DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.2(29).103798

МОРФОМЕТРІЯ ТА ТОПОНІМІЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ»

О. М. Попова

Анотація


У роботі розглядається система природних гідрографічних об'єктів в межах національного природного парку «Тузловські лимани». Уточнено визначення терміну «лиман». На основі врахування морфологічних ознак лиману наводиться перелік первинних, вторинних лиманів та водотоків в межах національного парку та їхні деякі морфометричні показники. На основі ретроспективного вивчення гідронімів на географічних картах запропоновано деякі зміни лімнонімів та пелагонімів.


Ключові слова


водойми; лимани; річки; балки; морфометрія; гідроніми; національний природний парк «Тузловські лимани»; Татарбунарський район; Одеська область

Посилання


Berg, L. S. (1923), Naselenie Bessarabii. Etnograficheskiy sostav i chislennost. [The population of Bessarabia. Ethnographic composition and abundance], Petrograd, without publishing, 59 p.

Bogoslovskiy, B. B., Voskresenskiy, K. A. (1974), «Ozera» [«Lakes»] // Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia], vol. 18, Moskow: Izd-vo «Sov. Entsiklopediya», p. 319-321.

Voenno-topograficheskaya karta Rossiyskoy Imperii (1846-1863) [Military Topographic map of the Russian Empire] (izdavalas do 1919 g.), sozdannaya pod rukov. F.F. Shuberta i P.A. Tuchkova. Moskow, 3 versty na dyuym. Ryad XXX II, list 8. Available at: www.clubclad.ru/maps/ [Accessed 20 April 2016].

Vykhovanets, G. V. (2009), Fiziko-geograficheskie usloviya formirovaniya beregov i dna limanov tuzlovskoy gruppy na poberezhe Chernogo morya [Physical-geographic conditions of forming of limans shores and bottom along the Black Sea coast], Odesa National University Herald. Series Geography & Geology, vol. 14, No. 16, pp. 42-58.

Vykhovanets, G. V., Govenko, L. V. (2007), Geneticheskaya klassifikatsiya pribrezhnykh ozer Chernogo i Azovskogo morey v predelakh Ukrainy [Genetic classification of the coastal lakes of the Black and Azov Seas in Ukraine], Proceedings of the Faltsfeynіvskі chitannya (Ukraine, Kherson, 24-26 Маy 2007), Kherson: PP Vishemirskiy, pp. 50-53.

Vykhovanets, G. V., Gyzhko, L. V. (2016), Prirodnye kompleksy klassicheskogo limannogo tipa morskogo poberezhya [Natural complexes of the classical type of estuary sea coast], Odesa National University Herald. Series Geography & Geology, vol. 21, No 1, pp. 22-31.

Vykhovanets, G. V., Gyzhko, L. V., Verzhbitskiy, P. S., Stoyan, A. A., Gyzhko, A. A., Murkalov, A. B. (2008), Fiziko-geograficheskaya kharakteristika limana Burnas na severo-zapadnom poberezh’e Chernogo morya [Physical-Geographical characteristic of Burnas liman of the North-western coast of the Black Sea], Odesa National University Herald. Series Geography & Geology, vol. 13, No 6, pp. 43-55.

Geografichna ency`klopediya Ukrayiny` [Geographical Encyclopedia of Ukraine] Tt. 1-3. – Ky`yiv, «Ukrayins`ka Radyans`ka ency`klopediya im. M. P. Bazhana», 1989-1992.

Gy`zhko, L. V. (2015), Fizy`ko-geografichni zakonomirnosti formuvannya ly`maniv «tuzlivs`koyi grupy`» na pivnichno-zaxidnomu uzberezhzhi Chornogo morya» [Physical-geographical features of Tuzla group limans along the north-western part of the black sea coast], Extended abstract of candidate’s thesis, Odesa: Odessa National University of I. I. Mechnikov, 20 p.

Gyzhko, L. V. (2014), Fiziko-geograficheskie cherty «tuzlovskoy gruppy» limanov na severo-zapadnom poberezhe Chernogo morya [Physical-geographical features of Tuzla group limans along the north-western part of the Black Sea coast], Odesa National University Herald. Series Geography & Geology, vol. 19, No 2, pp. 70-79.

Yegorov, A. N., Kosmakov, I. V. (2010), Geografiya i prirodopolzovanie solenykh ozer [Geography and natural resources of salt lakes], Novosibirsk: Nauka, 184 p.

Yegorov, A. N. (2001), Limnogenez solenykh ozer [Limnogenez of salt lakes], Extended abstract of Doctor’s thesis, Sankt-Peterburg: Limnology Institute of the Russian Academy of Sciences, 50 p.

Yevdoky`menko, I. I. (2011) Shho v imeni tvoyemu? [That your name?] Ekologichna gazeta «Ojkumena» Tatarbunars`koyi RGEO «Vidrodzhennya» [ecological newspaper «Ecumene» of Tatarbunar Regional Public Ecological Organization «Revival»], N 11-12 (31-32), January, pp. 9-12.

Zakon Ukrayiny` «Pro geografichni nazvy`» (2005) [Law of Ukraine «On geographical names»], Vidomosti Verxovnoyi Rady` [Bulletin of the Supreme Council], No 27, St. 360, pp.1123-1127.

Limanno-ustevye kompleksy Prichernomorya. Geograficheskie osnovy khozyaystvennogo osvoeniya (1988). [Liman and Estuarine complexes of the Black Sea. Geographical bases of economic development], Leningrad: Nauka, Leningr. otd-nie, 303 p.

Makkaveev N. I. (1973), «Liman» [«Estuaries»], Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia], vol. 14, Moskow: Izd-vo «Sov. Entsiklopediya», p. 444.

Myedvyedyev, O. Yu. (2013), Zagal`na xaraktery`sty`ka i suchasni geologichni procesy` na Tuzlivs`kij grupi ozero-ly`maniv [General characteristics and modern geological processes on Tuzlovski group lake-estuary], Zapovidna sprava v Ukrayini, [Reserve work in Ukraine], vol.19, No 1, pp. 74-78.

Medvedev, O. Yu. (2012), Tuzlovskaya gruppa limanov – zhemchuzhina Prichernomorya [Tuzlovskaya group estuaries – the pearl of the Black Sea]. Proceedings of the Limani pіvnіchno-zakhіdnogo Prichornomor’ya: aktualnі gіdroekologіchnі problemi ta shlyakhi їkh virіshennya (Ukraine, Odesa, 12-14 September 2012), Odesa: TЄS, pp. 37-39.

Myedvyedyev, O. Yu. (2014), Suchasni geologichni procesy` na ly`mano-ozerax v mezhax NPP «Tuzlivs`ki ly`many`» [Modern geological processes in estuaries-lakes within the NPP «Tuzlovski Limany»] Proceedings of the Ly`many` pivnichno-zaxidnogo Pry`chornomor’ya: aktual`ni gidroekologichni problemy` ta shlyaxy` yix vy`rishennya (Ukraine, Odesa, 1-3 October 2014), Odesa: ODEKU, pp. 124-126.

Myedvyedyev, O. Yu. (2013), Zagal`na xaraktery`sty`ka i suchasni geologichni procesy` na ly`manax v mezhax Tatarbunars`kogo rajonu [General description and modern geological processes on estuaries within Tatarbunary district], Odesa national university herald. Series Geography & Geology, vol. 18, No 1 (17), pp. 212 - 217.

Nacional`ny`j atlas Ukrayiny` (2009) [National Atlas of Ukraine], Kyiv: Insty`tut geografiyi NAN Ukrayiny`, 440 p.

Okhrana prirody. Gidrosfera. Klassifikatsiya vodnykh obektov (1977) GOST 17.1-1.02.-77. [SS 17.1-1.02.-77. Protection of Nature. Hydrosphere. Classification of water bodies], Moskow: Gl. Upravlenie gidrometsluzhby pri Sovete Ministrov SSSR, 13 p.

Podrobnaya militernaya karta na granitse Rossii s Turtsieyu (1800), [Detailed militery map on Russia’s border with Turkey] Soch. i grav. pri sobstv. Ye.I.V. Depo kart. Chast 1. – [Sankt-Peterburg]: 1800. – 4 p. Available at: www.clubclad.ru/maps/ [Accessed 20 April 2016].

Priroda Odesskoy oblasti. Resursy, ikh ratsionalnoe ispolzovanie i okhrana (1979) [The Nature of the Odessa Region. Resourses, rational use and protection], Kiev-Odessa: Vishcha shkola, 144 p.

«The public cadastral map of Ukraine» [«Publichna kadastrova karta Ukrayiny`»], Available at: www.land.gove. ua/kadaztrova karta [Accessed 20 April 2016].

Resursy poverkhnostnykh vod SSSR. T. 6. Ukraina i Moldaviya. Vyp. 1. Zapadnaya Ukraina i Moldaviya (bezbasseyna Dnestra) (1978) [Surface water resources of the USSR. T. 6. Ukraine and Moldova. Vol. 1. Western Ukraine and Moldova (without the Dniester River basin)], Leningrad: Gidrometeoizdat, 423 p.

Rukovodstvo po opredeleniyu gidrograficheskikh kharakteristik kartometricheskim sposobom. Prakticheskoe rukovodstvo (1987). [Guidance on the definition of hydrographic characteristics dimensions on landscape maps manner. A Practical Guide], Leningrad: Gidrometeoizdat, 93 p.

Rumyantsev, V. A., Drabkova, V. G., Izmaylova, A. V. (2015), Ozera evropeyskoy chasti Rossii [Lakes of European part of Russia], Saint Petersburg: LYeMA, 392 p.

Safranov, T. A., Tsykalo, A. L., Gerzhik, I. P., Chernaya, T. G. (2000), Kategoriynost vodoemov Dunay-Dnestrovskogo mezhdurechya [Kategority of the water bodies of country between Danube and Dniester], Vodai zdorov’e [Water and Health], Odessa:. OTsNTEI, pp.132-136.

Safranov, T. A., Tuchkovenko, Yu. S. (2011), Vvedenie [Introduction] Aktualnye problemy limanov severozapadnogo Prichernomorya [Actual problems of Northwestern Black Sea’s estuaries], Ed. Yu. S. Tuchkovenko, Ye. D. Gopchenko. Odesskiy gosudarstvennyy ekologicheskiy universitet, Odessa: TES, pp. 5-11.

. Slovny`k gidronimiv Ukrayiny` (1979) [Ukraine Hydronyms Dictionary], Kyiv: Naukova dumka, 781 p.

Sokolov, Ye. V. (2015), Tipizatsiya limanov severo-zapadnogo prichernomorya na osnove gidrologo-morfometricheskikh kharakteristik [Typification of the northwestern black sea’s estuaries based on hydrological and morphometrical characteristics], Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Bіol., No 1 (62), pp. 49-56.

«Spetsialnaya karta Yevropeyskoy Rossii s prilegayushchey k ney chastyu Zapadnoy Yevropy i Maloy Azii» 1872), [«A special map of European Russia and the adjacent part of Western Europe and Asia Minor»], Izdanie voenno-topograficheskogo otdela glavnogo shtaba pod red. Gener. Shtaba Polkovnika Strelbitskogo» M 1:420000. Litografiya kartograficheskogo zavedeniya Voenno-topografichekogo otdela. List 33. Available at: www.clubclad.ru/maps/ [Accessed 20 April 2016].

Spetsialnaya karta Zapadnoy chasti Rossiyskoy Imperii (1826-1840), [Special Map Western Russian Empire], sostavlennaya F. F. Shubertom. List L. Masshtab 10 verst v angliyskom dyuyme Available at: www.clubclad.ru/maps/ [Accessed 20 April 2016].

Toponimichni nastanovy` (dlya vy`davciv kart ta inshy`x vy`davciv) : oficijne vy`dannya (2010). [Toponymicguidelines (for map and other editors): official edition], Kyiv: Ukrgeodezkartografiya, 57 p.

Ukraina. Odesskaya oblast: topograficheskaya karta M 1:100000 (2001) [Ukraine. Odessa Region: topographicmap M 1:100000], Kyiv: Kiev military cardboard factory, List 265 (Tatarbunary), 270 (Kiliya).

Vlasova, T. V., Arshinova, M. A., Kovaleva, T.A. (2009), Fizicheskaya geografiya materikov i okeanov [Physical geography of continents and oceans], Moskow: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 640 p.

Yermakov, Yu. G., Ignatev, G. M., Kurakova, I. L. (2001), Fizicheskaya geografiya materikov i okeanov [Physical geography of continents and oceans], ed. A. Ryabchikov, Moskow: Vysshaya shkola, 591 p.

Shvebs, G. Y`., Y`goshy`n, M. I. (2003), Katalog richok i vodojm Ukrayiny` [Сatalog of rivers and reservoirs in Ukraine], Odesa, Astroprint, 392 p.

Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G. V. (2011), Priroda Prichernomorskikh limanov [Nature of the Black Sea estuaries], Odessa: Astroprint, 276 p.

Shuisky, Yu. D. (2015), Osobennosti prirodnykh kompleksov v beregovoy zone morey [Natural complex peculiarities n coastal zone of seas], Odesa National University Herald. Series Geography & Geology, vol. 20, No 1, pp. 97-113.

Shuisky, Yu. D. (2000), Ty`py` beregiv Svitovogo okeanu [Types of the Word ocean coasts], Odesa: Astroprint, 480 p.

Shuiskiy, Yu. D., Vykhovanets, G. V., Organ, L. V. (2009), K voprosu o rezhime vdolberegovogo peremeshcheniya nanosov v beregovoy zone morey [About alongshored drifting regime in a coastal zone of Sea], Odesa National University Herald. Series Geography & Geology, vol. 14, No 16, pp. 201-216.

Carte de la partie septentrionale de l’empire ottoman. (Map of the northern part of the Ottoman Empire) (1774) Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. Available at: http://retromap.ru/m.php [Accessed 14 October 2014].

Carte de la Russie Européene (1812-1814) en LXX VII feuilles exécutée au Dépot general de la Guerre. France. 1:500000 Available at: www.clubclad.ru/maps/ [Accessed 14 October 2014].

Eastern Europe (1954) Edition 2-AMS Series N 501. Scale 1:250000. Prepared by the Army Map Service (LU), Corps of Engeneers, U. S. Army, Waschington, D. C. Compilled from the Maps of U.S.S.R./ 1:100000, General Staff of the Red Army, 1934-1939 Available at: http://retromap.ru/m.php [Accessed 14 April 2016].

Moldavie. Аustrien map (1811) Available at: www.clubclad.ru/maps/ [Accessed 17 April 2016].

Volkstumskarte von Rumänien auf Grund des Ergebnisse der amtlichen rumänischen Zählung über die Volkszugehörigkeit (1930). 1:200000 Available at: www.clubclad.ru/maps/ [Accessed 17 April 2016].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Берг Л. С. Население Бессарабии. Этнографический состав и численность [Текст] / Лев Семенович Берг. – Петроград : Б.и., 1923. – 59 с.

2. Богословский Б. Б. Озера [Текст] / Б. Б. Богословский, К. А. Воскресенский // БСЭ, Т. 18. – М.: Изд-во «Сов. Энциклопедия», 1974. – С. 319-321.

3. Военно-топографическая карта Российской Империи 1846-1863 гг. (издавалась до 1919 г.), созданная под руков. Ф.Ф. Шуберта и П.А. Тучкова [Карти]. – 3 версты на дюйм. Ряд XXX II, лист 8. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.clubсlad.ru/maps/.

4. Выхованец Г. В. Физико-географические условия формирования берегов и дна лиманов Тузловской группы на побережье Черного моря [Текст] / Г В. Выхованец // Вісник ОНУ . Геогр. та геол. науки. – 2009. –Т. 14. – Вип. 16. – С. 42-58.

5. Выхованец Г. В. Генетическая классификация прибрежных озер Черного и Азовского морей в пределах Украины [Текст] / Г. В. Выхованец, Л. В. Говенко // Фальцфейнівські читання (Украина, Херсон. 24-26 трав. 2007 р.). – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 50-53.

6. Выхованец Г. В. Природные комплексы классического лиманного типа морского побережья [Текст] / Г. В. Выхованец, Л. В. Гыжко // Вісник ОНУ . Геогр. та геол. науки. – 2016. – Т. 21. – Вип. 1. – С. 9-22.

7. Выхованец Г. В. Физико-географическая характеристика лимана Бурнас на северо-западном побережье Черного моря [Текст] / Г. В. Выхованец, Л. В. Гыжко, П. С. Вержбицкий [и др.] // Вісник ОНУ . Геогр. та геол. науки. – 2008. – Т. 13. – Вип. 6. – С. 43-55.

8. Географічна енциклопедія України [Текст] : [у 3 т.] – Київ: Українська Радянська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989-1992.

9. Гижко Л. В. Фізико-географічні закономірності формування лиманів «Тузлівської групи» на північно-західному узбережжі Чорного моря [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Л. В. Гижко. –Одеса, 2015. – 20 c.

10. Гыжко Л. В. Физико-географические черты «Тузловской группы» лиманов на северо-западном побережье Черного моря [Текст] / Л. В. Гыжко // Вісник ОНУ . Сер. Геогр. та геол. науки. – 2014. – Т. 19. – Вип.2. – С. 70-79.

11. Егоров А. Н. География и природопользование соленых озер [Текст] / А. Н . Е горов, И. В. Космаков. – Новосибирск : Наука, 2010. – 184 с.

12. Егоров А. Н. Лимногенез соленых озер [Текст]: автореферат дис. ... докт. геогр. наук : 25.00.36 / А. Н. Егоров. – Санкт-Петербург, 2001. – 50 с.

13. Євдокименко І. І. Що в імені твоєму? [Текст] / І. І. Євдокименко // Екологічна газета «Ойкумена» Татарбунарської РГЕО «Відродження». – №11-12 (31-32) січень 2011. – С. 9-12.

14. Закон України «Про географічні назви» [Текст] // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 27. – Ст. 360, C. 1123 – 1127.

15. Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья. Географические основы хозяйственного освоения [Текст]. – Ленинград : Наука, Ленингр. Отд-ние, 1988. – 303 с.

16. Маккавеев Н. И. Лиман [Текст] / Н. И. Маккавеев // БСЭ, т. 14. – М, Изд-во «Сов. Энциклопедия», 1973. – С. 444.

17. Мєдвєдєв О. Ю. Загальна характеристика і сучасні геологічні процеси на Тузлівській групі озеро-лиманів [Текст] / О. Ю. Мєдвєдєв // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т.19. – Вип. 1. – С. 74-78.

18. Медведев О. Ю. Тузловская группа лиманов – жемчужина Причерноморья [Текст] / О. Ю. Медведев // Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення» : Мат-ли Всеукр. науково-практ. конф. (Україна, Одеса, 12-14 сент. 2012 р.) – Одеса: ТЄС, 2012. – С. 37-39.

19. Мєдвєдєв О. Ю. Сучасні геологічні процеси на лимано-озерах в межах НПП «Тузлівські лимани» [Текст] / О. Ю. Мєдвєдєв // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Україна, Одеса 1-3 жовт. 2014 р.). – Одеса: ОДЕКУ , 2014. – 124-126.

20. Мєдвєдєв О. Ю. Загальна характеристика і сучасні геологічні процеси на лиманах в межах Татарбунарського району [Текст] / О. Ю. Мєдвєдєв // Вісник Одеського державного університету. Серія Геогр. і геол. науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 1 (17). – С. 212 - 217.

21. Національний атлас України [Карти]. – К. : Інститут географії НАН України, 2009. – 440 с.

22. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов [Текст]. ГОСТ 17.1-1.02.-77. – М.: Гл. Управление гидрометслужбы при Совете Министров СССР, 1977. – 13 с.

23. Подробная милитерная карта на границе России с Турциею [Карти] / Соч. и грав. при собств. Е.И.В. Депо карт. Часть 1. – [Санкт-Петербург]: 1800. – 4 л. [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.clubclad.ru/maps/.

24. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана [Текст]. – Киев-Одесса: Вища школа, 1979. – 144 с.

25. Публічна кадастрова карта України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.land.gove.ua/kadaztrovakarta.

26. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна Днестра) [Текст]. – Л.: Гидрометеоиздат. 1978. – 423 с.

27. Руководство по определению гидрографических характеристик картометрическим способом [Текст]. Практическое руководство. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 93 с.

28. Румянцев В. А. Озера европейской части России [Текст] / В. А. Румянцев, В. Г. Д рабкова, А. В. Измайлова. – СПб. : ЛЕ МА, 2015. – 392 с.

29. Сафранов Т. А. Категорийность водоемов Дунай-Днестровского междуречья [Текст] / Т. А. Сафранов, А. Л . Цыкало, И. П. Гержик [и др.] // Вода и здоровье. – Одесса. ОЦН ТЭИ, 2000. – С. 132–136.

30. Сафранов Т. А., Тучковенко Ю. С. Введение [Текст] / Т. А. Сафранов, Ю. С. Тучковенко // Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья : Коллективная монография / Под ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко. Одесский государственный экологический университет. – Одесса: ТЭС, 2011. – С. 5–11.

31. Словник гідронімів України [Текст]. – Київ: Наукова думка, 1979. – 781 с.

32. Соколов Е. В. Типизация лиманов северо-западного Причерноморья на основе гидролого-морфометрических характеристик [Текст] / Е. В. Соколов // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – № 1 (62) – С. 49-56.

33. Специальная карта Европейской России с прилегающей к ней частью Западной Европы и Малой Азии [Карти]. Издание военно-топографического отдела главного штаба под ред. Генер. Штаба Полковника Стрельбицкого. М 1:420000. Издание 1872 г. Литография картографического заведения Военно-топографичекого отдела. Лист 33. [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.clubclad.ru/maps/.

34. Специальная карта Западной части Российской Империи, составленная Ф. Ф. Шубертом [Карти]. Лист L. 1826-1840 гг. Масштаб 10 верст в английском дюйме [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.clubclad.ru/maps/.

35. Топонімічні настанови [Текст] (для видавців карт та інших видавців) : офіційне видання. – К.: Укргеодезкартографія, 2010. – 57 с.

36. Украина. Одесская область [Карта]: топографическая карта М 1:100000. – К.: Киевская военно-картонажная фабрика, 2001. – Листы 265 (Татарбунары), 270 (Килия).

37. Физическая география материков и океанов [Текст] / Т. В. Власова, М. А . А ршинова, Т. А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 640 с.

38. Физическая география материков и океанов [Текст] / Ю. Г. Ермаков, Г. М. Игнатьев, И. Л. Куракова [и др.], под общ. ред. А. Рябчикова. – М.: Высшая школа, 2001. – 591 с.

39. Швебс Г. И. Каталог річок і водойм України [Текст] / Г. И. Швебс, М. І. Ігошин. – Одеса : Астропринт, 2003. – 392 с.

40. Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец. – Одесса : Астропринт, 2011. – 276 с.

41. Шуйский Ю. Д. Особенности природных комплексов в береговой зоне морей [Текст] / Ю. Д. Шуйский // Вісник ОНУ . Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1. – С. 97-113.

42. Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану [Текст] / Юрій Дмитрович Шуйський. – Одеса : Астропринт, 2000. – 480 с.

43. Шуйский Ю. Д. К вопросу о режиме вдольберегового перемещения наносов в береговой зоне морей [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец, Л. В. Орган // Вісник ОНУ . Геогр. та геол. науки. – 2009. – Т. 14. – Вип. 16. – С. 201-216.

44. Carte de la partie septentrionale de l’empire ottoman. [Карти] / Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. – 1774 г. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://retromap.ru/m.php.

45. Carte de la Russie Européene en LXX VII feuilles exécutée au Dépot general de la Guerre [Карти]. France. 1812-1814. M 1:500000 [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.clubclad.ru/maps/.

46. Eastern Europe [Карти]. Edition 2-AMS Series N 501. Scale 1:250000. 1954. Prepared by the Army Map Service (LU), Corps of Engeneers, U. S.Army, Waschington, D.C. Compilled from the Maps of U.S.S.R./ 1:100000, General Staff of the Red Army, 1934-1939 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://retromap. ru/m.php.__

47. Moldavie [Карти]. Австрийская карта 1811 года / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.clubclad. ru/maps/.

48. Volkstumskarte von Rumänien auf Grund des Ergebnisse der amtlichen rumänischen Zählung über die Volkszugehörigkeit von 1930 [Карти]. 1:200000 [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.clubclad.ru/ maps/.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.