Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1(20) (2014) МІНЛИВІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ МІДІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Н. М. Шурова
 
Том 14, № 16 (2009) МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ІЛЛІЧІВСЬКА Анотація   PDF
А. Е. Молодецький, Л. О. Царук
 
Том 18, № 2(18) (2013) МАКСИМУМИ У МІЖРІЧНОМУ ХОДІ РІВНЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ І ХАРАКТЕРИСТИК ЧОРНОГО МОРЯ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ЕЛЬ-НІНЬО Анотація   PDF
О. Р. Андріанова
 
Том 19, № 3(22) (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний
 
Том 15, № 5 (2010) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ: ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Світличний
 
Том 18, № 1(17) (2013) МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БЕРЕГОУКРІПЛЮВАЛЬНИХ СПОРУД І МОРСЬКИХ ПЛЯЖІВ Анотація   PDF
Г. Л. Кофф, В. Ф. Котлов, С. И. Федорова, В. М. Шахін, Л. А. Гуслева, О. В. Борсукова
 
Том 18, № 1(17) (2013) МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ШВИДКОСТЕЙ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ДДЗ Анотація   PDF
Г. Д. Лисний, І. В. Устенко, В. Д. Петруняк, С. А. Вижва
 
Том 24, № 2(35) (2019) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПОЛІВ ТЕРМОХАЛІННИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ГЛИБОКОВОДНОЇ АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ВИМІРІВ Анотація   PDF
О. Р. Андріанова, А. В. Сриберко
 
Том 20, № 2(25) (2015) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. С. Кічук
 
Том 20, № 2(25) (2015) МЕТОДИКА РОЗШИФРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЗОЛОТОРУДНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Анотація   PDF
О. В. Драгомирецький, В. М. Кадурін
 
Том 19, № 4(23) (2014) Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону Анотація   PDF
М. В. Мирош
 
Том 18, № 2(18) (2013) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
С. В. Леонова
 
Том 17, № 3(16) (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ВИВЧЕННЯ РОЗСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
В. В. Яворська, Ю. К. Яковлева
 
Том 17, № 2(15) (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
В. В. Яворська, А. Є. Калетинська
 
Том 22, № 2(31) (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ОБРАЗУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич
 
Том 14, № 16 (2009) МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ) Анотація   PDF
Л. В. Міщенко
 
Том 24, № 1(34) (2019) МИКРОБЛОКОВОЕ СТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Анотація   PDF
Т. В. Козлова, Е. А. Черкез, К. К. Пронин
 
Том 19, № 4(23) (2014) Модель «центр-периферія» в регіональному вимірі Анотація   PDF
К. В. Коломієць
 
Том 18, № 3(19) (2013) МОЖЛИВІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ В ДЕЛЬТІ ДУНАЮ, ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. І. Черой
 
Том 19, № 2(21) (2014) МОЛЮСКИ РОДА DIDACNA – БІОСТРАТИГРАФІЧНА ОСНОВА КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ПОНТО-КАСПІЯ Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Яніна, Д. С. Хомченко
 
Том 18, № 1(17) (2013) МОНІТОРИНГ СЕЙСМІЧНОСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
О. В. Кендзера, В. К. Єгупов, К. В. Єгупов
 
Том 14, № 16 (2009) МОНІТОРИНГ СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ УЗМОР’Я ДУНАЮ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЛИБОКОВОДНОГО СУДНОВОГО ХОДУ “ДУНАЙ — ЧОРНЕ МОРЕ” Анотація   PDF
М. А. Берлінський, Ю. І. Богатова, В. І. Борулько, Ю. М. Деньга, Ю. І. Попов
 
Том 19, № 1(20) (2014) МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. Г. Половка
 
Том 17, № 3(16) (2012) МОРФОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОШУВАНИХ АЛЮВІАЛЬНИХ ЗАПЛАВНИХ ҐРУНТІВ НИЖНЬОГО ДНІСТРА Анотація   PDF
М. Й. Тортик
 
Том 16, № 1 (2011) МОРФОДИНАМІКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ КУРШСЬКОЇ КОСИ ТА ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ САМБІЙСЬКОГО ПІВОСТРОВА (південно-східна частина Балтійського моря) Анотація   PDF
О. І. Рябкова
 
176 - 200 з 406 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>