Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВЕРИФІКАЦІЮ ПРОСТОРОВО‑РОЗПОДІЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ЗМИВУ ҐРУНТУ Анотація   PDF
А. В. П’яткова, А. В. Кордіс
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ НА ПРИРОДУ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Стоян
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕОТИЧНОГО ЯРУСУ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Кравчук, О. П. Кравчук, Н. Г. Подоплелова
 
Том 21, № 1 (28) (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація
О. О. Світличний, М. С. Ібрагімова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 20, № 2 (25) (2015) ДОСВІД ЧИСЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ АЛЮВІАЛЬНИХ ТА АБРАЗІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ОСАДКОВИМ МАТЕРІАЛОМ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ І КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СУЧАСНІ ЛАНДШАФТИ БІЛОРУСЬКОГО ПОЛІССЯ Анотація   PDF (Русский)
Н. К. Чертко
 
Том 22, № 1 (30) (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТ. Анотація   PDF
О. М. Лейберюк
 
Том 20, № 4 (27) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН НАЗЕМНОГО ПОКРИВУ БАСЕЙНУ ЧОРНОЇ ТИСИ ТА ЙОГО ФАКТОРІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОСМОЗНІМКІВ Анотація   PDF
О. С. Мкртчян, Д. В. Свідзінська
 
Том 21, № 2 (29) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЛивості ОСНОВНИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСЬКИХ ВОД ПОБЛИЗУ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ У 2004-2013 рр . Анотація   PDF
Е. И. Газетов, В. І. Мединец
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ЕРОЗІЙНИХ ВТРАТ ҐРУНТУ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний, А. В. П’яткова
 
Том 22, № 1 (30) (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛУ СНІГОВОГО ПОКРИВУ ДЛЯ ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
Л. В. Недострелова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ЕВОЛЮЦІЯ МАКРОКОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. В. Щербак, О. П. Лобасов, Л. О. Калініченко
 
Том 20, № 4 (27) (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ЕТНІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
В. І. Тодоров
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ТА ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОТВОРЕННЯ В ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНОГО ЗАХОДУ ЧОРНОГО МОРЯ І НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF (Русский)
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, О. Є. Струцинська
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ЕКСПЕДИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ ФАХІВЦЯМИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Вихованець
 
Том 20, № 2 (25) (2015) ЕТНІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ) Анотація   PDF
П. В. Мручковський
 
Том 20, № 4 (27) (2015) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я (1957-1961 рр .) Анотація   PDF
Н. О. Попельницька
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ЗАПОЧАТКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Э. И. Исакян
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин Анотація   PDF
О. О. Андрєєва, Н. М. Лижаченко
 
Том 21, № 2 (29) (2016) ЗВ’ЯЗОК НАКОПИЧЕННЯ ТОНКОГО ЗОЛОТА З ЛІТОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СУЧАСНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Н. О. Федорончук
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ЗМІНИ ПЕРЕСІЧНОЇ ГЛИБИНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ЯК МОЖЛИВА ПРИЧИНА ЗАКІНЧЕННЯ ВЮРМСЬКОЇ ГЛЯЦИАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ ТА ВІДТВОРЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ Анотація   PDF
М. М. Курило, О. В. Плотніков
 
Том 22, № 2 (31) (2017) ЗОНИ ІНТЕНСИВНИХ ВЗАЄМОДІЙ НАД ПІВНІЧНОЮ АТЛАНТИКОЮ: ПОВЕРХНЯ 850 ГПА, ЛИСТОПАД Анотація   PDF
Е. М. Сєрга
 
Том 20, № 2 (25) (2015) КАТЕГОРІЯ «УРБАНІЗАЦІЯ» У ПОНЯТІЙНІЙ ПЛОЩИНІ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ІНШИХ НАУК Анотація   PDF
І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко
 
51 - 75 з 196 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>