Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 2(25) (2015) СЕЗОННИЙ ХІД КІЛЬКОСТІ КРУПНОМАСШТАБНИХ ТА КОНВЕКТИВНИХ ОПАДІВ Анотація   PDF
О. М. Прокоф’єв
 
Том 19, № 3(22) (2014) СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ В ДОКЕМБРІЙСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Анотація   PDF (Русский)
О. В. Драгомирецький
 
Том 20, № 4(27) (2015) СОЛОНІСТЬ ВОДИ В ТІЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ ВОСЕНИ 2015 РОКУ (УЗБЕРЕЖЖ Я ЧОРНОГО МОРЯ) Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. М. Синюк
 
Том 21, № 2(29) (2016) СОЛОНІСТЬ ВОДИ В ТІЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ ПІД ЧАС ОКРЕМИХ СЕЗОНІВ 2015-2016 РОКІВ (ПІВНІЧНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ) Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. М. Синюк
 
Том 19, № 4(23) (2014) Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України Анотація   PDF
С. А. Покляцький
 
Том 22, № 2(31) (2017) СТЕПОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМОК В НАУЦІ Анотація   PDF
Є. Н. Красєха
 
Том 19, № 4(23) (2014) Структура землекористування в Чернігівській області Анотація   PDF
О. В. Петришина
 
Том 19, № 3(22) (2014) СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖ ТА СИСТЕМ Анотація   PDF
Н. Є. Нефедова
 
Том 19, № 4(23) (2014) Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України Анотація   PDF
А. В. Марущинець
 
Том 19, № 3(22) (2014) СУЧАСНІ НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Яворська, Н. В. Дімова, О. М. Тюрін
 
Том 19, № 4(23) (2014) Сучасні проблеми дослідження рівня світового океану Анотація   PDF (Русский)
О. Р. Андріанова
 
Том 22, № 1(30) (2017) СУЧАСНА НЕБЕЗПЕКА ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ НА ПРИКЛАДІ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНОЇ ПАЛЬМИ В ПІВДЕННО‑ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ КАМЕРУНУ Анотація   PDF
Теофілус Мукете Найомбе Мото
 
Том 19, № 1(20) (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ПЕЛАГІЧНИХ ТА ДОНИХ УГРУПОВАНЬ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Воробйова, Д. А. Нестерова, Л. Н. Поліщук, І. І. Кулакова, І. А. Сінегуб
 
Том 19, № 4(23) (2014) Тенденції і направленість сучасного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова Зміїний Анотація   PDF
І. В. Леонідова
 
Том 22, № 2(31) (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТИПІЗАЦІЇ ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В. І. Тодоров
 
Том 21, № 1(28) (2016) ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ДЛЯ ПОТРЕБ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
К. В. Коломієць
 
Том 21, № 2(29) (2016) ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ: ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ІНСТРУМЕНТІВ Анотація   PDF
Анатолій Леонідович Мельничук, Роман Сергійович Філозоф, Олена Олександрівна Денисенко
 
Том 19, № 4(23) (2014) Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м. Києва (на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу) Анотація   PDF
Т. О. Кошлякова, О. Є. Кошляков, М. М. Коржнев
 
Том 20, № 4(27) (2015) ТОКСИЧНІ МЕТАЛИ В РИБІ ТА МОЛЮСКАХ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД ОСТРОВУ ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. І. Медінець, Ю. М. Деньга, С. М. Снігірьов, І. Л. Грузова
 
Том 19, № 4(23) (2014) Трансформацiйнi пeретворення гiдроокислiв мангану з залiзо-манганевых утворень світового океану при впливу температури Анотація   PDF (Русский)
I. О. Сучков
 
Том 19, № 2(21) (2014) ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РИСИ «ТУЗЛІВСЬКОЇ ГРУПИ» ЛИМАНІВ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Гижко
 
Том 20, № 3(26) (2015) ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ПОЛОНИН ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Анотація   PDF
А. В. Баранник
 
Том 20, № 2(25) (2015) ФІЗИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ РЕНДЗИН (RENDZIC LEPTOSOLS) ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР Анотація   PDF
В. В. Гарбар
 
Том 23, № 1(32) (2018) ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
А. В. П’яткова, О. Ю. Ніколіна
 
Том 19, № 4(23) (2014) Фактори формування режима підземних вод острова Зміїний Анотація   PDF (Русский)
Є. А. Черкез, В. І. Медінець, В. К. Свистун, П. І. Пігулевський, О. О. Буняк, О. О. Биченко
 
176 - 200 з 207 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>