Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 3(22) (2014) ПРИРОДНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТУРИЗМ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Л. І. Медвідь
 
Том 19, № 2(21) (2014) ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ МЕЛІОРАЦІЙ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: ДРЕНАЖНІ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Л. І. Бахтіарова
 
Том 19, № 2(21) (2014) ПРО ВПЛИВ ЗАБУДОВ НА СТАН БЕРЕГІВ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ, СЕЛИЩЕ КРИЖАНІВКА (ЧОРНЕ МОРЕ) Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 1(20) (2014) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЛЬЄФУ НА СТОЯНКАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ (МІКРОФАЦІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ) Анотація   PDF (Русский)
Н. Б. Леонова, С. О. Несмеянов, Е. О. Виноградова, О. О. Воейкова, Н. А. Хайкунова
 
Том 19, № 4(23) (2014) Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат грунту Анотація   PDF
А. В. П’яткова
 
Том 19, № 1(20) (2014) ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Г. Топчієв, З. В. Тітенко, А. М. Шашеро
 
Том 19, № 2(21) (2014) ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Яворська
 
Том 20, № 3(26) (2015) ПРОВІДНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕРЕГІВ В УВІГНУТИХ ДУГАХ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський
 
Том 20, № 3(26) (2015) ПРОВІДНІ РИСИ МЕРЕЖІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ І БАЛЬНЕОГРЯЗЬОВИХ КУРОРТІВ КРАЇН ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
А. Е. Молодецький, Г. О. Пишна
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МІКРОРАЙОНУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦІ) Анотація   PDF
О. М. Гнатюк, А. В. Орещенко
 
Том 20, № 4(27) (2015) ПРОСТОРОВА ГІС-РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЕРОЗІЙНО‑НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ Анотація   PDF
А. В. П’яткова
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОСТОРОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ГЕНЕЗИС АЛОХТОННИХ КАРБОНАТНИХ СТЯЖІНЬ У ВІДКЛАДАХ ОЛІГОЦЕНУ КАРПАТ Анотація   PDF
Г. М. Петруняк
 
Том 23, № 1(32) (2018) ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ СУХОГО ЛИМАНУ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
О. Б. Муркалов, О. О. Стоян, О. В. Скаленчук
 
Том 23, № 2(33) (2018) ПРОФЕСОР ВІКТОР ИВАНОВИЧ МИХАЙЛЮК (до 60-річчя від дня народження) Анотація   PDF
О. О. Ожован, І. В. Леонідова
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВИБОРЧОМУ ПОЛІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТЬСКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація
А. В. Кузишин
 
Том 20, № 2(25) (2015) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ НАФТИ І ГАЗУ В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. М. Жук, І. О. Карпенко, Д. Ю. Серединський
 
Том 21, № 1(28) (2016) РЕГІОН – ЦІЛІСНА ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Анотація   PDF
Д. О. Світлична
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ АТМОСФЕРНО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ N2O ТА CH4 Анотація   PDF (Русский)
С. В. Медінець
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПІГМЕНТІВ ФІТОПЛАНКТОНУ В ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2004-2012 РР. Анотація   PDF (English)
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець
 
Том 20, № 2(25) (2015) РЕКРЕАЦІЙНІ СКЛАДОВІ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
В. А. Сич, К. В. Коломієць
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕНДЗИНИ ЛІСОСТЕПУ ПІВНІЧНОЇ МОЛДОВИ Анотація   PDF (Русский)
А. В. Оверченко, А. Ф. Урсу, І. В. Марков
 
Том 22, № 2(31) (2017) РЕСУРСНА БАЗА НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
М. Я. Сивий
 
Том 20, № 2(25) (2015) РОЗВИТОК ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1933-2015 РР.) Анотація   PDF
Н. О. Попельницька, В. І. Тригуб
 
Том 20, № 3(26) (2015) РОЗМІЩЕННЯ ЕТАЛОННИХ РОЗРІЗІВ МЕЗОЗОЮ ГІРСЬКОГО КРИМУ Анотація   PDF
Г. В. Анфимова
 
Том 22, № 2(31) (2017) РОЛЬ ВЕЛИКИХ МІСТ У РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
C. O. Шулевський
 
151 - 175 з 217 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>