СОЛЬОВИЙ ТА КАРБОНАТНИЙ РЕЖИМИ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ

Автор(и)

  • О. І. Цуркан Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Я. М. Біланчин Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2018.2(33).146633

Ключові слова:

чорноземи південні, краплинне зрошення, сольовий режим, карбонатний режим, вода р. Дністер

Анотація

В статті представлені результати досліджень зміни речовинно-хімічного складу та сольового і карбонатного режимів чорноземів південних за краплинного зро­шення сільськогосподарських культур в степовій зоні України водою першого класу якості. Встановлено, що примінення краплинного способу поливу овоче­вих культур призвело до деякого погіршення агромеліоративного стану чорно­земів та високої варіабельності показників їх родючості. Досліджено післядію примінення поверхневого краплинного зрошення в овочевій сівозміні щодо со­льового й карбонатного режимів чорноземів південних.

Біографії авторів

О. І. Цуркан, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. I. Tsurkan

Я. М. Біланчин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ya. M. Bilanchyn

Посилання

Avetyan, S. A. (1989), Genetiko-meliorativnaya kharakteristika ckemozeinov Zadnestrovya yugo-zapadnoy Ukrainy [Genetic and ameliorative characteristics of chernozems of Zadnistrove of south-western Ukraine], Extended abstract of candidate’s thesis, Moscow: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet imeni M. V. Lomonosova. 23 p.

Valkov, V. F., Kazeev, K. Sh., Kolesnikov, S. I. (2005), Karbonatnost pochv: geneticheskie i ekologicheskie aspekty [Carbonate content of the soils: genetic and ecological aspects], G'runtoznavstvo, vol. 6, No. 1-2, pp. 11-18.

Zhantalay, P. I. (1990). Izmenenie morfologii i veshchestvennogo sostava chemozemov yugo- zapada Ukrainy pri oroshenii [Change of morphology and material composition of chernozems of south-western Ukraine in irrigation conditions]. Candidate’s thesis, Pochvennyy institut imeni V. V. Dokuchaeva, Moscow: Vsesoyuznaya akademiya selskokhozyaystvennykh nauk, 241 p.

Kraseha, E. N.. Bilanchyn, Ya. M. ta in. (2012). Ocinka suchasnogo agromelioraty'vnogo stanu chomozemiv masy'viv zroshennya ta obg'runtuvannya zaxodiv shhodo jogo pokrashhannya [The Estimation of a Modern Agromeliorative Condition of the Chernozems of Irrigative Arrays and the Justification of Improvement Measures of them: the research work report], (zaklyuchnyy), Derzhbyudzhetna tema No. 473, No. derzhreyestratsiyi 0111U001379, ONU, Odessa, 160 p.

Roinashhenko, M. I. (2011), Koncepciya rozvy'tku mikrozroshennya v Ukrayini do 2020 rohi [Concept of development of micro irrigation in Ukraine untill 2020]. Kyiv, 20 p.

Balyuk, S. A., Romashchenko. M. I., Stashuk, V. A. (2009), Naukovi osnoxy' oxorony' ta racional'nogo vy'kory'stannya zroshuvany'x zemel' Ukrayiny' [The scientific bases of protection and rational use of the irrigated lands of Ukraine], Kyiv: Agricultural science. 624 p.

Orel. T. I. (1990). Vliyanie kapelnogo oroshenie na svoystva yuzhnogo chemozema i korichnevoy pochvy Kryma [Influence of drip irrigation on southern chernozem properties and brown Crimean soil]. Extended abstract of candidate s thesis, Kyiv, 20 p.

Panasenko. I. N., Petrov, V. B.. Gagarina. E. I. (1984), Izmenenie yuzhnogo chemozema pri kapelnom oroshenii [Change of southern chernozem in drip irrigation condition], Pochvovedenie. № 4. pp.62-70.

Poznyak, S. P. (1997), Oroshaemye chernozemy yugo-zapada Ukrainy [The irrigated chernozems of the south-west Ukraine], L'viv, VNTL, 240 p.

Roinashhenko, M. I.. Onopriyenko. D. M., Shevelyev, O. I. (2007), Sy'stemy' kraply'nnogo zroshennya [The systems of drip irrigation], Dnipropetrovs’k: OOO PKF «Oksainy't-tekst», 175 p.

Roinashhenko, M. I., Shatkovs'ky'j, A. P. Ryabkov. S. V. (2012), Kraply'nne zroshennya ovochevy x kul 'tur i kartopli v umovax Stepu Ub’ayiny' [Drip irrigation for vegetables and potato in Ukrainian Steppe conditions], Kyiv: DIA, 248 p.

Ryabkov, S. V. (2009), Ocinka vply'vu kraply'nnogo zroshennya na agrofizy'chni vlasty'vosti, sol'ovy'j sklad ta soloncyuvatist' g'runtiv [Estimation of influence of drip irrigation on agrophysical properties, salt composition and salt content of soils]. Agroximiya i g'runtoznavstvo. v. 71. pp. 138-141.

Czurkan, O.. Bilanchy'n, Ya., Suxorukova, G.. Goshurenko. L., Yaremenko, M. (2013), Chornozemy' pivdenni Odeshhy'ny' v umovax kraply'nnogo zroshennya [Southern chernozems of Odessa region in drip irrigation conditions]. G'eneza, geografya ta ekologiva g'runtiv: pracz' mizhnarod. nauk. konf. (Ukraine, L'viv, Veresnya 19—21, 2013), L'viv: VCz LNU, pp. 331-337.

Krasyexa, Ye. N., Bilanchy'n, Ya. M. (2016), Chornozemy' masy'viv zroshennya Odeshhy'ny' [Irrigational areas chernozems of Odessa region], Odesa: ONU imeni I.I. Mechny'kova, 194 pp.

Shankren, Ye., Long, Zh. (1961), Vinogradarstvo Frantsii [Viticulture in France]. Moscow, pp. 46-50.

Shatkovs'ky'j. A. P. (2016). Naukovi osnovy' intensy'vny'x texnologij kraply'nnogo zroshennya prosapny'x kul'tur v umovax Stepu Ukrayiny' [Scientific foundation of intensive technologies of drip irrigation of row crops in Ukrainian Steppe conditions]. Extended abstract of candidate’s thesis, Xerson, 42 p.

Shatkovs'ky'j, A. P, Cherevy'chny'j, Yu. 0. (2016), Texnologiya kraply'nnogo zroshennya kukurudzy' (za rezul'tatamy' doslidiv IVPiM) [The drip irrigation technology for com (according to research of UPS@M)]. Proceedings of the Perspekty'vnbie napravleny'ya razvy'ty'ya vodnogo xozy’ajstva, stroy'tel'stva y' zejnleustrojstva: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Xerson: LT-Offy's. pp. 8-14.

Balyuk. S., Ladny'x, V., Romashlienko. M. ta in. (2015), Yakist' pry'rodnoyi vody' dlya zroshennya. Agronomichni kry'teriyi [Quality of nature water for irrigation. Agronomic criteria] : DSTU 2730- 2015. Kyiv, 12 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

ҐРУНТОЗНАВСТВО ТА ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ