DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146637

КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ПОХОДЖЕННЯ ТУРИСТІВ ЗА ВАЛОВИМИ ТА ПИТОМИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗАРУБІЖНОГО (ВИЇЗНОГО) ТУРИЗМУ

О. Д. Король

Анотація


В результаті зіставлення валової та питомої (на 100 мешканців) кількості за­рубіжних туристичних вибуттів для 87-и країн світу за 2008 р. з пересічними для вибірки показниками була проведена класифікація країн походження тури­стів. Зокрема, за валовою кількістю вибуттів вони поділилися на малі та великі, за питомою - інтенсивного та екстенсивного зарубіжного туризму, а з урахуван­ням туристичних витрат на одне вибуття ще виокремлювалися країни невитрат- ного та витратного зарубіжного туризму.


Ключові слова


міжнародний туризм; виїзні туристичні потоки; туристичні ви­буття. витрати на зарубіжний туризм; класифікація країн походження туристів

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, A. Yu. (2002), Mezhdunarodnyi turizm: uchebmk dlya studentov vysshyx ucheb. zavedenyj [International tourism: Textbook for university students], Moscow: Aspekt-Press, 470 p.

Korol, O. D., Skutar I D. (2008), Mizhnarodnyj turyzm: metodyka і materialy statystychnyx doslidzhen [International tourism: methods and materials of statistical research]. Chemivtsi: Ruta, 64 p.

Lyubitseva, O. O. (2003), Rynok turystychnyh posluli [The market of tourist services], Kyiv: Alterpres, 436 p.

Boniface, B., Cooper, C. (2009), Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism, Oxford: Butterworth Heinemann. 644 p.

International tourism [E-resource] : UNWTO Tourism Highlights, 2001-2016 Editions. - Available at : http://mkt.unwto.org/pubhcations.

Tourism flows outbound (by countries) [E-resource] : Euromonitor International, 2012. – Available at : http://www.euromonitor.com/travel.

World Bank Open Data. [E-resource] - Available at : http://data.worldbank.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аіександрова А. Ю. Международный туризм [Текст] : учебник для студентов высших учеб, заведений / Анна Юрьевна Александрова. - М. : Аспект-Пресс, 2002. - 470 с.

2. Король О. Д. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень [Текст] / О. Д. Король, Т. Д. Скутар -Чернівці : Рута, 2008. - 64 с.

3. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг [Текст] : навч. посібник / Ольга Олександрівна Любщева. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2003. - 436 с.

4. Boniface В. Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism [Текст] / В. Boniface. C.Cooper. - Oxford: Butterwortli Heinemann, 2009. - 644 p.

5. International tourism [Електроннй ресурс] : UNWTO Tourism Highlights, 2001—2016 Editions. -   Режим доступу до щорічника : http://mkt.unwto.org/pubhcations.

6. Tourism flows outbound (by countries) [Електроннй ресурс] : Euromonitor International, 2012. - Режим доступу до електронного видання : http://www.euromonitor.com/travel

7. World Bank Open Data. [Електроннй ресурс] - Режим доступу до бази даних: http://data. worldbank.org.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.