DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2016.2(29).103792

Аналіз історії дослідження акумулятивних берегів північно-західної частини Чорного моря (від мису великий фонтан до Жебріянської бухти)

Д. О. Панкратенкова

Анотація


Стаття присвячена вивченню історії дослідження акумулятивних форм рельєфу в береговій зоні північно-західної частини Чорного моря. Виділено два основних періоди берегових досліджень – описовий та інструментальний. Розглянуто напрямки досліджень залежно від чинників, які впливають на формування та еволюцію берегів. На основі вивчення літературних джерел проаналізовано діяльність вчених за минулі роки та встановленно значення їх досліджень для подальшого розвитку вивчення акумулятивних берегів.


Ключові слова


історія; Чорне море; берегова зона; хвильові процеси; не хвильові процеси; акумулятивні форми рельєфу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Adobovskij, V. V., Govorin, I. A., Krasnodembskij, E. V. (2011), Vliyanie anomal’nyh gidrologicheskih processov na midijnye obrastaniya beregozashchitnyh gidrotekhnicheskih sooruzhenij Odesskogo poberezh’ya [Influence of abnormal hydrological processes on the mussel fouling bank protection of hydraulic structures of the Odessa coast], Ecological safety of coastal and shelf zones and complex the use of offshore resources, vol. 25, No. 1, pp. 375-382.

Aksent’ev, G. N. (1955), Dinamika poberezh’ya Severo-zapadnoj chasti Chernogo morya [Dynamics coast of North-western part of the Black Sea], Candidate’s thesis, Odessa: Odessa I.I. Mechnikov State University, 324 р.

Aksent’ev, G. N. (1959), Nekotorye processy razrusheniya opolznevogo berega severo-zapadnoj chasti Chernogo morya [Several processes destruction landslide coast of the northwestern part of the Black Sea], Works Oceanographic Committees of the USSR, vol. 4, рр. 118-121.

Arhangel’skij, A. D. (1938), Geologicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Chernogo morya [ The geological structure and history of the Black Sea], Moskow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, рр. 266. 5. Kaplin, P. A., Leontiev, O. K., Lukyanov, S.A., Nikiforov, L.G. (1991), Berega [Сoasts], Moskow: Mysl’, рр. 479.

Bereznickaya, N. A. & Murkalov, A .B. (2001), Sovremennaya dinamika plyazhej na peresypi Dnestrovskogo limana [Modern dynamics of beaches on the isthmus of the Dniester estuary], Research coastal sea area, pp. 117-127.

Bereznic’ka N. O. Harakteristika nanosіv beregovoї zoni Dnіstrovs’kogo limanu [Characteristics of sediments of the coastal zone of the Dniester estuary], Bulletin of the Odessa national University. Geographical and geological science, vol. 8, No. 5, pp. 7-15.

Bertman, D. Ya. (1968), Dinamika poberezh’ya Chernogo morya mezhdu Odesskim zalivom i del’toj Dunaya [Dynamics of Black seacoast between the Odessa gulf and the Danube delta], Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. A series of «geography», No. 3, pp. 60-67.

Vyhovanec, G. V. (1981), Nekotorye cherty vlijanija rel’efa beregovoj zony na sostav nanosov [Some features of the coastal zone of influence of the relief on the composition of the sediment], Physical geography and geomorphology, No. 26, pp. 131 – 134.

Vyhovanec, G. V. (1987), Sovremennye processy razvitija peresypej limanov severo-zapadnoj chasti Chernogo morja [Modern development processes interspersing estuaries north-western part of the Black Sea], Proceedings of the All-Union Geographical Society, vol. 119, No. 6, pp. 541-549.

Vyhovanec, G. V. (1989), Sovremennye processy razvitija akkumuljativnyh form rel’efa v beregovoj zone severno-zapadnoj chasti Chernogo morja [Modern processes of accumulative landforms in the coastal zone of the north-western part of the Black Sea], Extended abstract of candidate’s thesis, Tbilisi: Tbilisi I. I. Chavchavadze State University, 18 p.

Vihovanec, G. V. (2001), Provіdnі risi landshaftnoї strukturi pіshhanih akumuljativnih form u beregovіj zonі Chornogo ta Azovs’kogo morіv [The leading features of landscape structure of sandy accumulative forms in the coastal zone of the Black and Azov seas], News Odessa National University, vol. 6, No. 9, pp. 5-13.

Vyhovanec, G. V. (2003), Eolovyj process na morskom beregu [Aeolian processes on the sea shore], Odessa: Astroprint, 368 p.

Vyhovanec, G. V. (2004), Suchasnij eolovij morogenez u beregovіj zonі morіv [Modern Eolian monogenes in the coastal zone of the seas], Extended abstract of doctor’s thesis, Kiev: National Academy of Sciences. Institute of geography, 35 p.

Voskobojnikov, V. M. (1969), O roli biogennogo materiala v sozdanii akkumulyativnyh form na beregah Prichernomorskih limanov [Role of biogenic material in the creation of accumulative forms the coast of the black sea estuaries], Geology of the coast and the bottom of the Black and Azov seas within the USSR, vol. 3, pp. 191-201.

Voskobojnikov, V. M., Rotar’, M. F., Konikov, E. G. (1981), Svyaz’ ritmichnosti stroeniya tolshch golocenovyh otlozhenij Prichernomorskih limanov s kolebatel’nym rezhimom urovnya Chernogo morya [ The Connection of the rhythm of the structure thickness of the Holocene sediments of the black sea estuaries with oscillatory regime of the Black sea level], Moscow: Publisher of MGU, pp. 264-274.

Geologija shel’fa USSR. Sreda, istorija i metodika izuchenija (1982), [The Geology of shelf of Ukraine. Environment, history, and methodology of the study], Kiev: Naukova dumka, 175 p.

Gizhko, L. V. (2015), Fіziko-geografіchnі zakonomіrnostі formuvannja limanіv «Tuzlіvs’koї grupi» na pіvnіchno-zahіdnomu uzberezhzhі Chornogo morja [Physical-geographical regularities of the formation of estuaries “Tuzlovsky group” in the north-western coast of the Black sea], Extended abstract of candidate’s thesis, Odessa: Odessa I. I. Mechnikov National University, 20 p.

Govorin, I. A. (2011), Ocenka vliyaniya hishchnogo bryuhonogogo mollyuska Rapana venosa (Valenciennes, 1864) na fil’tracionnyj potencial midij Mytilus galloprovincialis Lam. [Assessment of the effect of the predatory gastropod Rapana venosa (Valenciennes, 1864) on the filtration capacity of mussels Mytilus galloprovincialis Lam.], Ecological safety of the coast and shelf zone and kompleksne the use of shelf resources: collection of Sciences. Ave, vol. 1, No. 25, pp. 435-442.

Govorin, I. A. (2012), Perifitonnye poseleniya midij Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) i mitilyastera Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) v usloviyah anomal’no vysokoj temperatury pribrezhnyh morskih vod [Periphytic settlement of mussels Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) and Mytilaster Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) in the conditions of anomalously high temperatures of the coastal marine waters], Ruthenica, vol. 22, No. 2, pp. 101-110.

Granova, A. K. (2010), Geologicheskoe stroenie poberezh’ya Budakskogo limana (severo-zapadnoe Prichernomor’e) [Geological structure of the coast of the Budaksky Liman (Northwestern black sea)], Geologichnyj magazine, No. 1, pp. 92-96.

Gozhik, P. F., Granova, A. K., Shujskij, Ju. D. (1988), Napravlennost’ razvitija berega mezhdu Dnestrovskim limanom i del’toj Dunaja [Directions of development of the coast between the Dniester estuary and the Danube Delta], Kiev: Naukova dumka, 182 p.

Zagorovskij, N. A. (1929), Limany severnogo Prichernomor’ya na kartah proshlyh stoletij [Estuaries of the Northern black sea on the maps of the past centuries], Visnyk Odeska Commission crazystu, No. 4-5, pp. 37-50.

Zenkovich, V. P. (1962), Osnovy ucheniya o razvitii morskih beregov [Basics of seashores development exercises], Moscow: Publishing house of AS SSSR, 710 p.

Zenkovich, V. P. (1958), Morfologija i dinamika sovetskih beregov Chernogo morja: Tom I [Morphology and dynamics of Soviet Black sea: Volume I], Moscow: Publishing house of AS SSSR, 187 p.

Zenkovich, V. P. (1960), Morfologija i dinamika sovetskih beregov Chernogo morja: Tom II [Morphology and dynamics of Soviet Black sea: Volume II], Moscow: Publishing house AN SSSR, 2016 p.

Ivanov, G. I. & Ishchenko, L. V. (1974), Novye dannye o razvitii shel’fa severo-zapadnogo rajona Chernogo morya v golocene [New data on development of the shelf of the northwestern Black sea area in the Holocene], Baltika, vol. 5., pp. 265-273.

Karasev, L. M. (1981), O nekotoryh osobennostyah razvitiya eholovyh processov na krupnyh akkumulyativnyh formah severo-zapadnogo poberezhzhya Chernogo morya [On some peculiarities of the development of Aeolian processes on large accumulative forms the North-Western coast of the Black sea, Physical geography and geomorphology, vol. 26., pp. 107-112.

Konikov, E. G., Lihodedova, O. G., Pedan, G. S., Tyuremina, V. G. (2002), Nekotorye zakonomernosti processa razrusheniya morskih beregov abrazionnoopolznevogo tipa [Some regularities of fracture of sea coast abrasion landslide type], II Geologichnyj magazine, No. 4, pp. 115-119.

Kozlova, T. V. (2001), Vliyanie vysokochastotnogo volnovogo tektogeneza na razvitie opolznevyh processov [Influence of high frequency wave of tectonism on the development of landslide processes], II Ecology environmental and safety, No. 5, pp. 20-27.

Moroz, S. A., Sulimov, I. N., Gozhik, P. F. (1995), Geologicheskoe stroenie Severnogo Chernomor’ja [Geological structure of the Northern black sea], Kiev: Naukova Dumka, 185 p.

Muratov, M. V. (1949), Tektonika i istoriya razvitiya al’pijskoj geosinklinal’noj oblasti yuga Evropejskoj chasti SSSR i sopredel’nyh stran [Tectonics and history of the Alpine geosynclinal region of the South of the European part of the SSSR and adjacent countries], Moscow; Leningrad: SSSR Academy of Sciences Publishers, 510 p. 33. Murkalov, O. B. (2013), Morfologіya ta dinamіka pіshchanih plyazhіv u beregovіj zonі Chornogo morya [Morphology and dynamics of sandy beaches in the coastal zone of the Black sea], Candidate’s thesis, Kiev: National Academy of Sciences. Institute of geography, 218 p.

Nikiforov, L. G. (1977), Strukturnaya geomorfologiya morskih poberezhij [ Structural geomorphology of seacoasts], Moskwa: Publishing house of the Moscow Institute, 175 p.

Zelinskij, I. P., Korzhenevskij, B. A., Cherkez, E. A. [and others] (1993), Opolzni severo-zapadnogo poberezh’ya Chernogo morya: ih izuchenie i prognoz [Landslides of the Northwestern coast of the Black sea: their study and forecast], Kiev: Naukova Dumka, 227 p.

Sokolov, N. A. (1895), O proiskhozhdenii limanov Yuzhnoj Rossii [About the origin of estuaries South of Russia], Proceedings of the geological Committee, vol. 10, No. 4, pp. 102-108.

Stoyan, A. A. (2006), Iz isstorii izucheniya CHernogo morya i ego beregov [From the history of the study of the Black sea and its shores], Bulletin of the Odessa national University. Geographical and geological science, vol. 11, No. 3, pp. 92-109.

Pazyuk, L. I. (1967), Osobennosti litologii plyazhevyh otlozhenij CHernogo morya k yugu ot Odessy [Features of lithology of beach sediments of the Black sea South of Odessa], Geology of the coast and the bottom of the Black and Azov seas within the USSR, vol. 1, pp. 97-113.

Hrennikov, I. A. (1960), Osobennosti opolznevogo sklona otdel’nyh uchastkov Odesskogo poberezh’ya [Peculiarities of landslide slope of individual sections of the Odessa coast], Proceedings of the Odessa state University. Series geological-geographical Sciences, vol. 150, No. 7, pp. 81-116.

Cherkez, E. A. & Kozlova, T. V. (2014), Odesskaya shkola inzhenernoj geologii [Odessa school of engineering Geology], Bulletin of the Odessa national University. Geographical and geological science, vol. 19, No. 3, pp. 319-339.

Shujskij, Ju. D. (1966), Beregovye akkumuljativnye formy na vzmor’e del’ty Dunaja [Coastal accumulative forms on the seaside of the Danube Delta], News an SSSR. A Series Of Geography, No. 3, pp. 95-100.

Shujskij, Ju. D. & Ivanov, G. I. (1967), O smeshhenii beregovoj linii v severo-zapadnoj chasti Chernogo morja [About the displacement of the coastline in the northwestern part of the Black sea], Geology of the coast and the bottom of the Black and Azov seas within the USSR, No. 2, pp.118-123.

Shujskij, Ju. D. (1970), Nekotorye cherty sovremennogo razvitija severno-zapadnyh beregov Chernogo morja [Some features of modern development of the northwestern shores of the Black sea], Oceanology, vol. 10, No. 1, pp. 117-125.

Shujskij, Ju. D. (1974), Pro tipi akumuljacії nanosіv v beregovіj zonі Ukraїns’kogo uzberezhzhja Chornogo і Azovs’kogo morіv [Types of sedimentation in the coastal zone of the Ukrainian coast of the Black and Azov seas], Physical geography and geomorphology, No. 11, pp.142-148.

Shujskij, Ju. D. (1976), Sovremennye eholovye processy na peschanyh peresypyah limanov Chernogo morya [Contemporary eolian processes on sand spits estuaries of the Black sea], Reports of as USSR, vol. 226, No. 1, pp. 190-193.

Shujskij, Ju. D. (1983), Rezhim vdol’beregovyh potokov nanosov v severo-zapadnoj chasti CHernogo morya [Regime flow of coastal sediments in the northwestern part of the Black sea], Proceedings of all-Union Geographical society, vol. 115, No. 5, pp. 420-429.

Shujskij, Ju. D. & Vyhovanec, G. V. (1989), Ekzogennye processy razvitija akkumuljativnyh beregov v severozapadnoj chasti Chernogo morja [Exogenous development processes accumulative coasts in the northwestern part of the Black Sea], Moscow: Nedra, 198 p.

Shujskij, Ju. D. (1992), Sovremennaja dinamika berega Chernogo morja [Modern dynamics of the Black sea coast], Geomorphology, No. 3, pp. 96-104.

Shujskij, Ju. D., Pejchev, V. D., Cherkashin, S. S. (1992), Ob osnovnyh tendenciyah dolgovremennogo izmeneniya urovnya v zapadnoj chasti Chernogo morya i ih vozmozhnoe vliyanie na berega [On the main trends of a long-term level changes in the Western Black sea and their possible impact on the coasts], The study of the seas: a Collection laucnh works, pp. 273-284.

Shujskij, Ju. D. (2004), Zarozhdenie i razvitie geograficheskoj nauki v antichnom mire [The Origin and development of geographical science in the ancient world], Odessa: Feniks, 91 p.

Shujskij, Ju. D. & Vyhovanec, G. V. (2011), Priroda Prichernomorskih limanov [Nature Black Sea estuaries], Odessa: Astroprint, 276 p.

Shujskij, Ju. D. (2013), Fizicheskaya geografiya ust’evoj oblasti Dnestra [Physical geography estuarine region of the Dniester river], Odessa: Astroprint, 328 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адобовский В. В. Влияние аномальных гидрологических процессов на мидийные обрастания берегозащитных гидротехнических сооружений Одесского побережья [Текст] / В. В. А добовский, И. А . Говорин, Е. В. К раснодембский // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: ЭКО СИ-Гидрофизика, 2011.– Вып. 25. – № 1. – С. 375‑382.

2. Аксентьев Г. Н. Динамика побережья Северо-западной части Черного моря [Текст] : дисс. … канд. геогр. наук / Георгий Николаевич Аксентьев. – Одесса, 1955. – 324 с.

3. Аксентьев Г. Н. Некоторые процессы разрушения оползневого берега северо-западной части Черного моря [Текст] / Г. Н . А ксентьев // Труды Океанографич. комисии АН СССР. – 1959. – Т. IV. – С. 118-121.

4. Архангельский А. Д. Геологическое строение и история развития Черного моря [Текст] / А. Д . А рхангельский, Н. М. Страхов – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 266 с.

5. Берега [Текст] / П. А. Каплин, О. К. Леонтьев, С. А. Лукьянова, Л. Г. Н икифоров. – М.: Мысль, 1991. – 479 с.

6. Березницкая Н. А. Современная динамика пляжей на пересыпи Днестровского лимана [Текст] / Н. А Березницкая, А. Б. Муркалов // Исследования береговой зоны морей. – К.: Карбон Лтд, 2001. – С. 117-127.

7. Березницька Н. О. Характеристика наносів берегової зони Дністровського лиману [Текст] / Н. О . Березницька / Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2003. – Т. 8. – № 5. – С. 7-15.

8. Бертман Д. Я. Динамика побережья Черного моря между Одесским заливом и дельтой Дуная [Текст] / Д. Я. Бертман, Ю. Д . Шуйский // Известия АН СССР. Сер. геогр. – 1968. – № 3. – С. 60-67.

9. Выхованец Г. В. Некоторые черты влияния рельефа береговой зоны на состав наносов [Текст] / Г. В. Выхованец // Физическая география и геоморфология. – 1981. – № 26. – С. 131-134.

10. Выхованец Г. В. Современные процессы развития пересыпей лиманов северо-западной части Черного моря [Текст] / Г. В. Выхованец // Известия Всесоюзного Географического общества. – 1987. – Т. 119. – № 6. – С. 541-549.

11. Выхованец Г. В. Современные процессы развития аккумулятивных форм рельефа в береговой зоне северно-западной части Черного моря [Текст] : автореф. дисс. … канд. геогр. наук : 19.12.89. / Г. В. Выхованец. – Тбилиси, 1989. – 18 с.

12. Вихованець Г. В. Провідні риси ландшафтної структури піщаних акумулятивних форм у береговій зоні Чорного та Азовського морів [Текст] / Г. В. Вихованець // Вісник Одеського національного університету. – 2001. – Т. 6. – № 9. – С. 5-13.

13. Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу [Текст] / Галина Владимировна Выхованец – Одесса: Астропринт, 2003. – 368 с.

14. Выхованець Г. В. Сучасний еоловий морогенез у береговій зоні морів [Текст] : автореф. дис. … док. геогр. наук : 25.05.04 / Г. В. Вихованець. – Київ, 2004. – 35 с.

15. Воскобойников В. М. О роли биогенного материала в создании аккумулятивных форм на берегах Причерноморских лиманов [Текст] / В. М. Воскобойников // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР, 1969. – Вып. 3. – С. 191-201.

16. Воскобойников В. М. Связь ритмичности строения толщ голоценовых отложений Причерноморских лиманов с колебательным режимом уровня Черного моря [Текст] / В. М Воскобойников., М. Ф. Ротарь, Е. Г. К оников // Изменения уровня моря: Сб. научн. статей.– Москва: Изд-во МГУ, 1981. – С. 264-274.

17. Геология шельфа УССР. Среда, история и методика изучения [Текст] / под. общ. ред. Е. Ф . Шнюкова. – Киев : Накова думка, 1982. – 175 с.

18. Гижко Л. В. Фізико-географічні закономірності формування лиманів «Тузлівської групи» на північно-західному узбережжі Чорного моря [Текст] : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 30.04.15 / Л. В. Гижко. – Одеса, 2015. – 20 с.

19. Говорин И. А. Оценка влияния хищного брюхоногого моллюска Rapana venosa (Valenciennes, 1864) на фильтрационный потенциал мидий Mytilus galloprovincialis Lam. [Текст] / И. А . Говорин, А. П. Куракин // Екол. безпека прибереж. та шельф. зон та комплекс. використ. ресурсів шельфу: зб. наук. пр. – 2011. – Т. 1. – № 25. – С. 435‑442.

20. Говорин И. А. Перифитонные поселения мидий Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) и митилястера Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) в условиях аномально высокой температуры прибрежных морских вод [Текст] / И. А . Говорин, Е. И. Шацилло // Ruthenica. – 2012. – 22, № 2. – С. 101-110.

21. Гожик П. Ф. Направленность развития берега между Днестровским лиманом и дельтой Дуная [Текст] / П. Ф . Гожик, А. К . Гранова, Ю. Д . Шуйский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 182 с.

22. Гранова А. К. Геологическое строение побережья Будакского лимана (северо-западное Причерноморье) [Текст] / А. К . Гранова // Геологічний журнал. – 2010. – № 1. – С. 92-96.

23. Загоровский Н. А. Л иманы северного Причерноморья на картах прошлых столетий [Текст] / Н. А . Загоровский // Вісник Одеської комісії краєзнавства. – 1929. – № 4-5. – С. 37-50.

24. Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов [Текст] / Всеволод Павлович Зенкович. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 710 с.

25. Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря [Текст] : Том I / Всеволод Павлович Зенкович. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 187 с.

26. Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря [Текст] : Том II / Всеволод Павлович Зенкович. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 216 с.

27. Иванов Г. И. Новые данные о развитии шельфа северо-западного района Черного моря в голоцене [Текст] / Г. И . И ванов, Л. В. Ищенко // Балтика. – 1974. – Вып. 5. – С. 265-273.

28. Карасев Л. М. О некоторых особенностях развития эоловых процессов на крупных аккумулятивных формах северо-западного побережжя Черного моря [Текст] / Л. М. К арасев // Физическая география и геоморфология. – 1981. – Вып. 26. – С. 107-112.

29. Коников Е. Г. Некоторые закономерности процесса разрушения морских берегов абразионнооползневого типа [Текст] / Е . Г. К оников, О. Г. Л иходедова., Г. С. Педан., В. Г. Тюремина // II Геологічний журнал. – Київ. – 2002. – № 4. – С.115-119.

30. Козлова Т. В. Влияние высокочастотного волнового тектогенеза на развитие оползневых процессов [Текст] / Т. В. Козлова // II Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – Київ. – 2001. – №5. – С. 20-27.

31. Мороз С. А. Геологическое строение Северного Черноморья [Текст] / С. А . Мороз, И. Н . Сулимов, П. Ф . Гожик. – Киев : Наукова думка, 1995. – 185 с.

32. Муратов М. В. Тектоника и история развития альпийской геосинклинальной области юга Европейской части СССР и сопредельных стран [Текст] : Тектоника СССР, Том 2 / М. В. Муратов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 510 с.

33. Муркалов О. Б. Морфологія та динаміка піщаних пляжів у береговій зоні Чорного моря [Текст] : дис. канд. геогр. наук : 23.06.13. / Олександр Борисович Муркалов. – Київ, 2013. – 218 с.

34. Никифоров Л. Г. Структурная геоморфология морских побережий [Текст] / Л. Г. Н икифоров. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 175 с.

35. О ползни северо-западного побережья Черного моря: их изучение и прогноз [Текст] / И. П. Зелинский, Б. А. Корженевский, Е. А. Черкез [и др.]. – Киев : Наукова думка, 1993. – 227 с.

36. Соколов Н. А. О происхождении лиманов Южной России [Текст] / Н. А . Соколов // Труды геологич. Комитета. – 1895. – Том 10. – Вып 4. – С. 102-108.

37. Стоян А. А. Из истории изучения Черного моря и его берегов [Текст] / А. А . Стоян // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2006. – Т. 11. – № 3. – С. 92-109.

38. Пазюк Л. И. Особенности литологии пляжевых отложений Черного моря к югу от Одессы [Текст] / Л. И . Пазюк, Н. И . Р ычковская // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. – Киев: Изд-во Киевского. Университета. – 1967. – Вып. 1. – С. 97-113.

39. Хренников И. А. Особенности оползневого склона отдельных участков Одесского побережья [Текст] / И. А . Хренников // Труды Одесск. гос. унив. Серия геол.-геогр. наук. – 1960. – Том 150. – Вып. 7. – С. 81-116.

40. Черкез Е. А. Одесская школа инженерной геологии [Текст] / Е. А . Ч еркез, Т. В. К озлова // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2014. – Т. 19. – № 3. – С. 319-339.

41. Шуйский Ю. Д. Береговые аккумулятивные формы на взморье дельты Дуная [Текст] / Ю. Д . Шуйский // Изв. АН СССР. Сер. Геогр. – 1966. – №3. – С. 95-100.

42. Шуйский Ю. Д. О смещении береговой линии в северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. Д . Шуйский, Г. И . Иванов // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. – 1967. – Т. 2. – С. 118-123.

43. Шуйский Ю. Д. Про типи акумуляції наносів в береговій зоні Українського узбережжя Чорного і Азовського морів [Текст] / Ю. Д . Шуйський // Фізична географія та геоморфологія. – 1974. – № 11. – С. 142‑148.

44. Шуйский Ю. Д. Современные эоловые процессы на песчаных пересыпях лиманов Черного моря [Текст] / Ю. Д . Шуйський // Доклады АН СССР. – 1976. – Т. 226. – № 1 – С. 190-193.

45. Шуйский Ю. Д. Режим вдольбереговых потоков наносов в северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. Д . Шуйський // Известия Всесоюзного Географического общества. – 1983. – Т. 115. – № 5. – С. 420‑429.

46. Шуйский Ю. Д. Исследование пляжей на абразионных берегах Черного и Азовского морей [Текст] / Ю. Д . Шуйский, Г. В. Вихованец // Инженерная геология (Москва). – 1984. – №2. – С. 73-80.

47. Шуйский Ю. Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря [Текст] / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец. – Москва : Недра, 1989. – 198 с.

48. Шуйский Ю. Д. Современная динамика берега Черного моря [Текст] / Ю. Д . Шуйский // Геоморфология. – 1992. – № 3. – С. 96-104.

49. Шуйский Ю. Д. Об основных тенденциях долговременного изменения уровня в западной части Черного моря и их возможное влияние на берега [Текст] / Ю. Д. Шуйский, В. Д. Пейчев, С. С. Ч еркашин // Исследование береговой зоны морей: Сб. научн. трудов. – Киев: Карбон Лтд, 2001. – С. 273-284.

50. Шуйский Ю. Д. Зарождение и развитие географической науки в античном мире [Текст] / Ю. Д . Шуйский. – Одесса: Феникс, 2004. – 91 с.

51. Шуйский Ю. Д. Природа Причерноморских лиманов [Текст] / Ю. Д . Шуйский, Г. В. Выхованец. – Одесса : Астропринт, 2011. – 276 с.

52. Шуйский Ю. Д. Физическая география устьевой области Днестра [Текст] / Ю. Д . Шуйский // – Одесса : Астропринт, 2013. – 328 с.

Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.