Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Піздньоплейстоцен-голоценове відкладонакопичення на північно-західному шельфі Чорного моря Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Тюлєнєва
 
Том 20, № 3 (26) (2015) ПАЛЕОГІДРОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ БРОМА У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ Анотація   PDF
О. В. Гаврилюк
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В ГОЛОЦЕНІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. І. Іноземцев, Л. В. Ступіна, Н. В. Тюлєнєва, О. О. Паришев, М. О. Маслаков, В. Б. Сидоренко, Е. М. Рибак, Т. А. Мельніченко, О. В. Паславська
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ПАМ'ЯТЬ ПРО ПРОФЕСОРА Є.Г. КОНІКОВА Анотація   PDF (Русский)
Г. С. Педан
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ В РАЙОНІ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ Анотація   PDF
О. С. Пересунчак
 
Том 20, № 1 (24) (2015) Передмова Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець, О. О. Світличний
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ У ПІВДЕННО–ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, А. І. Самсонов, Л. М. Шатохіна
 
Том 21, № 1 (28) (2016) ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ КЛАСИЧНОГО ЛИМАННОГО ТИПУ Анотація
Г. В. Вихованець, Л. В. Гижко
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ПРИРОДНІ ФАКТОРИ «ГЛОБАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕННЯ» ЗЕМНОЇ АТМОСФЕРИ ТА ХМАРНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
А. В. Холопцев, М. П. Нікіфорова
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ПРИРОДНІ ЧИННИКИ, УМОВИ І ПРОЦЕСИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА ҐРУНТИ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Анотація   PDF
Я. M. Біланчин, K. M. Усачова
 
Том 22, № 2 (31) (2017) ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. М. Попова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ПРИРОДНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТУРИЗМ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Л. І. Медвідь
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ МЕЛІОРАЦІЙ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: ДРЕНАЖНІ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Л. І. Бахтіарова
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ПРО ВПЛИВ ЗАБУДОВ НА СТАН БЕРЕГІВ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ, СЕЛИЩЕ КРИЖАНІВКА (ЧОРНЕ МОРЕ) Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЛЬЄФУ НА СТОЯНКАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ (МІКРОФАЦІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ) Анотація   PDF (Русский)
Н. Б. Леонова, С. О. Несмеянов, Е. О. Виноградова, О. О. Воейкова, Н. А. Хайкунова
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат грунту Анотація   PDF
А. В. П’яткова
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Г. Топчієв, З. В. Тітенко, А. М. Шашеро
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Яворська
 
Том 20, № 3 (26) (2015) ПРОВІДНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕРЕГІВ В УВІГНУТИХ ДУГАХ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський
 
Том 20, № 3 (26) (2015) ПРОВІДНІ РИСИ МЕРЕЖІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ І БАЛЬНЕОГРЯЗЬОВИХ КУРОРТІВ КРАЇН ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
А. Е. Молодецький, Г. О. Пишна
 
Том 22, № 1 (30) (2017) ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МІКРОРАЙОНУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦІ) Анотація   PDF
О. М. Гнатюк, А. В. Орещенко
 
Том 20, № 4 (27) (2015) ПРОСТОРОВА ГІС-РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЕРОЗІЙНО‑НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ Анотація   PDF
А. В. П’яткова
 
Том 22, № 1 (30) (2017) ПРОСТОРОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ГЕНЕЗИС АЛОХТОННИХ КАРБОНАТНИХ СТЯЖІНЬ У ВІДКЛАДАХ ОЛІГОЦЕНУ КАРПАТ Анотація   PDF
Г. М. Петруняк
 
Том 22, № 1 (30) (2017) ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВИБОРЧОМУ ПОЛІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТЬСКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація
А. В. Кузишин
 
Том 20, № 2 (25) (2015) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ НАФТИ І ГАЗУ В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. М. Жук, І. О. Карпенко, Д. Ю. Серединський
 
126 - 150 з 196 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>