu i stvorennya gruntovoyi karty ostrova [Soil layers mapping and soil map creation of the Zmіiny island], Agrokhimiya i Gruntoznavstvo, Рroceedings of the Mizhvidomch. nauk. zbirnyk. Spets. vypusk do VIII z’izdu UTHA (Ukrainian, Zhytomyr, July 5-9), Zhytomyr: Ruta, pp. 10-12.

Leonidova, I. V. (2017), Osoblyvosti protsesu chornozemoutvorennia na ostrovi Zmiinyy [Peculifr features of the Black soil formation processes on Zmiiny island ] Herald of Odesa National University. Series: Geographical and Geological sciences, Vol. 22, No. 1 (30), pp. 102-112.

Leonidova, I. V., Bilanchyn, Ya. M., (2017), Heohrafo-henetychni osoblyvosti gruntotvorennia na ostrovi Zmiinyy: monohrafiia [Geographic and genetic peculiarities of soil formation on Zmiiny island], Odesa: Odesa National University, 198 p.

Aleksandrova, L.N., Naidenova, O.A. (1986), Laboratorno-praktycheskye zaniatyia po pochvovedenyiu [Laboratory-practical employments on soil science], Leningrad: Ahropromyzdat, 290 р.

Poznyak, S. P., Krasyekh Ye. N., Kit, M. G. (2003), Kartohrafuvannia gruntovoho pokryvu: navch. posib [Soil сover mapping: Мanuel], Lviv: Lviv National University, 500 p.

Ponomariova, V. V., Plotnikova, T. A. (1980), Gumus i pochvoobrazovanie (metody i rezultaty izucheniya) [Humus and soil formation (research methods and results)], Moscow: Nauka, 222 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Біланчин Я. М. Дослідження ґрунтового покриву о. Зміїний [Текст] / Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, А. О. Буяновський // Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 54-79.

2. Біланчин Я. М. Про генетичну природу чорноземів о. Зміїний, їх речовинно-хімічного складу і властивостей [Текст] / Я. М. Біланчин, Л. М. Гошуренко, І. В. Свідерська // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 7. – С. 240-245.

3. Біланчин Я. М. Біомаса степових фітоценозів та ґрунти різних геоморфогенно-гіпсометричних рівнів (зон) поверхні острова Зміїний [Текст] / [Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Свідерська, М. Й. Тортик] // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 16. – С. 31-41.

4. Біланчин Я. М. Атмосферні опади і відкладення та води підґрунтового стоку острова Зміїний [Текст] / Я. М. Біланчин, В. І. Медінець, Л. М. Гошуренко, В. З. Піцик // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. Та геол. науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 1 (17) – С. 116-132.

5. Біланчин Я. Ґрунтотворний потенціал природних чинників ґрунтоутворення острова Зміїний [Текст] / Я. Біланчин, І. Леонідова// Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2013. – Вип. 44. – С. 17-23.

6. Біланчин Я. М. Карта ґрунтів острова Зміїний [Текст] // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. наук. збірник. Спец. випуск до VIII з’їзду УТГА (5-9 липня 2010 р., м. Житомир) / [Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, П. І. Жанталай, М. Й. Тортик, І. В. Свідерська]. – Кн. друга. – Житомир: Рута, 2010. – С. 10-12.

7. Леонідова І. В. Особливості процесу чорноземоутворення на острові Зміїний [Текст] / І. В. Леонідова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. географ. та геол. науки. – 2017. – Т. 22 . – Вип. 1 (30) – С. 102-112.

8. Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний [Текст]: монографія / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин (наук. ред.). – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 198 с.

9. Александрова Л.Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведению [Текст] / Л.Н. Александрова, О.А. Найденова. – Л.: Агропромиздат, 1986. – 290 с.

10. Позняк С.П. Картографування ґрунтового покриву [Текст]: навч. посіб. / С. П. Позняк, Є. Н. Красєха, М. Г. Кіт. – Львів : Видавн. центр ЛНУ, 2003. – 500 с.

11. Пономарева В. В. Гумус и почвообразование (методы и результаты изучения) [Текст] / В. В. Пономарева, Т. А. Плотникова. – Л. : Наука, 1980. – 222 с.

Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.