DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120897

МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПРИБУТТЯ ТА ДОХОДИ ВІД ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ: ЗАГАЛЬНОСВІТОВА ДИНАМІКА ТА АНАЛІЗ ЗА КРАЇНАМИ

О. Д. Король

Анотація


За методологіє Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) та на статистичній базі Всесвітнього банку досліджена загальносвітова динаміка міжнародних туристичних прибуттів і доходів від іноземного (в’їзного) туризму за 1995–2014 рр., зокрема висвітлений загальний тренд зростання, виявлені та пояснені відхилення від нього. Також за цими двома показниками проведений кластерний аналіз методом k-середніх для 115 країн світу за 2008 р. – останнійперед фінансовою кризою рік дослідження.


Ключові слова


міжнародний туризм; в’їзні туристичні потоки; туристичні прибуття; доходи від іноземного туризму; кластерний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, A. Yu. (2002), Mezhdunarodnyi turizm: uchebnik dlya studentov vysshyx ucheb. Zavedenyj [International tourism: Textbook for university students], Moscow: Aspekt-Press, 470 p.

Korol, O. D., Skutar, T. D. (2008), Mizhnarodnyj turyzm: metodyka i materialy statystychnyx doslidzhen [International tourism: methods and materials of statistical research], Chernivtsi: Ruta, 64 p.

Lyubitseva, O. O. (2003), Rynok turystychnyh posluh [The market of tourist services], Kyiv: Alterpres, 436 p.

Boniface, B., Cooper, C. (2009), Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism, Oxford: Butterworth Heinemann, 644 p.

International tourist arrivals & International tourism receipts (electronic journal) : UNWTO Tourism Highlights, 2001-2016 Editions, Available at: http://mkt.unwto.org/publications.

International tourism, number of arrivals & International tourism, receipts (current US$) (electronic data base) : World Bank Open Data, Available at: http://data.worldbank.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Александрова А. Ю. Международный туризм [Текст] : учебник для студентов высших учеб. заведений / Анна Юрьевна Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 470 с.

2. Король О. Д. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень [Текст] / О. Д. Король, Т. Д. Скутар –Чернівці : Рута, 2008. – 64 с.

3. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг [Текст] : навч. посiбник / Ольга Олександрівна Любіцева. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Альтерпрес, 2003. – 436 с.

4. Boniface B. Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism [Текст] / B. Boniface, С. Cooper Oxford: Butterworth Heinemann, 2009. 644 p.

5. International tourist arrivals & International tourism receipts [Електроний ресурс] : UNWTO Tourism Highlights, 2001-2016 Editions. – Режим доступу до щорічника: http://mkt.unwto.org/publications.

6. International tourism, number of arrivals & International tourism, receipts (current US$) [Електроний ресурс] : World Bank Open Data. – Режим доступу до бази даних : http://data.worldbank.org.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.