DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120898

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ОБРАЗУ РЕГІОНУ

К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич

Анотація


У статті розглянуті такі ключові поняття як туристський образ території, туристський імідж, брендинг території. З’ясовано відміни між географічним та маркетинговим методологічними підходами до формування туристського образу території. Визначені чинники, які впливають на формування туристського образу регіону, серед яких виділяються як об’єктивно існуючі природні, культурні, інфраструктурні ресурси, так і суб’єктивні, що залежать від індивідуального сприйняття людиною туристської дестинації. Туристський образ території складається на основі одного чи декількох просторових ядер, функцію яких, як правило, виконують туристичні центри різної спеціалізації. На основі проведеного аналізу визначено чинники формування туристського образу регіону Українського Причорномор’я.


Ключові слова


туристський образ регіону; туристична дестинація; маркетинговий підхід; туристський регіон; Українське Причорномор’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Ankholt, S., Khildred. D. (2010), Brend Amerika: mat vsekh brendov [Brand America: the mother of all brands], M.: Dobraya kniga, 232 p.

Beydyk, O. O. (2001), Rekreatsiyno-turystychni resursy Ukrayiny: metodolohiya ta metodyka analizu. Terminolohiya, rayonuvannya [Recreative – tourist resources of Ukraine: methodology and technique of analysis. Terminology, zoning] K.: VTs.Kyyivs’kyy universytet,2001.-398

Zamyatin, D. N. (2006), Kultura i prostranstvo: Modelirovanie geograficheskikh obrazov [Culture and Space: Simulation of Geographic Images], M.: Znak, 488 p.

Kolektyvni zasoby rozmishchuvannya v Ukrayini u 2016 rotsi. Statystychnyy byuleten’ (2017) [Collective accommodation facilities in Ukraine in 2016. Statistical Bulletin], K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 200 p.

Kotler, F., Bouen, D., Meykenz, D. (2012), Marketing. Gostepriimstvo. Turizm [Marketing. Hospitality. Tourism], M.: Yuniti-Dana, 1071 p.

Lyubitseva, O. O., Tret’yakov, O. V. (2012), Typizatsiya destynatsiy [Typization of Destinations]. Heohrafiya ta turyzm. Vyp. 17 [Geography and Tourism. Issue 17], K.: LGT, pp. 3-9.

Portal proektu «Vidchuy Odesu – poryn’ v atmosferu odes’kykh dvorykiv» [Portal of the project «Feel Odessa – Plunge into the atmosphere of the Odessa patios»]. Available at: https://experience-odessa.appspot.com. [Accessed 12 October 2017].

Portal proektu «Tsyfrove peretvorennya Odes’koyi oblasti vid Google» [Portal for the project «Digital Transformation of the Region of Odesa by Google»]. Available at: https://cases.media/case/59429c4877342ab476194989. [Accessed 12 October 2017].

Stechenko, D. M., Bezuhlyy, I. V., Turlo, N. P., Markhonos S. M. (2012), Upravlinnya rehional’nym rozvytkom turyzmu: navchal’nyy posibnyk [Management of regional tourism development: Tutorial], K.: Znannya, 455 p.

Turystychna diyal’nist’ v Ukrayini u 2016 rotsi. Statystychnyy byuleten’ (2017) [Tourist activity in Ukraine in 2016. Statistical Bulletin], K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 76 p.

Ulihanets’, S.I., Basyuk, D.I., Mel’nyk, L.V. (2013), Znachennya turystychnoho imidzhu dlya rozvytku Zakarpat·s’koyi oblasti [The value of the tourist image for the development of the Transcarpathian region]. Heohrafiya ta turyzm. Vyp. 24 [Geography and Tourism. Issue 24], K.: LGT, pp. 162-172.

Fomenko, N. V. (2007), Rekreatsiyni resursy ta kurortolohiya. Navchal’nyy posibnyk [Recreational resources and balneology. Tutorial], K.: Tsentr navchal’noyi literatury, 312 p.

A Practical Guide to Tourism Destination Management (2007), Madrid: UNWTO, 150 p.

Leiper, N. (1979), The framework of tourism, Annals of Tourism Research, No. 6, pp. 390-407.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анхольт С. Бренд Америка: мать всех брендов [Текст] / С. Анхольт, Д. Хильдред. – М.: Добрая книга, 2010. – 232 с.

2. Бейдик О.О. Рекреаційно – туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу. Термінологія, районування [Текст] / О. О. Бейдик. – К.: Київський університет, 2001. – 398.

3. Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов [Текст] / Д. Н. Замятин. – М.: Знак, 2006. - 488 с.

4. Колективні засоби розміщування в Україні у 2016 році. Статистичний бюлетень. [Текст] – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 200 с.

5. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм [Текст] / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 1071 с.

6. Любіцева О. О. Типізація дестинацій [Текст] / О. О. Любіцева, О. В. Третьяков // Географія та туризм. – К.: ЛГТ, 2012. – Вип. 17. – С. 3-9

7. Портал проекту «Відчуй Одесу – поринь в атмосферу одеських двориків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – https://experience-odessa.appspot.com

8. Портал проекту «Цифрове перетворення Одеської області від Google» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cases.media/case/59429c4877342ab476194989

9. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком туризму: навчальний посібник [Текст] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло, С. М. Мархонос. – К.: Знання, 2012. – 455 с.

10. Туристична діяльність в Україні у 2016 році. Статистичний бюлетень. [Текст] – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 76 с.

11. Уліганець С. І. Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області [Текст] / С.І. Уліганець, Д. І. Басюк, Л. В. Мельник // Географія та туризм. – К.: ЛГТ, 2013. – Вип. 24. – С. 162-172.

12. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник [Текст] / Н. В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

13. A Practical Guide to Tourism Destination Management [Текст] – Madrid: UNWTO, 2007. – 150 p.

14. Leiper N. The framework of tourism [Текст] / N. Leiper // Annals of Tourism Research. – 1979. – № 6. – P. 390-407.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.