Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 2 (25) (2015) ДОСВІД ЧИСЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ АЛЮВІАЛЬНИХ ТА АБРАЗІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ОСАДКОВИМ МАТЕРІАЛОМ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ Анотація   PDF
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ І КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СУЧАСНІ ЛАНДШАФТИ БІЛОРУСЬКОГО ПОЛІССЯ Анотація   PDF (Русский)
Н. К. Чертко
 
Том 20, № 4 (27) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН НАЗЕМНОГО ПОКРИВУ БАСЕЙНУ ЧОРНОЇ ТИСИ ТА ЙОГО ФАКТОРІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОСМОЗНІМКІВ Анотація   PDF
О. С. Мкртчян, Д. В. Свідзінська
 
Том 21, № 2 (29) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЛивості ОСНОВНИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСЬКИХ ВОД ПОБЛИЗУ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ У 2004-2013 рр . Анотація   PDF
Е. И. Газетов, В. І. Мединец
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ЕРОЗІЙНИХ ВТРАТ ҐРУНТУ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний, А. В. П’яткова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ЕВОЛЮЦІЯ МАКРОКОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. В. Щербак, О. П. Лобасов, Л. О. Калініченко
 
Том 20, № 4 (27) (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ЕТНІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
В. І. Тодоров
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ТА ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОТВОРЕННЯ В ПРИБЕРЕЖНО-БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНОГО ЗАХОДУ ЧОРНОГО МОРЯ І НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF (Русский)
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, О. Є. Струцинська
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ЕКСПЕДИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ ФАХІВЦЯМИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Вихованець
 
Том 20, № 2 (25) (2015) ЕТНІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ) Анотація   PDF
П. В. Мручковський
 
Том 20, № 4 (27) (2015) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я (1957-1961 рр .) Анотація   PDF
Н. О. Попельницька
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ЗАПОЧАТКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Э. И. Исакян
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин Анотація   PDF
О. О. Андрєєва, Н. М. Лижаченко
 
Том 21, № 2 (29) (2016) ЗВ’ЯЗОК НАКОПИЧЕННЯ ТОНКОГО ЗОЛОТА З ЛІТОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СУЧАСНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Н. О. Федорончук
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ЗМІНИ ПЕРЕСІЧНОЇ ГЛИБИНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ЯК МОЖЛИВА ПРИЧИНА ЗАКІНЧЕННЯ ВЮРМСЬКОЇ ГЛЯЦИАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ ТА ВІДТВОРЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ Анотація   PDF
М. М. Курило, О. В. Плотніков
 
Том 20, № 2 (25) (2015) КАТЕГОРІЯ «УРБАНІЗАЦІЯ» У ПОНЯТІЙНІЙ ПЛОЩИНІ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ІНШИХ НАУК Анотація   PDF
І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко
 
Том 19, № 3 (22) (2014) КОМПЛЕКСНІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЛАНДШАФТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Анотація   PDF
Г. П. Пилипенко, С. П. Тодорова
 
Том 20, № 3 (26) (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗСУВНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Анотація   PDF
К. Є. Бойко, О. Є. Кошляков
 
Том 20, № 1 (24) (2015) КРИНИЧАНСЬКОМУ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ СТАЦІОНАРУ – 35 РОКІВ Анотація   PDF (Русский)
Г. П. Пилипенко, С. В. Плотницький, П. І. Жанталай, О. І. Цуркан
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Лісогосподарське землекористування в Карпатському регіоні України Анотація   PDF
З. П. Паньків
 
Том 21, № 2 (29) (2016) Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території лівобережної україни: теорія, методика, практика Анотація   PDF
В. В. Удовиченко
 
Том 21, № 1 (28) (2016) ЛУЧНО-СТЕПОВІ ЧОРНОЗЕМИ (ТИПОВІ) ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ГЕОГРАФІЯ І РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
І. Я. Папіш
 
Том 19, № 2 (21) (2014) МІЖРІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ТЕМПЕРАТУР ОКЕАНІЧНИХ АКВАТОРІЙ ТА ВАРІАЦІЇЇ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТИХОГО ОКЕАНУ) Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. В. Холопцев
 
Том 20, № 2 (25) (2015) МІНЛИВІСТЬ ВМІСТУ НАФТЕПРОДУКТІВ У ВОДІ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
С. Є. Дятлов, Н. Ф. Підпльотна, С. О. Запорожець
 
51 - 75 з 166 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>