Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1(20) (2014) МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. Г. Половка
 
Том 19, № 2(21) (2014) МОРФОДИНАМІКА ТА ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕРОЗІЙНИX ПЛЯЖОВИХ УСТУПІВ НА БЕЗПРИПЛИВНИХ (УКРАЇНА) ТА МІКРОПРИПЛИВНИХ (БАГАМИ) БЕРЕГАХ Анотація   PDF (English)
І. В. Буйнєвич, М. Саваріс, С. В. Кадурін, Є. П. Ларченков, Л. Е. Парк Буш, Г. А. Карран, І. А. Біл
 
Том 19, № 1(20) (2014) МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИМ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4(23) (2014) Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря Анотація   PDF
Н. О. Федорончук
 
Том 22, № 1(30) (2017) МОРФОМЕТРІЯ І ДИНАМІКА ДНА ВЕРХІВЇВ СУХОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, О. В. Скаленчук
 
Том 21, № 2(29) (2016) МОРФОМЕТРІЯ ТА ТОПОНІМІЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ» Анотація
О. М. Попова
 
Том 22, № 2(31) (2017) МОРФОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО БЕНЧУ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Т. В. Козлова, Є. А. Черкез, М. Г. Ботнар, Є. І. Газєтов, С. М. Снігірьов
 
Том 19, № 3(22) (2014) НАОЧНІСТЬ І МЕТРИЧНІСТЬ ГЕОЗОБРАЖЕНЬ У НАВЧАННІ Анотація   PDF
Т. М. Курач
 
Том 19, № 1(20) (2014) НАУКОВА ТЕМАТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТА РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
В. В. Янко
 
Том 20, № 1(24) (2015) НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ВИНИКНЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ ОСЕРЕДКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Половка
 
Том 19, № 4(23) (2014) Нова схема геодинамічного контролю неогенового магматизму Закарпаття Анотація   PDF (Русский)
В. В. Шевчук, А. Ю. Василенко
 
Том 19, № 3(22) (2014) НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ ФОРМУЛ ОБ’ЄМНОГО ТИПУ Анотація   PDF
Є. Д. Гопченко, Є. О. Гарькавенко
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОДЕСЬКА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
Є. А. Черкез, Т. В. Козлова
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОДЕСЬКИЙ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ ЦЕНТР: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, РЕЗУЛЬТАТИ Анотація   PDF
С. В. Міхелі
 
Том 20, № 3(26) (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕТНО- ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРЕНБУРЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. М. Тюрін
 
Том 19, № 2(21) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВКОЛО ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2003-2013 РР. Анотація   PDF (Русский)
Є. І. Газєтов
 
Том 22, № 2(31) (2017) ОСОБЛИВОСТІ КОЛИВАНЬ РІВНЯ ВНУТРІШНІХ МОРЕЙ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ Анотація   PDF
В. М. Єрємеєв, О. Р. Андріанова, М. І. Скіпа
 
Том 20, № 1(24) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ МОРІВ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4(23) (2014) Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал Анотація   PDF
О. Є. Струцинська
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (English)
Д. В. Мелконян, В. Н. Великова, А. Л. Березовська
 
Том 22, № 1(30) (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЧОРНОЗЕМОУТВОРЕННЯ НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
І. В. Леонідова
 
Том 22, № 1(30) (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ НАД ПІВНІЧНОЮ ЧАСТИНОЮ ТИХОГО ОКЕАНУ У ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ. ПОВЕРХНОСТЬ 700 ГПА Анотація   PDF
Е. Н. Сєрга, І. Н. Сєрга, А. І. Сущенко
 
Том 20, № 4(27) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць
 
Том 20, № 4(27) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ ТА ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ НАДСЯНСЬКОЇ РІВНИНИ Анотація   PDF
В. Г. Гаськевич, О. З. Луцишин, Н. М. Батюк
 
Том 22, № 2(31) (2017) ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ ПРОСТОРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗМИВУ-АКУМУЛЯЦІЇ ГРУНТУ НА ОСНОВІ ФІЗИКО-СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
О. О. Світличний, А. В. П’яткова
 
101 - 125 з 207 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>