СОЛЬОВИЙ ТА КАРБОНАТНИЙ РЕЖИМИ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ

Автор(и)

  • О. І. Цуркан Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Я. М. Біланчин Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146633

Ключові слова:

чорноземи південні, краплинне зрошення, сольовий режим, карбонатний режим, вода р. Дністер

Анотація

В статті представлені результати досліджень зміни речовинно-хімічного складу та сольового і карбонатного режимів чорноземів південних за краплинного зро­шення сільськогосподарських культур в степовій зоні України водою першого класу якості. Встановлено, що примінення краплинного способу поливу овоче­вих культур призвело до деякого погіршення агромеліоративного стану чорно­земів та високої варіабельності показників їх родючості. Досліджено післядію примінення поверхневого краплинного зрошення в овочевій сівозміні щодо со­льового й карбонатного режимів чорноземів південних.

Посилання

Avetyan, S. A. (1989), Genetiko-meliorativnaya kharakteristika ckemozeinov Zadnestrovya yugo-zapadnoy Ukrainy [Genetic and ameliorative characteristics of chernozems of Zadnistrove of south-western Ukraine], Extended abstract of candidate’s thesis, Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet imeni M. V. Lomonosova. 23 p.

Valkov, V. F., Kazeev, K. Sh., Kolesnikov, S. I. (2005), Karbonatnost pochv: geneticheskie i ekologicheskie aspekty [Carbonate content of the soils: genetic and ecological aspects], G'runtoznavstvo, vol. 6, No. 1-2, pp. 11-18.

Zhantalay, P. I. (1990). Izmenenie morfologii i veshchestvennogo sostava chemozemov yugo- zapada Ukrainy pri oroshenii [Change of morphology and material composition of chernozems of south-western Ukraine in irrigation conditions]. Candidate’s thesis, Pochvennyy institut imeni V. V. Dokuchaeva, Moscow: Vsesoyuznaya akademiya selskokhozyaystvennykh nauk, 241 p.

Kraseha, E. N.. Bilanchyn, Ya. M. ta in. (2012). Ocinka suchasnogo agromelioraty'vnogo stanu chomozemiv masy'viv zroshennya ta obg'runtuvannya zaxodiv shhodo jogo pokrashhannya [The Estimation of a Modern Agromeliorative Condition of the Chernozems of Irrigative Arrays and the Justification of Improvement Measures of them: the research work report], (zaklyuchnyy), Derzhbyudzhetna tema No. 473, No. derzhreyestratsiyi 0111U001379, ONU, Odessa, 160 p.

Roinashhenko, M. I. (2011), Koncepciya rozvy'tku mikrozroshennya v Ukrayini do 2020 rohi [Concept of development of micro irrigation in Ukraine untill 2020]. Kyiv, 20 p.

Balyuk, S. A., Romashchenko. M. I., Stashuk, V. A. (2009), Naukovi osnoxy' oxorony' ta racional'nogo vy'kory'stannya zroshuvany'x zemel' Ukrayiny' [The scientific bases of protection and rational use of the irrigated lands of Ukraine], Kyiv: Agricultural science. 624 p.

Orel. T. I. (1990). Vliyanie kapelnogo oroshenie na svoystva yuzhnogo chemozema i korichnevoy pochvy Kryma [Influence of drip irrigation on southern chernozem properties and brown Crimean soil]. Extended abstract of candidate s thesis, Kyiv, 20 p.

Panasenko. I. N., Petrov, V. B.. Gagarina. E. I. (1984), Izmenenie yuzhnogo chemozema pri kapelnom oroshenii [Change of southern chernozem in drip irrigation condition], Pochvovedenie. № 4. pp.62-70.

Poznyak, S. P. (1997), Oroshaemye chernozemy yugo-zapada Ukrainy [The irrigated chernozems of the south-west Ukraine], L'viv, VNTL, 240 p.

Roinashhenko, M. I.. Onopriyenko. D. M., Shevelyev, O. I. (2007), Sy'stemy' kraply'nnogo zroshennya [The systems of drip irrigation], Dnipropetrovs’k: OOO PKF «Oksainy't-tekst», 175 p.

Roinashhenko, M. I., Shatkovs'ky'j, A. P. Ryabkov. S. V. (2012), Kraply'nne zroshennya ovochevy x kul 'tur i kartopli v umovax Stepu Ub’ayiny' [Drip irrigation for vegetables and potato in Ukrainian Steppe conditions], Kyiv: DIA, 248 p.

Ryabkov, S. V. (2009), Ocinka vply'vu kraply'nnogo zroshennya na agrofizy'chni vlasty'vosti, sol'ovy'j sklad ta soloncyuvatist' g'runtiv [Estimation of influence of drip irrigation on agrophysical properties, salt composition and salt content of soils]. Agroximiya i g'runtoznavstvo. v. 71. pp. 138-141.

Czurkan, O.. Bilanchy'n, Ya., Suxorukova, G.. Goshurenko. L., Yaremenko, M. (2013), Chornozemy' pivdenni Odeshhy'ny' v umovax kraply'nnogo zroshennya [Southern chernozems of Odessa region in drip irrigation conditions]. G'eneza, geografya ta ekologiva g'runtiv: pracz' mizhnarod. nauk. konf. (Ukraine, L'viv, Veresnya 19—21, 2013), L'viv: VCz LNU, pp. 331-337.

Krasyexa, Ye. N., Bilanchy'n, Ya. M. (2016), Chornozemy' masy'viv zroshennya Odeshhy'ny' [Irrigational areas chernozems of Odessa region], Odesa: ONU imeni I.I. Mechny'kova, 194 pp.

Shankren, Ye., Long, Zh. (1961), Vinogradarstvo Frantsii [Viticulture in France]. Moscow, pp. 46-50.

Shatkovs'ky'j. A. P. (2016). Naukovi osnovy' intensy'vny'x texnologij kraply'nnogo zroshennya prosapny'x kul'tur v umovax Stepu Ukrayiny' [Scientific foundation of intensive technologies of drip irrigation of row crops in Ukrainian Steppe conditions]. Extended abstract of candidate’s thesis, Xerson, 42 p.

Shatkovs'ky'j, A. P, Cherevy'chny'j, Yu. 0. (2016), Texnologiya kraply'nnogo zroshennya kukurudzy' (za rezul'tatamy' doslidiv IVPiM) [The drip irrigation technology for com (according to research of UPS@M)]. Proceedings of the Perspekty'vnbie napravleny'ya razvy'ty'ya vodnogo xozy’ajstva, stroy'tel'stva y' zejnleustrojstva: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Xerson: LT-Offy's. pp. 8-14.

Balyuk. S., Ladny'x, V., Romashlienko. M. ta in. (2015), Yakist' pry'rodnoyi vody' dlya zroshennya. Agronomichni kry'teriyi [Quality of nature water for irrigation. Agronomic criteria] : DSTU 2730- 2015. Kyiv, 12 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Як цитувати

Цуркан, О. І., & Біланчин, Я. М. (2021). СОЛЬОВИЙ ТА КАРБОНАТНИЙ РЕЖИМИ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 23(2(33), 55–68. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146633

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ