Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22, № 1 (30) (2017) КАФЕДРІ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 50! Анотація   PDF
Я. М. Біланчин
 
Том 19, № 3 (22) (2014) КОМПЛЕКСНІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЛАНДШАФТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Анотація   PDF
Г. П. Пилипенко, С. П. Тодорова
 
Том 20, № 3 (26) (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗСУВНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Анотація   PDF
К. Є. Бойко, О. Є. Кошляков
 
Том 20, № 1 (24) (2015) КРИНИЧАНСЬКОМУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ СТАЦІОНАРУ – 35 РОКІВ Анотація   PDF (Русский)
Г. П. Пилипенко, С. В. Плотницький, П. І. Жанталай, О. І. Цуркан
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Лісогосподарське землекористування в Карпатському регіоні України Анотація   PDF
З. П. Паньків
 
Том 21, № 2 (29) (2016) Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території лівобережної україни: теорія, методика, практика Анотація   PDF
В. В. Удовиченко
 
Том 21, № 1 (28) (2016) ЛУЧНО-СТЕПОВІ ЧОРНОЗЕМИ (ТИПОВІ) ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ГЕОГРАФІЯ І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
І. Я. Папіш
 
Том 22, № 2 (31) (2017) МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПРИБУТТЯ ТА ДОХОДИ ВІД ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ: ЗАГАЛЬНОСВІТОВА ДИНАМІКА ТА АНАЛІЗ ЗА КРАЇНАМИ Анотація   PDF
О. Д. Король
 
Том 19, № 2 (21) (2014) МІЖРІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ТЕМПЕРАТУР ОКЕАНІЧНИХ АКВАТОРІЙ ТА ВАРІАЦІЇЇ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТИХОГО ОКЕАНУ) Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев
 
Том 22, № 1 (30) (2017) МІНЕРАЛЬНІ ПАРАГЕНЕЗИ РОПИ І ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ТА ЇХ ГЕНЕТИЧНА СИСТЕМАТИКА Анотація   PDF
Є. А. Черкез, В. М. Кадурін, С. В. Світличний
 
Том 20, № 2 (25) (2015) МІНЛИВІСТЬ ВМІСТУ НАФТЕПРОДУКТІВ У ВОДІ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
С. Є. Дятлов, Н. Ф. Підпльотна, С. О. Запорожець
 
Том 19, № 1 (20) (2014) МІНЛИВІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ МІДІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Н. М. Шурова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний
 
Том 20, № 2 (25) (2015) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. С. Кічук
 
Том 20, № 2 (25) (2015) МЕТОДИКА РОЗШИФРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЗОЛОТОРУДНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Анотація   PDF
О. В. Драгомирецький, В. М. Кадурін
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону Анотація   PDF
М. В. Мирош
 
Том 22, № 2 (31) (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ОБРАЗУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Модель «центр-периферія» в регіональному вимірі Анотація   PDF
К. В. Коломієць
 
Том 19, № 2 (21) (2014) МОЛЮСКИ РОДА DIDACNA – БІОСТРАТИГРАФІЧНА ОСНОВА КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ПОНТО-КАСПІЯ Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Яніна, Д. С. Хомченко
 
Том 19, № 1 (20) (2014) МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ – ОДНА З РУШІЙНИХ СИЛ НАУКОВИХ ІДЕЙ АКАДЕМІКА АН УКРАЇНИ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. Г. Половка
 
Том 19, № 2 (21) (2014) МОРФОДИНАМІКА ТА ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕРОЗІЙНИX ПЛЯЖОВИХ УСТУПІВ НА БЕЗПРИПЛИВНИХ (УКРАЇНА) ТА МІКРОПРИПЛИВНИХ (БАГАМИ) БЕРЕГАХ Анотація   PDF (English)
І. В. Буйнєвич, М. Саваріс, С. В. Кадурін, Є. П. Ларченков, Л. Е. Парк Буш, Г. А. Карран, І. А. Біл
 
Том 19, № 1 (20) (2014) МОРФОЛОГІЯ БЕРЕГІВ ЧОРНОГО МОРЯ МІЖ ЛАГЕРНОЮ КОСОЮ ТА М. ОЧАКОВСЬКИМ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря Анотація   PDF
Н. О. Федорончук
 
Том 22, № 1 (30) (2017) МОРФОМЕТРІЯ І ДИНАМІКА ДНА ВЕРХІВЇВ СУХОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, О. В. Скаленчук
 
Том 21, № 2 (29) (2016) МОРФОМЕТРІЯ ТА ТОПОНІМІЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ» Анотація
О. М. Попова
 
76 - 100 з 196 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>