Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 4(27) (2015) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я (1957-1961 рр .) Анотація   PDF
Н. О. Попельницька
 
Том 20, № 1(24) (2015) ЗАПОЧАТКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Э. И. Исакян
 
Том 19, № 4(23) (2014) Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин Анотація   PDF
О. О. Андрєєва, Н. М. Лижаченко
 
Том 21, № 2(29) (2016) ЗВ’ЯЗОК НАКОПИЧЕННЯ ТОНКОГО ЗОЛОТА З ЛІТОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СУЧАСНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Н. О. Федорончук
 
Том 19, № 1(20) (2014) ЗМІНИ ПЕРЕСІЧНОЇ ГЛИБИНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ЯК МОЖЛИВА ПРИЧИНА ЗАКІНЧЕННЯ ВЮРМСЬКОЇ ГЛЯЦИАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев
 
Том 19, № 3(22) (2014) ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ ТА ВІДТВОРЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ Анотація   PDF
М. М. Курило, О. В. Плотніков
 
Том 22, № 2(31) (2017) ЗОНИ ІНТЕНСИВНИХ ВЗАЄМОДІЙ НАД ПІВНІЧНОЮ АТЛАНТИКОЮ: ПОВЕРХНЯ 850 ГПА, ЛИСТОПАД Анотація   PDF
Е. М. Сєрга
 
Том 20, № 2(25) (2015) КАТЕГОРІЯ «УРБАНІЗАЦІЯ» У ПОНЯТІЙНІЙ ПЛОЩИНІ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ІНШИХ НАУК Анотація   PDF
І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко
 
Том 22, № 1(30) (2017) КАФЕДРІ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 50! Анотація   PDF
Я. М. Біланчин
 
Том 23, № 2(33) (2018) КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ПОХОДЖЕННЯ ТУРИСТІВ ЗА ВАЛОВИМИ ТА ПИТОМИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗАРУБІЖНОГО (ВИЇЗНОГО) ТУРИЗМУ Анотація   PDF
О. Д. Король
 
Том 19, № 3(22) (2014) КОМПЛЕКСНІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЛАНДШАФТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Анотація   PDF
Г. П. Пилипенко, С. П. Тодорова
 
Том 23, № 2(33) (2018) КОМПЛЕКСНА ГЕОЕКОЛОПЧНА ОЦІНКА ЗАХИЩЕНОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД Анотація   PDF
С. М. Левонюк, І. В. Удалов
 
Том 20, № 3(26) (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗСУВНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Анотація   PDF
К. Є. Бойко, О. Є. Кошляков
 
Том 20, № 1(24) (2015) КРИНИЧАНСЬКОМУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ СТАЦІОНАРУ – 35 РОКІВ Анотація   PDF (Русский)
Г. П. Пилипенко, С. В. Плотницький, П. І. Жанталай, О. І. Цуркан
 
Том 19, № 4(23) (2014) Лісогосподарське землекористування в Карпатському регіоні України Анотація   PDF
З. П. Паньків
 
Том 21, № 2(29) (2016) Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території лівобережної україни: теорія, методика, практика Анотація   PDF
В. В. Удовиченко
 
Том 21, № 1(28) (2016) ЛУЧНО-СТЕПОВІ ЧОРНОЗЕМИ (ТИПОВІ) ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ГЕОГРАФІЯ І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
І. Я. Папіш
 
Том 22, № 2(31) (2017) МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПРИБУТТЯ ТА ДОХОДИ ВІД ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ: ЗАГАЛЬНОСВІТОВА ДИНАМІКА ТА АНАЛІЗ ЗА КРАЇНАМИ Анотація   PDF
О. Д. Король
 
Том 19, № 2(21) (2014) МІЖРІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ТЕМПЕРАТУР ОКЕАНІЧНИХ АКВАТОРІЙ ТА ВАРІАЦІЇЇ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТИХОГО ОКЕАНУ) Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев
 
Том 22, № 1(30) (2017) МІНЕРАЛЬНІ ПАРАГЕНЕЗИ РОПИ І ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ТА ЇХ ГЕНЕТИЧНА СИСТЕМАТИКА Анотація   PDF
Є. А. Черкез, В. М. Кадурін, С. В. Світличний
 
Том 20, № 2(25) (2015) МІНЛИВІСТЬ ВМІСТУ НАФТЕПРОДУКТІВ У ВОДІ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
С. Є. Дятлов, Н. Ф. Підпльотна, С. О. Запорожець
 
Том 19, № 1(20) (2014) МІНЛИВІСТЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ МІДІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Н. М. Шурова
 
Том 19, № 3(22) (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний
 
Том 20, № 2(25) (2015) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. С. Кічук
 
Том 20, № 2(25) (2015) МЕТОДИКА РОЗШИФРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ЗОЛОТОРУДНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Анотація   PDF
О. В. Драгомирецький, В. М. Кадурін
 
76 - 100 з 217 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>