DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120896

РЕСУРСНА БАЗА НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

М. Я. Сивий

Анотація


Проаналізовано сучасний стан забезпеченості металургійного виробництва в Україні нерудною сировиною: вапняками флюсовими, вогнетривами, пісками формувальними, плавиковим шпатом, кварцитами, бентонітами. Охарактеризовано, зокрема, їх геологічну приуроченість, територіальне поширення, балансові запаси, гірничі підприємства, які розробляють розвідані родовища, перспективи забезпечення металургійних підприємств наявними запасами чиімпортною сировиною.


Ключові слова


нерудна сировина; балансові запаси; металургійне виробництво; річний видобуток; родовища; флюсова сировина; вогнетривка сировина

Повний текст:

PDF

Посилання


Analiz nadrokorystuvannya v Ukrayini, [Analysis of subsoil use in Ukraine]. Available at: http://geoinf.kiev.ua/ analiz-nadrokorystuvannya-v-ukrayini. [Accessed 14 Аugust 2017].

Berežnyj, Ju. I. (2003), Vohnetryvka syrovyna Ukrajiny [Refractory raw materials of Ukraine]. Novi vohnetryvy. – No. 11, pp. 20—22.

Hursʹkyj, D. S. (1999), Do perspektyvy stvorennja mineralʹno-syrovynnoji bazy plavykovoho špatu Ukrajiny [To the prospect of creating mineral-raw knives base of Ukraine’s feldspar]. Mineralʹni resursy Ukrajiny. – No. 2, pp. 3–7.

Zakon Ukrajiny «Pro zatverdžennja Zahalʹnoderžavnoji prohramy rozvytku mineralʹno- syrovynnojibazy Ukrajiny na period do 2030 roku», [On approval of a state-owned development program for the development of the mineral-raw material base of Ukraine for the period 2030]. No. 4731-VI vid 17.05.2012 r. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3268-17. [Accessed 14 Аugust 2017].

Interaktyvna karta rodovyshch korysnykh kopalyn Ukrayiny [Interactive map of mineral deposits of Ukraine]. Available at: http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodovyshch-korysnykh-kopalyn.htm. [Accessed 14 Аugust 2017].

Mineralʹni resursy Ukrajiny. Ščoričnyk (2014), [Mineral resources of Ukraine. Annual.]. – K.: Vyd-vo Heoinform Ukrajiny, 270 p.

Kostenko M.M. Mineral and raw material base of Ukraine. Article 3. The condition of the mineral raw materials base of non-metallic minerals of Ukraine and main directions of exploration works / M. M. Kostenko // Mineral Resources of Ukraine. – 2014. – No. 4, pp. 6-13.

Panov, B. S. (2004), Sovremennoe sostojanye i nekotorye perspektyvy razvytyja myneralʹno-syrʹevoho kompleksa Doneckoj oblasty na peryod do 2020 h. [Current state and some prospects for the development of the mineral-raw complex of the Donetsk region for the period up to 2020]. Metall i lytʹe Ukrayny. – No. 3-4, pp. 15-17.

Syvyj, M. (2013), Heohrafija mineralʹnych resursiv Ukrajiny: monohrafija [Geography of Mineral Resources of Ukraine: monograph]. – Lviv: Prostir M, 683 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аналіз надрокористування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geoinf.kiev.ua/analiznadrokorystuvannyav-ukrayini.

2. Бережний Ю. І. Вогнетривка сировина України [Текст] / Ю. І. Бережний // Нові вогнетриви. – 2003. – № 11. – С. 20-22.

3. Гурський Д. С. До перспективи створення мінерально-сировинної бази плавикового шпату України [Текст] / Д. С. Гурський, І. В. Шепель, В. С. Металіді, В. Л. Приходько // Мінеральні ресурси України. – 1999. – № 2. – С. 3–7.

4. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально- сировинноїбази України на період до 2030 року». № 4731-VI від 17.05.2012 р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3268‑17.

5. Інтерактивна карта родовищ корисних копалин України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodovyshch-korysnykh-kopalyn.htm

6. Костенко М. М. Мінерально-сировинна база України. Стаття 3. Стан мінерально-сировинної бази неметалічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт [Текст] / М. М. Костенко // Мінеральні ресурси України. – 2014. – № 4. – С. 6–13.

7. Мінеральні ресурси України. Щорічник. [Текст]. – К.: Вид-во Геоінформ України, 2014. – 270 с.

8. Панов Б. С. Современное состояние и некоторые перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Донецкой области на период до 2020 г. [Текст] / Б. С. Панов, Ю. Б. Панов // Металл и литье Украины. – 2004. – № 3-4. – С. 15-17.

9. Сивий М. Географія мінеральних ресурсів України: монографія [Текст] / М. Сивий, І. Паранько, Є. Іванов. – Л.: Простір М, 2013. – 683 с.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.