Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1 (20) (2014) МІНЛИВІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ МІДІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Н. М. Шурова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний
 
Том 20, № 2 (25) (2015) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. С. Кічук
 
Том 20, № 2 (25) (2015) МЕТОДИКА РОЗШИФРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЗОЛОТОРУДНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Анотація   PDF
О. В. Драгомирецький, В. М. Кадурін
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону Анотація   PDF
М. В. Мирош
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Модель «центр-периферія» в регіональному вимірі Анотація   PDF
К. В. Коломієць
 
Том 19, № 2 (21) (2014) МОЛЮСКИ РОДА DIDACNA – БІОСТРАТИГРАФІЧНА ОСНОВА КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ПОНТО-КАСПІЯ Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Яніна, Д. С. Хомченко
 
Том 19, № 1 (20) (2014) МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. Г. Половка
 
Том 19, № 2 (21) (2014) МОРФОДИНАМІКА ТА ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕРОЗІЙНИX ПЛЯЖОВИХ УСТУПІВ НА БЕЗПРИПЛИВНИХ (УКРАЇНА) ТА МІКРОПРИПЛИВНИХ (БАГАМИ) БЕРЕГАХ Анотація   PDF (English)
І. В. Буйнєвич, М. Саваріс, С. В. Кадурін, Є. П. Ларченков, Л. Е. Парк Буш, Г. А. Карран, І. А. Біл
 
Том 19, № 1 (20) (2014) МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИМ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря Анотація   PDF
Н. О. Федорончук
 
Том 21, № 2 (29) (2016) МОРФОМЕТРІЯ ТА ТОПОНІМІЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ» Анотація
О. М. Попова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) НАОЧНІСТЬ І МЕТРИЧНІСТЬ ГЕОЗОБРАЖЕНЬ У НАВЧАННІ Анотація   PDF
Т. М. Курач
 
Том 19, № 1 (20) (2014) НАУКОВА ТЕМАТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТА РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
В. В. Янко
 
Том 20, № 1 (24) (2015) НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ВИНИКНЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ ОСЕРЕДКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Половка
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Нова схема геодинамічного контролю неогенового магматизму Закарпаття Анотація   PDF (Русский)
В. В. Шевчук, А. Ю. Василенко
 
Том 19, № 3 (22) (2014) НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ ФОРМУЛ ОБ’ЄМНОГО ТИПУ Анотація   PDF
Є. Д. Гопченко, Є. О. Гарькавенко
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ОДЕСЬКА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
Є. А. Черкез, Т. В. Козлова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ОДЕСЬКИЙ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ ЦЕНТР: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, РЕЗУЛЬТАТИ Анотація   PDF
С. В. Міхелі
 
Том 20, № 3 (26) (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕТНО- ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРЕНБУРЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. М. Тюрін
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВКОЛО ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2003-2013 РР. Анотація   PDF (Русский)
Є. І. Газєтов
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ МОРІВ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал Анотація   PDF
О. Є. Струцинська
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (English)
Д. В. Мелконян, В. Н. Великова, А. Л. Березовська
 
Том 20, № 4 (27) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць
 
76 - 100 з 166 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>