Аналіз історії дослідження акумулятивних берегів північно-західної частини Чорного моря (від мису великий фонтан до Жебріянської бухти)

Автор(и)

  • Д. О. Панкратенкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.2(29).103792

Ключові слова:

історія, Чорне море, берегова зона, хвильові процеси, не хвильові процеси, акумулятивні форми рельєфу

Анотація

Стаття присвячена вивченню історії дослідження акумулятивних форм рельєфу в береговій зоні північно-західної частини Чорного моря. Виділено два основних періоди берегових досліджень – описовий та інструментальний. Розглянуто напрямки досліджень залежно від чинників, які впливають на формування та еволюцію берегів. На основі вивчення літературних джерел проаналізовано діяльність вчених за минулі роки та встановленно значення їх досліджень для подальшого розвитку вивчення акумулятивних берегів.

Біографія автора

Д. О. Панкратенкова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

D. O. Pankratenkova

Посилання

Adobovskij, V. V., Govorin, I. A., Krasnodembskij, E. V. (2011), Vliyanie anomal’nyh gidrologicheskih processov na midijnye obrastaniya beregozashchitnyh gidrotekhnicheskih sooruzhenij Odesskogo poberezh’ya [Influence of abnormal hydrological processes on the mussel fouling bank protection of hydraulic structures of the Odessa coast], Ecological safety of coastal and shelf zones and complex the use of offshore resources, vol. 25, No. 1, pp. 375-382.

Aksent’ev, G. N. (1955), Dinamika poberezh’ya Severo-zapadnoj chasti Chernogo morya [Dynamics coast of North-western part of the Black Sea], Candidate’s thesis, Odessa: Odessa I.I. Mechnikov State University, 324 р.

Aksent’ev, G. N. (1959), Nekotorye processy razrusheniya opolznevogo berega severo-zapadnoj chasti Chernogo morya [Several processes destruction landslide coast of the northwestern part of the Black Sea], Works Oceanographic Committees of the USSR, vol. 4, рр. 118-121.

Arhangel’skij, A. D. (1938), Geologicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Chernogo morya [ The geological structure and history of the Black Sea], Moskow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, рр. 266. 5. Kaplin, P. A., Leontiev, O. K., Lukyanov, S.A., Nikiforov, L.G. (1991), Berega [Сoasts], Moskow: Mysl’, рр. 479.

Bereznickaya, N. A. & Murkalov, A .B. (2001), Sovremennaya dinamika plyazhej na peresypi Dnestrovskogo limana [Modern dynamics of beaches on the isthmus of the Dniester estuary], Research coastal sea area, pp. 117-127.

Bereznic’ka N. O. Harakteristika nanosіv beregovoї zoni Dnіstrovs’kogo limanu [Characteristics of sediments of the coastal zone of the Dniester estuary], Bulletin of the Odessa national University. Geographical and geological science, vol. 8, No. 5, pp. 7-15.

Bertman, D. Ya. (1968), Dinamika poberezh’ya Chernogo morya mezhdu Odesskim zalivom i del’toj Dunaya [Dynamics of Black seacoast between the Odessa gulf and the Danube delta], Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. A series of «geography», No. 3, pp. 60-67.

Vyhovanec, G. V. (1981), Nekotorye cherty vlijanija rel’efa beregovoj zony na sostav nanosov [Some features of the coastal zone of influence of the relief on the composition of the sediment], Physical geography and geomorphology, No. 26, pp. 131 – 134.

Vyhovanec, G. V. (1987), Sovremennye processy razvitija peresypej limanov severo-zapadnoj chasti Chernogo morja [Modern development processes interspersing estuaries north-western part of the Black Sea], Proceedings of the All-Union Geographical Society, vol. 119, No. 6, pp. 541-549.

Vyhovanec, G. V. (1989), Sovremennye processy razvitija akkumuljativnyh form rel’efa v beregovoj zone severno-zapadnoj chasti Chernogo morja [Modern processes of accumulative landforms in the coastal zone of the north-western part of the Black Sea], Extended abstract of candidate’s thesis, Tbilisi: Tbilisi I. I. Chavchavadze State University, 18 p.

Vihovanec, G. V. (2001), Provіdnі risi landshaftnoї strukturi pіshhanih akumuljativnih form u beregovіj zonі Chornogo ta Azovs’kogo morіv [The leading features of landscape structure of sandy accumulative forms in the coastal zone of the Black and Azov seas], News Odessa National University, vol. 6, No. 9, pp. 5-13.

Vyhovanec, G. V. (2003), Eolovyj process na morskom beregu [Aeolian processes on the sea shore], Odessa: Astroprint, 368 p.

Vyhovanec, G. V. (2004), Suchasnij eolovij morogenez u beregovіj zonі morіv [Modern Eolian monogenes in the coastal zone of the seas], Extended abstract of doctor’s thesis, Kiev: National Academy of Sciences. Institute of geography, 35 p.

Voskobojnikov, V. M. (1969), O roli biogennogo materiala v sozdanii akkumulyativnyh form na beregah Prichernomorskih limanov [Role of biogenic material in the creation of accumulative forms the coast of the black sea estuaries], Geology of the coast and the bottom of the Black and Azov seas within the USSR, vol. 3, pp. 191-201.

Voskobojnikov, V. M., Rotar’, M. F., Konikov, E. G. (1981), Svyaz’ ritmichnosti stroeniya tolshch golocenovyh otlozhenij Prichernomorskih limanov s kolebatel’nym rezhimom urovnya Chernogo morya [ The Connection of the rhythm of the structure thickness of the Holocene sediments of the black sea estuaries with oscillatory regime of the Black sea level], Moscow: Publisher of MGU, pp. 264-274.

Geologija shel’fa USSR. Sreda, istorija i metodika izuchenija (1982), [The Geology of shelf of Ukraine. Environment, history, and methodology of the study], Kiev: Naukova dumka, 175 p.

Gizhko, L. V. (2015), Fіziko-geografіchnі zakonomіrnostі formuvannja limanіv «Tuzlіvs’koї grupi» na pіvnіchno-zahіdnomu uzberezhzhі Chornogo morja [Physical-geographical regularities of the formation of estuaries “Tuzlovsky group” in the north-western coast of the Black sea], Extended abstract of candidate’s thesis, Odessa: Odessa I. I. Mechnikov National University, 20 p.

Govorin, I. A. (2011), Ocenka vliyaniya hishchnogo bryuhonogogo mollyuska Rapana venosa (Valenciennes, 1864) na fil’tracionnyj potencial midij Mytilus galloprovincialis Lam. [Assessment of the effect of the predatory gastropod Rapana venosa (Valenciennes, 1864) on the filtration capacity of mussels Mytilus galloprovincialis Lam.], Ecological safety of the coast and shelf zone and kompleksne the use of shelf resources: collection of Sciences. Ave, vol. 1, No. 25, pp. 435-442.

Govorin, I. A. (2012), Perifitonnye poseleniya midij Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) i mitilyastera Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) v usloviyah anomal’no vysokoj temperatury pribrezhnyh morskih vod [Periphytic settlement of mussels Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) and Mytilaster Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) in the conditions of anomalously high temperatures of the coastal marine waters], Ruthenica, vol. 22, No. 2, pp. 101-110.

Granova, A. K. (2010), Geologicheskoe stroenie poberezh’ya Budakskogo limana (severo-zapadnoe Prichernomor’e) [Geological structure of the coast of the Budaksky Liman (Northwestern black sea)], Geologichnyj magazine, No. 1, pp. 92-96.

Gozhik, P. F., Granova, A. K., Shujskij, Ju. D. (1988), Napravlennost’ razvitija berega mezhdu Dnestrovskim limanom i del’toj Dunaja [Directions of development of the coast between the Dniester estuary and the Danube Delta], Kiev: Naukova dumka, 182 p.

Zagorovskij, N. A. (1929), Limany severnogo Prichernomor’ya na kartah proshlyh stoletij [Estuaries of the Northern black sea on the maps of the past centuries], Visnyk Odeska Commission crazystu, No. 4-5, pp. 37-50.

Zenkovich, V. P. (1962), Osnovy ucheniya o razvitii morskih beregov [Basics of seashores development exercises], Moscow: Publishing house of AS SSSR, 710 p.

Zenkovich, V. P. (1958), Morfologija i dinamika sovetskih beregov Chernogo morja: Tom I [Morphology and dynamics of Soviet Black sea: Volume I], Moscow: Publishing house of AS SSSR, 187 p.

Zenkovich, V. P. (1960), Morfologija i dinamika sovetskih beregov Chernogo morja: Tom II [Morphology and dynamics of Soviet Black sea: Volume II], Moscow: Publishing house AN SSSR, 2016 p.

Ivanov, G. I. & Ishchenko, L. V. (1974), Novye dannye o razvitii shel’fa severo-zapadnogo rajona Chernogo morya v golocene [New data on development of the shelf of the northwestern Black sea area in the Holocene], Baltika, vol. 5., pp. 265-273.

Karasev, L. M. (1981), O nekotoryh osobennostyah razvitiya eholovyh processov na krupnyh akkumulyativnyh formah severo-zapadnogo poberezhzhya Chernogo morya [On some peculiarities of the development of Aeolian processes on large accumulative forms the North-Western coast of the Black sea, Physical geography and geomorphology, vol. 26., pp. 107-112.

Konikov, E. G., Lihodedova, O. G., Pedan, G. S., Tyuremina, V. G. (2002), Nekotorye zakonomernosti processa razrusheniya morskih beregov abrazionnoopolznevogo tipa [Some regularities of fracture of sea coast abrasion landslide type], II Geologichnyj magazine, No. 4, pp. 115-119.

Kozlova, T. V. (2001), Vliyanie vysokochastotnogo volnovogo tektogeneza na razvitie opolznevyh processov [Influence of high frequency wave of tectonism on the development of landslide processes], II Ecology environmental and safety, No. 5, pp. 20-27.

Moroz, S. A., Sulimov, I. N., Gozhik, P. F. (1995), Geologicheskoe stroenie Severnogo Chernomor’ja [Geological structure of the Northern black sea], Kiev: Naukova Dumka, 185 p.

Muratov, M. V. (1949), Tektonika i istoriya razvitiya al’pijskoj geosinklinal’noj oblasti yuga Evropejskoj chasti SSSR i sopredel’nyh stran [Tectonics and history of the Alpine geosynclinal region of the South of the European part of the SSSR and adjacent countries], Moscow; Leningrad: SSSR Academy of Sciences Publishers, 510 p. 33. Murkalov, O. B. (2013), Morfologіya ta dinamіka pіshchanih plyazhіv u beregovіj zonі Chornogo morya [Morphology and dynamics of sandy beaches in the coastal zone of the Black sea], Candidate’s thesis, Kiev: National Academy of Sciences. Institute of geography, 218 p.

Nikiforov, L. G. (1977), Strukturnaya geomorfologiya morskih poberezhij [ Structural geomorphology of seacoasts], Moskwa: Publishing house of the Moscow Institute, 175 p.

Zelinskij, I. P., Korzhenevskij, B. A., Cherkez, E. A. [and others] (1993), Opolzni severo-zapadnogo poberezh’ya Chernogo morya: ih izuchenie i prognoz [Landslides of the Northwestern coast of the Black sea: their study and forecast], Kiev: Naukova Dumka, 227 p.

Sokolov, N. A. (1895), O proiskhozhdenii limanov Yuzhnoj Rossii [About the origin of estuaries South of Russia], Proceedings of the geological Committee, vol. 10, No. 4, pp. 102-108.

Stoyan, A. A. (2006), Iz isstorii izucheniya CHernogo morya i ego beregov [From the history of the study of the Black sea and its shores], Bulletin of the Odessa national University. Geographical and geological science, vol. 11, No. 3, pp. 92-109.

Pazyuk, L. I. (1967), Osobennosti litologii plyazhevyh otlozhenij CHernogo morya k yugu ot Odessy [Features of lithology of beach sediments of the Black sea South of Odessa], Geology of the coast and the bottom of the Black and Azov seas within the USSR, vol. 1, pp. 97-113.

Hrennikov, I. A. (1960), Osobennosti opolznevogo sklona otdel’nyh uchastkov Odesskogo poberezh’ya [Peculiarities of landslide slope of individual sections of the Odessa coast], Proceedings of the Odessa state University. Series geological-geographical Sciences, vol. 150, No. 7, pp. 81-116.

Cherkez, E. A. & Kozlova, T. V. (2014), Odesskaya shkola inzhenernoj geologii [Odessa school of engineering Geology], Bulletin of the Odessa national University. Geographical and geological science, vol. 19, No. 3, pp. 319-339.

Shujskij, Ju. D. (1966), Beregovye akkumuljativnye formy na vzmor’e del’ty Dunaja [Coastal accumulative forms on the seaside of the Danube Delta], News an SSSR. A Series Of Geography, No. 3, pp. 95-100.

Shujskij, Ju. D. & Ivanov, G. I. (1967), O smeshhenii beregovoj linii v severo-zapadnoj chasti Chernogo morja [About the displacement of the coastline in the northwestern part of the Black sea], Geology of the coast and the bottom of the Black and Azov seas within the USSR, No. 2, pp.118-123.

Shujskij, Ju. D. (1970), Nekotorye cherty sovremennogo razvitija severno-zapadnyh beregov Chernogo morja [Some features of modern development of the northwestern shores of the Black sea], Oceanology, vol. 10, No. 1, pp. 117-125.

Shujskij, Ju. D. (1974), Pro tipi akumuljacії nanosіv v beregovіj zonі Ukraїns’kogo uzberezhzhja Chornogo і Azovs’kogo morіv [Types of sedimentation in the coastal zone of the Ukrainian coast of the Black and Azov seas], Physical geography and geomorphology, No. 11, pp.142-148.

Shujskij, Ju. D. (1976), Sovremennye eholovye processy na peschanyh peresypyah limanov Chernogo morya [Contemporary eolian processes on sand spits estuaries of the Black sea], Reports of as USSR, vol. 226, No. 1, pp. 190-193.

Shujskij, Ju. D. (1983), Rezhim vdol’beregovyh potokov nanosov v severo-zapadnoj chasti CHernogo morya [Regime flow of coastal sediments in the northwestern part of the Black sea], Proceedings of all-Union Geographical society, vol. 115, No. 5, pp. 420-429.

Shujskij, Ju. D. & Vyhovanec, G. V. (1989), Ekzogennye processy razvitija akkumuljativnyh beregov v severozapadnoj chasti Chernogo morja [Exogenous development processes accumulative coasts in the northwestern part of the Black Sea], Moscow: Nedra, 198 p.

Shujskij, Ju. D. (1992), Sovremennaja dinamika berega Chernogo morja [Modern dynamics of the Black sea coast], Geomorphology, No. 3, pp. 96-104.

Shujskij, Ju. D., Pejchev, V. D., Cherkashin, S. S. (1992), Ob osnovnyh tendenciyah dolgovremennogo izmeneniya urovnya v zapadnoj chasti Chernogo morya i ih vozmozhnoe vliyanie na berega [On the main trends of a long-term level changes in the Western Black sea and their possible impact on the coasts], The study of the seas: a Collection laucnh works, pp. 273-284.

Shujskij, Ju. D. (2004), Zarozhdenie i razvitie geograficheskoj nauki v antichnom mire [The Origin and development of geographical science in the ancient world], Odessa: Feniks, 91 p.

Shujskij, Ju. D. & Vyhovanec, G. V. (2011), Priroda Prichernomorskih limanov [Nature Black Sea estuaries], Odessa: Astroprint, 276 p.

Shujskij, Ju. D. (2013), Fizicheskaya geografiya ust’evoj oblasti Dnestra [Physical geography estuarine region of the Dniester river], Odessa: Astroprint, 328 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-08

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ