DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2017.2(31).120891

МОРФОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО БЕНЧУ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ

Т. В. Козлова, Є. А. Черкез, М. Г. Ботнар, Є. І. Газєтов, С. М. Снігірьов

Анотація


У статті представлені результати морфометричного аналізу рельєфу морського дна Чорного моря у межах території гідробіологічної станції Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. На підставі аналізу батиметричних зйомок 2016, 2009 і 2006 років на підводній абразійній терасі, що примикає до зсувного схилу виявлено зсувні гряди, складені вапняком і відпрепаровані в ході абразійної переробки. Ці гряди простежуються до глибин моря 10-12 м і на відстані 400-500 м від берегової лінії, що дає можливість реконструювати характер стародавніх зсувних зміщень за останні кілька сотень років. Морфометричний аналіз рельєфу підводного схилу за матеріалами батиметричних зйомок дозволив підтвердити структурну обумовленість орієнтування векторів минулих зсувних зміщень і величини «кроку зсуву». Результати дослідження можуть бути використані для вироблення оптимальних інженерних рішень, пов’язаних з проблемою еколого-геологічного захисту зсувних територій і прийняття проектних рішень щодо забудови берегової зони.


Ключові слова


абразійно-зсувний бенч; зсуви; рельєф морського дна; Чорне море; Одеське узбережжя

Повний текст:

PDF

Посилання


Aksentev, G. N. (1959), Nekotoryie protsessyi razrusheniya opolznevogo berega Severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Some processes of destruction of landslide bank of North-western part of the Black Sea], Proceedings of oceanographic Commission of the Academy of Sciences of the USSR, Vol. IV, pp. 118-121.

Voskoboynikov, V. M., Kozlova, T. V. (1992), Primenenie geodinamicheskogo analiza i metoda obobshchennykh peremennykh dlya otsenki i prognoza ustoychivosti opolznevykh sklonov (na primere Severnogo Prichernomorya [Use of the geodynamic analysis and method of the generalized variables for estimating and predicting the stability of landslide slopes (by the example of the Northern Black Sea region)], Engineering geology, No. 6: pp. 34-49.

Drannikov, A. M. (1940), Generalnaya skhema protivoopolznevykh meropriyatiy poberezhya g. Odessy [General scheme of anti-Landslide measures of the coast of Odessa], Odessa, 190 p.

Zelinskiy, I. P., Korzenevskiy, B. A, Cherkez, E. A., Shatohina, L. N., Ibragimzade, D. D., Socalo, N.S. (1993), «Opolzni severo-zapadnogo poberezhya Chernogo morya: ikh izuchenie i prognoz» [Landslides of northwestern coast of the Black sea, their study and Prognosis], Naukova dumka, Kiev, 1993, 228 p.

Кozlova, T.V., Cherkez, E.A., Shmouratko, V.I. (2013), Inzhenerno-geodinamicheskie usloviya opolznevogo sklona territorii Primorskogo bulvara v Odesse [Engineering-geodynamic conditions of the landslide slope of the Primorsky boulevard territory in Odessa], Herald of the Odessa National University, Series: Geographical and geological sciences, Vol. 18, Prod. 1, pp. 58-70. ISSN 2303-9914.

Rotar, M. F., Voskoboynikov, V. M., Starkov, E. V., Dodin, A. V. (1974), Deyaki osoblyvosti inzhenernoheolohichnykh umov tsentral’noyi chastyny pivnichno-zakhidnoho uzberezhzhya ta prylehloyi smuhy shel’fu Chornoho morya [Some peculiarities of engineering geological conditions of North-Western Black See shore and shelf in it’s central part], Geology of the Coast and the Bottom of the Black and Sea of Azov within the Ukrainian SSR, vol. 4. Vishcha Shkola, Kiev, pp. 54-61 (in Ukrainian)

Sintsov, I. F. (1898), Ob Odesskikh opolznyakh i o prichinakh ikh proiskhozhdeniya [About the Odessa landslides and about the reasons of their origin], Notes of Novorossiysk society of scientists, Vol. XXII, No I, Odessa, pp. 187-241.

Khrennikov, N. A. (1960), Osobennosti opolznevogo sklona otdelnykh uchastkov Odesskogo poberezhya [Features of a landslide slope of separate sites of the Odessa coast], Works of Оdessa State University, Geology and geography, Vol. 150, No.2, pp. 81-117.

Cherkez, E. A., Koff, H. L., Sokolov, V. A. (2008), Inzhenernaya geodinamika opolznevyih sklonov i voprosyi beregozaschityi Odesskogo poberezhya [Engineering geodynamics of landslide slopes and questions of coast protection of the Odessa see coast], Proceedings of the International Conference Odessa, September 7-11, 2008 IPREEI NAS of Ukraine, Odessa: IPREEI NAS of Ukraine, рр. 19-31.

Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (2013), Inzhenernaya geodinamika opolznevykh sklonov Odesskogo poberezhya posle osushchestvleniya protivoopolznevykh meropriyatiy [Engineering geodynamics of landslide slopes of the Odessa sea coast after anti-landslide measures], Herald of the Odessa National University, Geographical and Geological Sciences, Vol. 18, Issue 1, pp. 15-25.

Cherkez, E. A., Kozlova, T. V., Shmouratko, V. I. (2008), Inzhenerno-geologicheskie usloviya territorii Primorskogo bulvara v Odesse v period stroitelstva Potemkinskoy lestnitsy (po dannym izyskaniy 1840-kh godov [Geological engineering characteristics of the Primorsky boulevard area in Odessa during construction of the Potyomkin stairs (based on the research of the 1840’s historical data], Ecology Environment and Security zhyttyediyaln, No.2, pp. 10-23.

Yats’ko, I. Ya. (1938), Zsuvni yavyshcha na odes’komu uzberezhzhi Chornoho morya [Landslides on the Odessa coast of the Black sea], Bulletin of meteorology and hydrology, No 3-4, pp. 43-60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аксентьев Г. Н. Некоторые процессы разрушения оползневого берега Северо-западной части Черного моря [Текст] / Г. Н. Аксентьев // Труды океанограф. Комиссии АН СССР, 1959. – Т. IV. – C. 118-121.

2. Воскобойников В. М. Применение геодинамического анализа и метода обобщенных переменных для оценки и прогноза устойчивости оползневых склонов (на примере Северного Причерноморья) [Текст] / В. М. Воскобойников, Т. В. Козлова // Инженерная геология. –1992. –№ 6. –С. 34–49.

3. Дранников А. М. Генеральная схема противооползневых мероприятий побережья г. Одессы [Текст] / А. М. Дранников // Одесский облисполком. Бюро проектирования противооползневых мероприятий. – Одесса, 1940. – 190 с.

4. Зелинский И. П. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз [Текст] / И.П. Зелинский, Б. А. Корженевский, Е. А. Черкез и др. – К.: Наукова думка. – 1993. – 228 с.

5. Козлова Т. В. Инженерно-геодинамические условия оползневого склона территории Приморского бульвара в Одессе [Текст] / Т. В. Козлова, Е. А. Черкез, В. И. Шмуратко // Вісник ОНУ. Географ. і геол. науки – 2013. – Том 18, вип. 1 (17). – С. 58 -70. – ISSN 2303-9914.

6. Ротар М. Ф. Деякі особливості інженерно-геологічних умов центральної частини північно-західного узбережжя та прилеглої смуги шельфу Чорного моря [Текст] / М. Ф. Ротар, В. М. Воскобойников, Е. В. Старков, А. В. Додін // Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР, 1974. – Вип. 7. – С. 54-61.

7. Синцов И. Ф. Об Одесских оползнях и о причинах их происхождения [Текст] / И. Ф. Синцов // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей. – Одесса, 1898. – Т. XXII. – Вып. I. – С. 187-241.

8. Хренников Н. А. Особенности оползневого склона отдельных участков Одесского побережья [Текст] / Н. А. Хренников // Труды ОГУ. – Сер. геол. и геогр. наук, 1960. – Т. 150. – Вып. 7. – С. 81-117.

9. Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов и вопросы берегозащиты Одесского побережья [Текст] / Г. Л. Кофф, В. А. Соколов // Материалы международной конференции г.Одесса, 7-11 сентября 2008 г. ИПРЭЭИ НАН Украины. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2008.– С. 19-31.

10. Черкез Е. А. Инженерно-геологические условия территории Приморского бульвара в Одессе в период строительства Потемкинской лестницы (по данным изысканий 1840-х годов) [Текст] / Е. А. Черкез, Т. В. Козлова, В. И. Шмуратко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11–18.

11. Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий [Текст] / Е. А. Черкез, Т. В. Козлова, В. И. Шмуратко // Вісник ОНУ. Географ. і геол. науки. – 2013. – Том 18. – Вип. 1 (17). – С. 15-25. – ISSN 2303-9914.

12. Яцько І. Я. Зсувні явища на одеському узбережжі Чорного моря [Текст] / І. Я. Яцько // Вісник метеорології та гідрології, 1938. – №3-4. – C.43-60.

Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.