Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 4(23) (2014) Динамічні та рівноважні властивості неоднорідних геологічних середовищ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Драгомирецька, Л. М. Кузьміна, М. І. Скіпа
 
Том 19, № 1(20) (2014) ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ РОЗМІРІВ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Вихованець, О. Б. Муркалов, О. О. Стоян
 
Том 19, № 4(23) (2014) Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості грунтів Анотація   PDF
Л. О. Прикуп
 
Том 19, № 3(22) (2014) ДО ПИТАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В МЕЖАХ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ З ВРАХУВАННЯМ ПРИРОДНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ Анотація   PDF
О. Є. Кошляков, О. В. Диняк, О. В. Диняк, І. Є. Кошлякова, І. Є. Кошлякова
 
Том 19, № 3(22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька
 
Том 19, № 2(21) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВЕРИФІКАЦІЮ ПРОСТОРОВО‑РОЗПОДІЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ЗМИВУ ҐРУНТУ Анотація   PDF
А. В. П’яткова, А. В. Кордіс
 
Том 20, № 1(24) (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ НА ПРИРОДУ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Стоян
 
Том 19, № 3(22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕОТИЧНОГО ЯРУСУ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Кравчук, О. П. Кравчук, Н. Г. Подоплелова
 
Том 21, № 1(28) (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація
О. О. Світличний, М. С. Ібрагімова
 
Том 19, № 3(22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 20, № 2(25) (2015) ДОСВІД ЧИСЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ АЛЮВІАЛЬНИХ ТА АБРАЗІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ОСАДКОВИМ МАТЕРІАЛОМ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 3(22) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ І КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СУЧАСНІ ЛАНДШАФТИ БІЛОРУСЬКОГО ПОЛІССЯ Анотація   PDF (Русский)
Н. К. Чертко
 
Том 22, № 1(30) (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТ. Анотація   PDF
О. М. Лейберюк
 
Том 20, № 4(27) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН НАЗЕМНОГО ПОКРИВУ БАСЕЙНУ ЧОРНОЇ ТИСИ ТА ЙОГО ФАКТОРІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОСМОЗНІМКІВ Анотація   PDF
О. С. Мкртчян, Д. В. Свідзінська
 
Том 21, № 2(29) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЛивості ОСНОВНИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСЬКИХ ВОД ПОБЛИЗУ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ У 2004-2013 рр . Анотація   PDF
Е. И. Газетов, В. І. Мединец
 
Том 20, № 1(24) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ЕРОЗІЙНИХ ВТРАТ ҐРУНТУ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний, А. В. П’яткова
 
Том 22, № 1(30) (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛУ СНІГОВОГО ПОКРИВУ ДЛЯ ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
Л. В. Недострелова
 
Том 19, № 3(22) (2014) ЕВОЛЮЦІЯ МАКРОКОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. В. Щербак, О. П. Лобасов, Л. О. Калініченко
 
Том 20, № 4(27) (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ЕТНІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
В. І. Тодоров
 
Том 19, № 1(20) (2014) ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ТА ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОТВОРЕННЯ В ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНОГО ЗАХОДУ ЧОРНОГО МОРЯ І НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF (Русский)
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, О. Є. Струцинська
 
Том 20, № 1(24) (2015) ЕКСПЕДИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ ФАХІВЦЯМИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Вихованець
 
Том 23, № 1(32) (2018) ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТОТВОРНИХ ПОРІД ТА РЕНДЗИН ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР Анотація   PDF
В. В. Гарбар
 
Том 20, № 2(25) (2015) ЕТНІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ) Анотація   PDF
П. В. Мручковський
 
Том 23, № 2(33) (2018) ЕТНОГЕОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ БОЛГАРІЇ: ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
В. І. Тодоров
 
Том 23, № 1(32) (2018) ЕТНОГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: СУСПІЛЬНО ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
В. І. Тодоров
 
51 - 75 з 217 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>