DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146661

ПРОФЕСОР ВІКТОР ИВАНОВИЧ МИХАЙЛЮК (до 60-річчя від дня народження)

О. О. Ожован, І. В. Леонідова

Анотація


У статті подано історичний нарис становлення наукових ідей та педагогічний шлях доктора географічних наук, завідувача кафедри землеустрою та кадастру Одеського державного аграрного університету, професора Віктора Івановича Михайлюка.


Ключові слова


грунтознавство і географія грунтів; грунти заплав малих та се­редніх річок; В. І. Михайлюк; північно-західне Причорномор'я

Повний текст:

PDF

Посилання


Mikhaylyuk, V. I. (2001), Grunti dolin richok pivnichno-zahidnogo Prichornomor’ya: ekologiva, geneza, sistematika, vlastivosti, problem! vikoristannya. [Soils of river valley's of the northwest Black Sea: ecology, gefiesis, taxonomy, properties, problems of use.], Odessa: Astroprint, 340 p.

Mikhaylyuk. V. I. Bilanchyn. Ya. M. (2003), Ocinka zemel: navchalnijposibnik [Land valuation: tutorial.], Odessa: Black Sea, 90 p.

Moroz, G. B.. Mikhaylyuk, V. I. (2011), Grunti seredno-suhostepovogo pedoekotonu pivnichno- zahidnogo Prichomomor ’ya. [Soils of the medium-dty-steppe podeocotone of the north-western Black Sea coast.], Lviv: ZUCTS, 184 p.

Ozhovan. O.O., Mikhaylyuk. V. I. (2017), Gumusovij stan avtomotfhih gnmtiv Pivnichno- Zahidnogo Pjichoniomor’ya. [Humus state of automoiphic soils of the North-Western Black Sea.], Odessa: Interprint, 133 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Михайлюк В. І. Ґрунти долин річок північно-західного Причорномор'я: екологія, генеза, си­стематика, властивості, проблеми використання [Текст] / В. І. Михайлюк // Монографія. - Одеса: Астропринт, 2001. - 340 с.

2. Михайлюк В. І. Оцінка земель: навчальний посібник [Текст] і В. І. Михайлюк. Я. М. Біланчин. - Одеса: Чорномор'я, 2003. - 90 с.

3. Мороз Г. Б. Ґрунти середньо-сухостепового педоекотону північно-західного Причорномор'я [Текст] / Г. Б. Мороз, В. І. Михайлюк // Монографія - Львів: ЗУКЦ. 2011. - 184 с.

4. Ожован О. О. Гумусовий стан автоморфних грунтів Північно-Західного Причорномор'я [Текст] / О. О. Ожован. В. І. Михайлюк // Монографія. - Одеса: Інтерпрінт. 2017. - 133 с.и

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.