ЗВ’ЯЗОК НАКОПИЧЕННЯ ТОНКОГО ЗОЛОТА З ЛІТОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СУЧАСНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

Н. О. Федорончук

Анотація


Досліджено літологічні особливості та вміст вільного золота донних відкладень різних ділянок північно-західного шельфу Чорного моря (Дніпровського жолобу, району поблизу Тендрівської коси, Жебриянської бухти та району о. Зміїний). Наведено літологічну характеристику відкладів. Виявлені зв’язки між вмістом тонкого золота у відкладеннях та літологічними типами донних відкладів, вмістом гранулометричних фракцій, вмістом важкої фракції й окремих важких мінералів.


Ключові слова


тонке золото; донні відклади; літологічна характеристика; Чорне море

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Иванова А. М. Мелкое и тонкое золото в шельфовых областях Мирового океана [Текст] / А. М. Иванова, Е. Н. Крейтер // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – 2006. – №2. – С. 30-49.

2. О стрів Зміїний. Екосистема прибережних вод: монографія [Текст] / Сминтина В. А., Медінець В. І., Сучков І. О., Федорончук Н. О. та ін.; відп. ред. В. І. Медінець; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – ХІІ , 228 с.

3. Резник В. П. Некоторые проблемы морского тонкого золота (северо-западный шельф Черного моря) [Текст] / В. П. Резник // Геология и полезные ископаемые Черного моря. — К.: ОМГОР НАН Украины. — 1999. — С. 147–151.

4. Резник В. П. Тонкое золото в морских и океанических осадках [Текст] / В. П Резник., Н. А. Федорончук // Литология и полезные ископаемые. — 2000. — №4. — С. 355–363.

5. Резнік В. П. Тонкі рудні мінерали в відкладах північно-західного шельфу Чорного моря. Особливості розповсюдження [Текст] / В. П. Резник // Геол. журн. – 2003. – № 2. – С. 99–111.

6. Сучков И. А. К геоморфологии северо-западного шельфа Черного моря [Текст] / И. А. Сучков // Геология и полезные ископаемые Черного моря. – К., 1999. – С. 365–370.

7. Сучков И. А. Основные черты современного осадконакопления района о. Змеиный [Текст] / И. А. Сучков, Н. А. Федорончук, Н. В. Тюленева // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 3. – 2010. – С. 204-211.

8. Федорончук Н. А. Тонкое терригенное и аутигенное золото в морских отложениях [Текст] / Федорончук Н. А., Сучков И. А. // Збірник наукових праць ІГН НАНУ . Вип.5. – 2012. – С. 219-226.

9. Федорончук Н. О. Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно-Західному шельфі Чорного моря [Текст] / Н. О. Федорончук // Авторерат дисертації – Одеса: “Астропринт”. – 2001. – 20 с.

10. Федорончук Н. О. Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря [Текст] / Н. О. Федорончук, І. О. Сучков, В. П. Резнік, В. Г. Іванов // Геологічний журнал. – 2001. - №3. – С. 41-52.

11. Федорончук Н. О. Літолого-фаціальні та мінералогічні передумови накопичення тонкого золота у новоевксинських відкладах Дніпровського жолоба (північно-західний шельф Чорного моря) [Текст] / Н. О . Ф едорончук, І. О. Сучков, І.О. Мудров, І.О. Гончарова // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2013. – № 2. – С. 64-75.

12. Федорончук Н. А. Литологический контроль накопления тонкого золота в современных осадках Черного моря [Текст] / Н. А. Федорончук // Сучасні проблемі літології осадових басейнів України та суміжних територій: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 6-11 жовтня 2014, Київ, Україна. – К. - 2014. – С. 97.

13. Федорончук Н. О. Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря [Текст] / Н. А. Ф едорончук // Вісник ОНУ . – 2014. - Т. 19, вип. 4 (23). Географічні та геологічні науки. – С. 242-250.

14. Шнюков Е. Ф. Минеральные богатства Черного моря [Текст] / Е. Ф. Шнюков, А. П. Зиборов – Киев: Изд. НАН Украины. – 2004. – 290 с.

15. Шнюков Е. Ф. Поиски месторождений мелкого и тонкого золота в Азово-Черноморском регионе — важная геологическая проблема ХХI века [Текст] / Е. Ф. Шнюков // Геологические проблемы Черного моря. — Киев. — 2001. — С. 11–22.

16. Юшин О. О. Генетичні особливості золотоносних розсипів Азово-Чорноморської провінції [Текст] / О. О . Юшин. // Геология и полезные ископаемые Черного моря. – К. 2009. – С. 200–203.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.