Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 2(21) (2014) ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Яворська
 
Том 20, № 3(26) (2015) ПРОВІДНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕРЕГІВ В УВІГНУТИХ ДУГАХ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський
 
Том 20, № 3(26) (2015) ПРОВІДНІ РИСИ МЕРЕЖІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ І БАЛЬНЕОГРЯЗЬОВИХ КУРОРТІВ КРАЇН ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
А. Е. Молодецький, Г. О. Пишна
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МІКРОРАЙОНУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦІ) Анотація   PDF
О. М. Гнатюк, А. В. Орещенко
 
Том 20, № 4(27) (2015) ПРОСТОРОВА ГІС-РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЕРОЗІЙНО‑НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ Анотація   PDF
А. В. П’яткова
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОСТОРОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ГЕНЕЗИС АЛОХТОННИХ КАРБОНАТНИХ СТЯЖІНЬ У ВІДКЛАДАХ ОЛІГОЦЕНУ КАРПАТ Анотація   PDF
Г. М. Петруняк
 
Том 23, № 1(32) (2018) ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ СУХОГО ЛИМАНУ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
О. Б. Муркалов, О. О. Стоян, О. В. Скаленчук
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВИБОРЧОМУ ПОЛІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТЬСКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація
А. В. Кузишин
 
Том 20, № 2(25) (2015) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ НАФТИ І ГАЗУ В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. М. Жук, І. О. Карпенко, Д. Ю. Серединський
 
Том 21, № 1(28) (2016) РЕГІОН – ЦІЛІСНА ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Анотація   PDF
Д. О. Світлична
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ АТМОСФЕРНО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ N2O ТА CH4 Анотація   PDF (Русский)
С. В. Медінець
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПІГМЕНТІВ ФІТОПЛАНКТОНУ В ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2004-2012 РР. Анотація   PDF (English)
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець
 
Том 20, № 2(25) (2015) РЕКРЕАЦІЙНІ СКЛАДОВІ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
В. А. Сич, К. В. Коломієць
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕНДЗИНИ ЛІСОСТЕПУ ПІВНІЧНОЇ МОЛДОВИ Анотація   PDF (Русский)
А. В. Оверченко, А. Ф. Урсу, І. В. Марков
 
Том 22, № 2(31) (2017) РЕСУРСНА БАЗА НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
М. Я. Сивий
 
Том 20, № 2(25) (2015) РОЗВИТОК ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1933-2015 РР.) Анотація   PDF
Н. О. Попельницька, В. І. Тригуб
 
Том 20, № 3(26) (2015) РОЗМІЩЕННЯ ЕТАЛОННИХ РОЗРІЗІВ МЕЗОЗОЮ ГІРСЬКОГО КРИМУ Анотація   PDF
Г. В. Анфимова
 
Том 22, № 2(31) (2017) РОЛЬ ВЕЛИКИХ МІСТ У РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
C. O. Шулевський
 
Том 21, № 2(29) (2016) РОЛЬ ВИСОКОГІРНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ У ФОРМУВАННІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКО-ЛУЧНО-БУРОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Анотація
А. В. Баранник
 
Том 19, № 4(23) (2014) Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АЕС Анотація   PDF
А. С. Бровко, О. О. Харченко
 
Том 19, № 3(22) (2014) РОЛЬ ПОЛЬОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ “ГЕОЛОГІЯ” Анотація   PDF (Русский)
І. О. Сучков, В. М. Кадурін, Н. О. Федорончук
 
Том 20, № 3(26) (2015) РОЛЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ У ФОРМУВАННІ ҐРУНТОВИХ КОМБІНАЦІЙ ПАСМОВОГО ПОБУЖЖЯ Анотація   PDF
В. Г. Гаськевич, О. В. Гаськевич
 
Том 22, № 1(30) (2017) РУДЯКОВІ НОВОУТВОРЕННЯ ЗАЛІЗА У ГРУНТАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ Анотація   PDF
З. П. Пальків, О. Р. Ілясевич
 
Том 21, № 1(28) (2016) СВІТОВА РЕФЕРАТИВНА БАЗА ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ (WRB): ВІД СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ Анотація   PDF
Г. С. Іванюк
 
Том 20, № 1(24) (2015) СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ШМУРАТКО Анотація   PDF (Русский)
Редакционная коллегия коллеги друзья
 
151 - 175 з 207 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>