Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 2(21) (2014) МОЛЮСКИ РОДА DIDACNA – БІОСТРАТИГРАФІЧНА ОСНОВА КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ПОНТО-КАСПІЯ Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Яніна, Д. С. Хомченко
 
Том 18, № 1(17) (2013) МОНІТОРИНГ СЕЙСМІЧНОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
О. В. Кендзера, В. К. Єгупов, К. В. Єгупов
 
Том 19, № 1(20) (2014) МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. Г. Половка
 
Том 17, № 3(16) (2012) МОРФОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОШУВАНИХ АЛЮВІАЛЬНИХ ЗАПЛАВНИХ ҐРУНТІВ НИЖНЬОГО ДНІСТРА Анотація   PDF
М. Й. Тортик
 
Том 16, № 1 (2011) МОРФОДИНАМІКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ КУРШСЬКОЇ КОСИ ТА ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ САМБІЙСЬКОГО ПІВОСТРОВА (південно-східна частина Балтійського моря) Анотація   PDF
О. І. Рябкова
 
Том 19, № 2(21) (2014) МОРФОДИНАМІКА ТА ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕРОЗІЙНИX ПЛЯЖОВИХ УСТУПІВ НА БЕЗПРИПЛИВНИХ (УКРАЇНА) ТА МІКРОПРИПЛИВНИХ (БАГАМИ) БЕРЕГАХ Анотація   PDF (English)
І. В. Буйнєвич, М. Саваріс, С. В. Кадурін, Є. П. Ларченков, Л. Е. Парк Буш, Г. А. Карран, І. А. Біл
 
Том 23, № 2(33) (2018) МОРФОЛОГІЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ ЧЕРЕПАШОК БЕНТОСНИХ ФОРАМІШЕР ЯК ІНДИКАТОР СТРЕСУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ВПЛИВОМ ПРІСНОВОДНОГО СТОКУ Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Кондарюк
 
Том 15, № 10 (2010) МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИЙ Анотація   PDF
В. Ю. Кондратьєва
 
Том 19, № 1(20) (2014) МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИМ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4(23) (2014) Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря Анотація   PDF
Н. О. Федорончук
 
Том 22, № 1(30) (2017) МОРФОМЕТРІЯ І ДИНАМІКА ДНА ВЕРХІВЇВ СУХОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, О. В. Скаленчук
 
Том 21, № 2(29) (2016) МОРФОМЕТРІЯ ТА ТОПОНІМІЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ» Анотація
О. М. Попова
 
Том 22, № 2(31) (2017) МОРФОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО БЕНЧУ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Т. В. Козлова, Є. А. Черкез, М. Г. Ботнар, Є. І. Газєтов, С. М. Снігірьов
 
Том 17, № 3(16) (2012) НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ АВАНДЕЛЬТИ ДУНАЮ Анотація   PDF
С. П. Кудря
 
Том 16, № 1 (2011) НАНОСИ МОРСЬКИХ ПЛЯЖІВ ЯК ІНДИКАТОР СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕРЕСИПУ ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ, УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
О. Б. Муркалов, В. В. Неведюк
 
Том 19, № 3(22) (2014) НАОЧНІСТЬ І МЕТРИЧНІСТЬ ГЕОЗОБРАЖЕНЬ У НАВЧАННІ Анотація   PDF
Т. М. Курач
 
Том 16, № 1 (2011) НАУКОВА СПАДЩИНА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА АНДРУСОВА В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ (до 150-річчя з дня народження) Анотація   PDF
С. Г. Половка
 
Том 19, № 1(20) (2014) НАУКОВА ТЕМАТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТА РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
В. В. Янко
 
Том 20, № 1(24) (2015) НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ВИНИКНЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ ОСЕРЕДКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Половка
 
Том 24, № 2(35) (2019) НЕБЕЗПЕЧНІ МОРСЬКІ ГІДРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Р. В. Гаврилюк, М. А. Берлінський
 
Том 17, № 3(16) (2012) НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СВОЙСТВ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ МНОЖЕСТВА ИСТОЧНИКОВ Анотація   PDF
Т. П. Мокрицька
 
Том 19, № 4(23) (2014) Нова схема геодинамічного контролю неогенового магматизму Закарпаття Анотація   PDF (Русский)
В. В. Шевчук, А. Ю. Василенко
 
Том 17, № 2(15) (2012) Новий підручник з грунтознавства і географіі грунтів для вищої школи Анотація   PDF
Є. Н . Красєха, Я. М. Біланчин
 
Том 19, № 3(22) (2014) НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ ФОРМУЛ ОБ’ЄМНОГО ТИПУ Анотація   PDF
Є. Д. Гопченко, Є. О. Гарькавенко
 
Том 18, № 2(18) (2013) ОCАДОНАКОПИЧЕННЯ В МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В ПЛІОЦЕНІ (КІМЕРІЙ-КУЯЛЬНИК) Анотація   PDF
О. В. Чепіжко, Л. В. Іщенко
 
176 - 200 з 369 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>